Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв'язок збірки Листя трави з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв'язок збірки Листя трави з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння тенденцій розвитку світової літератури наприкінці ХІХ ст.; знання біографії В. Вітмена, новаторських пошуків митця; навички аналітико-дослідної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення, мислення; читацьку активність; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: мапа Америки, краєвиди США другої половини ХІХ ст., портрет В. Вітмена, видання його творів, ілюстрації до них і до біографії поета.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні відбудеться наше знайомство із найвідомішим, найоригінальнішим американським поетом, який надихав кілька поколінь шукачів нових шляхів у поезії,— Волтом Вітменом. Це був поет, який (за власним зізнанням) «свідомо прагнув висловити опосередковано чи прямо кипіння, стрімке зростання, напруженість буття сполучених Штатів,— провідні тенденції й події XIX ст., загалом дух мінливого світу, часу, адже до цього духу був причетний, ці події викликали найжвавіший інтерес: вони завершували видатну епоху, розчищаючи шлях новій, ще величнішій». Тому природно, що весь позитивний дух, пафос молодої американської нації, яка будувала власну демократичну вільну державу, образно втілився на сторінках єдиної книги поета — «Листя трави», над якою він працював усе життя, а перевидавав 9 разів, щоразу переробляючи й доповнюючи.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням «Економічний розвиток США другої половини ХІХ ст.».)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Значну роль у становленні філософських засад романтизму США відіграли твори французьких просвітителів, ідеї Французької революції. У творчості американських письменників відбувався певний синтез просвітницьких ідей і нових романтичних форм. Порівняно з європейським романтизмом американський мав інші історичні умови розвитку. До останньої чверті XVIII ст. література США налічувала менше 150 років існування, а потреби колоністів у читанні задовольнялися переважно за рахунок книг, привезених із європейських країн. Американська революція 1776-1783 рр. дала серйозний поштовх розвитку художньої, політичної та філософської думки Своєрідність розвитку романтизму в США полягала у близькості до традицій. Просвітництва, особливо у ранніх романтиків (Вашинґтон Ірвінґ, Джеймс Фенімор Купер, Вільям Каллен Брайант), плеканні оптимістичних ілюзій щодо майбутнього Америки. Творчість Волта Вітмена постала як складне поєднання романтизму й реалізму. Романтичні мотиви органічно вплетені також у творчість марка Твена, Джека Лондона та інших письменників США межі XIX-XX ст.

Хрестоматійними стали вірші Вітмена, присвячені пам’‎яті президента Лінкольна, убитого найманцем для поета він був улюбленим президентом, символом демократії. Вірші «У берегів блакитного Онтаріо», «О Капітане! Мій Капітане!» пронизані мотивами жалю й туги. У поезіях цього циклу втілено елементи романтичного світобачення із властивим Вітменові космізмом.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про президента США А. Лінкольна.)

3. Декламування поетичних творів

Учитель (декламує вірш В. Вітмена «О Капітане! мій Капітане!»). Важливу роль у структурі вірша «О Капітане! Мій Капітане!» відіграли образи- символи: Америка — корабель, Лінкольн — Капітан і батько:

О Капітане! Мій Капітане! Наш корабель переміг всі негоди,

Скінчено подорож нашу жахливу, ми досягли нагороди,

Порт ось вже тут, дзвони гудуть, люд весь довкола святкує,

Очі всі стежать, кіль ваш тривкий, судно відважне і люте;

Та о серце! Серце! Серце!

О червоні картини нестерпні,

Де на палубі мій капітан лежить,

Що впав холодний і мертвий.

(Переклад І. Кулика)

4. Слово вчителя

— Після війни Вітмен працював в урядових закладах, поки тяжко не захворів на параліч. Жив у будинку брата у Нью-Джерсі, інколи влаштовував читання та лекції, зустрічі з шанувальниками, навіть здійснив подорож на Захід. 1892 року поета не стало, проте його слава як поета зростає, з’‎являються послідовники Вітмена.

Шукаючи ключ до таємниці людського буття, поет-початківець Вітмен знайшов його в поетичному узагальненні світового прогресу, під яким розумів поступове просування людини з царства рабства до царства Свободи. Волт Вітмен захоплювався ідеями письменників-романтиків і філософів-трансценденталістів, зокрема Ральфа Волдо Емерсона.

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про Емерсона й американських трансценденталістів.)

6. Словникова робота (запис до зошитів)

Трансценденталізм — напрям філософії, який вивчає те, що лежить за межами досвіду, те, що неможливо пізнати, спираючись на досвід. Відомий у світі завдяки американському трансценденталізму — низці нових ідей у літературі, релігії, культурі та філософії, які зародилися в Новій Англії у I половині XIX ст.

Найвідомішими трансценденталістами були Ральф Волдо Емерсон, Генрі Торо, Волт Вітмен, Теодор Паркер та ін.

Основні ідеї трансценденталізму

• Соціальна рівність «однакових перед Богом» людей.

• Духовне самовдосконалення.

• Близькість до природи, що очищає людину від «вульгарно-матеріальних» інтересів.

• Інтуїтивне осягнення макрокосму через мікрокосм.

7. Робота з підручником (запис до зошитів)

· Складіть тези за статтею підручника про збірку Волта Вітмена «Листя трави».

8. Словникова робота (запис до зошитів)

Астрофічний вірш — вірш, у якому відсутнє симетричне членування на строфи.

Верлібр (у перекладі з фр. вільний вірш) — система віршованих рядків, ритмічна єдність яких ґрунтується лише на інтонаційній подібності. Вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

· Чому ми говоримо про існування окремої американської літератури, адже письменники США писали й пишуть англійською мовою, яка не набагато відрізняється від англійської у Великій Британії? (Різні країни, різний менталітет.)

2. Евристична бесіда

· Назвіть українських і російських письменників, які писали верлібром. (М. Семенко, І. Калинець, І. Малкович, В. Підпалий, В. Голобородько; В. Маяковський, Велімір Хлєбников та ін.).

· Висловіть свої враження від віршів, написаних верлібром.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення:

• «Мені здалося дивом...»;

• «Я вважаю, що Волт Вітмен...»;

• «Поезія в новій формі для мене...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником ознайомитися з біографією В. Вітмена, уміти характеризувати його погляди, творчість. Підготуватися до літературного диктанту. Вивчити напам’‎ять фрагмент зі збірки В. Вітмена «Листя трави» (за вибором учнів).

ДОДАТОК ДО УРОКУ

ПІСНЯ ПРО СЕБЕ

1

Себе я прославляю, себе я оспівую,

I те, що приймаю я, приймете й ви,

Бо кожен атом, котрий належить мені, так само належить вам.

Я тиняюся, шукаючи свою душу,

На дозвіллі тиняюся влітку, нахиляюся й розглядаю стебло травинки.

Мій язик, кожен атом моєї крові складається з цього ґрунту, з цього повітря;

Народжений тут від батьків, зароджених тут батьками, котрі так само тут народилися,

Я, тридцятисемирічний, без жодної хворості, розпочинаю

I сподіваюся не урватися аж до смерті.

Вірування та вчення, всіма облишені,

Ви відступили убік — але й ви добрі на місці своєму, і вас не забуто,—

Я прихищаю всі — правильні й хибні, я дозволяю стверджувати речі щонайризикованіші:

Хай промовляє природа без перешкод з первісною силою.

<...>

В. Вітмен (переклад Леся Герасимчука)