КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

10-й клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр

На навчальний рік — 102 години, на I семестр — 48, на тиждень — 3 (із них: текстуальне вивчення творів — 36, розвиток мовлення (РМ) — 3, позакласне читання (ПЧ) — 3, літературне краєзнавство (ЛК) — 2, резервний час (контрольні роботи) — 4)

№ з/п

Тема уроку

Дата проведення уроку

Примітки

запланована

скоригована

Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі

1

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій

     

2

Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

     

Золоті сторінки далеких епох

Давня Греція

3

Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер “Одіссея” (загальний огляд)

     

4

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в “Одіссеї”. Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі

     

5

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея

     

6

РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера “Одіссея”

     

7

ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б. де Борна

     

Італія

8

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники

     

9

Поема Данте Аліґ’єрі “божественна комедія” як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

     

10

Данте Аліґ’єрі “божественна комедія” (“Пекло”). Концепція світу у творі

     

11

Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія” (“Рай”). Концепція людини у творі

     

12

Алегоричний зміст образів та епізодів “Божественної комедії”. Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури

     

13

Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія”

     

Англія

14

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники

     

15

Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською

     

16

Філософські й моральні проблеми в трагедії “Гамлет” В. Шекспіра. Провідні мотиви твору

     

17

Художній простір трагедії В. Шекспіра “Гамлет”: данське королівство як символ

     

18

РМ (письмово). Гамлет — вічний образ світової літератури

     

19

Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії “Гамлет”. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох

     

20

Контрольна робота за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох”

     

Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.

21

Шляхи розвитку романтизму в Європі та США. Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму

     

Німеччина

22

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман: віхи мистецького шляху

     

23

Е. Т. А. Гофман “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору

     

24

Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”. Гротескні образи. Викривальний зміст твору та його символіка

     

25

РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса

     

26

Філософський сенс казки “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”. Значення творчості Е. Т. А. Гофмана

     

27

ПЧ. Е. Т. А. Гофман “Золотий горнець”

     

Україна

28

Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь і Україна. М. В. Гоголь за кордоном

     

29

Творча історія поеми “Мертві душі”

М. В. Гоголя. Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія”. Жанрова своєрідність твору

     

30

Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя “Мертві душі”)

     

31

Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя “Мертві душі”, засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.)

     

32

Образи чиновників губернського міста N. Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя “Мертві душі”

     

33

ЛК. М. В. Гоголь “Сорочинський ярмарок”

     

34

Контрольна робота за темою “Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.”

     

Росія

35

Поезія “чистого мистецтва”. Федір Іванович Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця

     

36

Ф. І. Тютчев “Іще горять в душі бажання...”, “Silentium”. Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності

     

37

Афанасій Афанасійович Фет “Шепіт, ніжний звук зітхання...”, “Я прийшов до тебе, мила...”. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета

     

38

Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета

     

39

ПЧ. Ф. М. Достоєвський “Хлопчик у Христа на ялинці”

     

40

ЛК. А. Міцкевич “Кримські сонети”

     

США

41

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен “листя трави”. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

     

42

Тематика, проблематика, композиція збірки “листя трави”. Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки “листя трави” з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена

     

43

Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.”

     

Роман XIX ст.

Франція

44

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Роман “Червоне і чорне”: історія написання

     

45

Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля “Червоне і чорне”. Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору

     

46

Конфлікт молодої людини й суспільства в романі “Червоне і чорне” Стендаля. Образ Жульєна Сореля

     

47

Жіночі образи роману Стендаля “Червоне і чорне”

     

48

Символіка роману Стендаля “Червоне і чорне”. Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

     


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.