Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

УРОК 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій

УРОК 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Давня Греція

УРОК 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (загальний огляд)

УРОК 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі

УРОК 5. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея

УРОК 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера «Одіссея»

УРОК 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б. де Борна

Італія

УРОК 8. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники

УРОК 9. Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

УРОК 10. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»). Концепція світу у творі

УРОК 11. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»). Концепція людини у творі

УРОК 12. Алегоричний зміст образів та епізодів «Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культур

УРОК 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»

Англія

УРОК 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники

УРОК 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською

УРОК 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору

УРОК 17. Художній простір трагедії В. Шекспіра «Гамлет»: данське королівство як символ

УРОК 18. РМ (письмово). Гамлет - вічний образ світової літератури

УРОК 19. Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох

УРОК 20. Контрольна робота за темами «Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох»

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

УРОК 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США. Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму

Німеччина

УРОК 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман: віхи мистецького шляху

УРОК 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору

УРОК 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору та його символіка

УРОК 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса

УРОК 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Значення творчості Е. Т. А. Гофмана

УРОК 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

Україна

УРОК 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь і Україна. М. В. Гоголь за кордоном

УРОК 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя. Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія». Жанрова своєрідність твору

УРОК 30. Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя «Мертві душі»)

УРОК 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі», засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.)

УРОК 32. Образи чиновників губернського міста N. Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя «Мертві душі»

УРОК 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок»

УРОК 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

Росія

УРОК 35. Поезія «чистого мистецтва». Федір Іванович Тютчев - поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця

УРОК 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання...», «Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності

УРОК 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук зітхання...», «Я прийшов до тебе, мила...». Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета

УРОК 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета

УРОК 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»

УРОК 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети»

США

УРОК 41. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «листя трави». Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

УРОК 42. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки «листя трави» з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена

УРОК 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

РОМАН ХІХ СТ.

Франція

УРОК 44. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Роман «Червоне і чорне»: історія написання

УРОК 45. Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору

УРОК 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна Сореля

УРОК 47. Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»

УРОК 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА