А. П. ЧЕХОВ. «СКРИПКА РОТШИЛЬДА», «ПАНІ З ПЕСИКОМ» - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

А. П. ЧЕХОВ. «СКРИПКА РОТШИЛЬДА», «ПАНІ З ПЕСИКОМ» - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із історією написання оповідань, повторити поняття комічне, гумор, іронія, сатира, епічний твір, оповідання, ознайомити з темою та ідеєю оповідань «Скрипка Ротшильда» та «Пані з песиком»; розвивати навички роботи з конспектом, текстом, творчу уяву, мислення; прищеплювати інтерес до літератури, читання, спонукати до уважності, швидкої реакції; сприяти вихованню найкращих рис характеру; формування ключових компетентностей: уміння навчатися: розвивати навички створення конспекту, повідомлень; комунікативної: розвивати навички виступу перед аудиторією, участі в бесідах; загальнокультурної грамотності: виховувати творчу особистість, яка прагне літературної освіти, має естетичний смак, відкрита до нових знань.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: дидактичний та роздавальний матеріал; відеозапис вистави «Скрипка Ротшильда» (реж. К. Гінкас, ТЮГ, Москва; у ролі Якова - В. Барінов, у ролі Ротшильда - І. Ясулович, у ролі Марфи - А. Нєстєрова); портрет письменника, ілюстрації до оповідань; медіазасоби.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа «Встановіть відповідність» (перевірка домашнього завдання; робота з картками для кожного учня)

Комічне

 

різновид комічного, коли про серйозне говорять із доброзичливою посмішкою

Гумор

 

різновид комічного, гостре висміювання всього нечесного, несправедливого

Іронія

 

твір, у якому автор в оповідно-описовій формі змальовує події, людей, їхні вчинки

Сатира

 

те, що викликає сміх

Епічний твір

 

різновид комічного, тонка, прихована насмішка, глузування

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз оповідання «Скрипка Ротшильда»

1) Повідомлення підготовленого учня про історію написання твору

(Решта учнів роблять нотатки у зошитах.)

2) Перегляд уривка вистави «Скрипка Ротшильда»

3) Інтерактивна вправа «Ґронування»

♦ Складіть ґрона до образів Якова Бронзи та Марфи (робота по варіантах: 1-й варіант - до образу Якова Бронзи, 2-й варіант - до образу Марфи).

(Двоє учнів працюють біля дошки. Учитель коригує записи під час перевірки.)

3) Бесіда

♦ Як ви розумієте назву оповідання?

♦ Де відбуваються події твору? Зачитайте опис містечка.

♦ Як звуть головного героя? Скільки йому років? Чим він займається? Якою фразою можна сформулювати сенс його життя?

♦ Як ви гадаєте, чому Яків витратив усе життя на заробляння? Що для нього означало зазнавати збитків?

♦ Яка подія змінила життя героя?

♦ Якою ми бачимо Марфу перед смертю? Чому її обличчя має радісний вираз?

♦ Про що свідчить те, що всі 52 роки спільного життя Марфи і Якова чехов описує одним реченням?

♦ Що відчував герой під час хвороби та після смерті дружини?

♦ Навіщо автор направляє його до річки? Символом чого є ріка?

♦ Про що він думає, сидячи під вербою біля річки?

♦ Які нові почуття відчуває Яків? Яким він стає?

♦ Чому саме скрипку автор обирає як музичний інструмент?

♦ Чи вбачається у цьому схожість із власне автором, його думками про плинність часу та життя?

♦ Чому музика Якова була сповненою туги та розпачу?

♦ Як змінилося ставлення Якова до Ротшильда? Яке враження на Ротшильда справляє музика Якова?

♦ Що відчував герой перед смертю? Яким було його останнє прохання?

♦ Чому саме Ротшильдові Яків віддає скрипку?

♦ Над чим спонукає замислитись образ головного героя?

2. Аналіз оповідання «Пані з песиком»

1) Повідомлення підготовленого учня про історію написання твору (Решта учнів роблять нотатки у зошитах.)

2) Бесіда

♦ Де і коли розгортаються події на початку твору?

♦ Як проводять час відпочивальники?

♦ Чому знайомляться герої?

♦ Якими були їх перші враження? Як поводяться герої оповідання?

♦ Якими стали стосунки між героями через тиждень після знайомства? Як змінилося їхнє ставлення одне до одного? Про що це свідчить?

♦ Якою біла поведінка героїв після близькості? Прокоментуйте.

♦ Яким було розставання героїв у Ялті?

♦ Яким став Гуров після повернення до Москви? Який випадок яскраво демонструє, що Дмитро Дмитрович став по-іншому дивитися на своє життя, оточення?

♦ Чому Гуров їде до міста С.? Якими були перші його враження від перебування у цьому місті?

♦ Що зрозумів герой, коли побачив Анну Сергіївну в театрі? Зачитайте відповідний уривок.

♦ Чому таку очікувану зустріч героїв автор супроводжує фразою: «Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят»?

♦ Чи були щасливими закохані, коли почали таємно зустрічатися? Що мав на увазі Гуров, коли говорив, що у нього було два життя?

♦ Чи змінило кохання героїв, порівняно з початком твору?

♦ Чому, на вашу думку, Чехов залишив фінал оповідання відкритим?

3. Компаративний аналіз оповідань

1) Робота з епіграфами (перевірка домашнього завдання)

(Учні зачитують обрані епіграфи, за допомогою вчителя обирають найкращі та записують їх до порівняльної таблиці.)

2) Заповнення порівняльної таблиці

Тема

«Скрипка Ротшильда»

«Пані з песиком»

Епіграф до оповідання

   

Провідна ідея твору

   

Як змінилися головні герої оповідань Яків і Гуров?

   

Ставлення автора до своїх героїв

   

Ваше ставлення до головних героїв

   

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Закінчити роботу з порівняльною таблицею оповідань. Прочитати п’‎єсу «Вишневий сад».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про історію створення п’‎єси «Вишневий сад».