Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Виклик сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача
Вступ. Література. Мораль. Людяність
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (розуміння значення художньої літератури для розвитку суспільства й особистості, національних та загальнолюдських духовних цінностей, утілених у творах літератури й мистецтва; усвідомлення значення оригінальної та перекладної літератури для протистояння викликам сучасного світу, для збереження миру й духовності);

■ ключові (уміння вчитися: прагнення літературної обізнаності з метою саморозвитку; математичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й колективі; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: підручники, роздавальний матеріал за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Яку роль у вашому житті відіграє інтернет?

♦ Яке місце у вашому житті посідає книга (у паперовому й електронному форматах)?

2. Інтерактивний прийом «Ґронування»

♦ Колективно складіть ґроно за темою «Значення предмета «Зарубіжна література»».

Очікуваний результат

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Сучасні науково-технічні винаходи відкривають людству неабиякі можливості. Але чи замислюємося ми над наслідками використання цих можливостей?

наприклад, інтернет — це безмежний океан корисних відомостей, змога спілкуватися з тими, хто перебуває в будь-якому куточку земної кулі, унікальні програми, що допомагають людям найрізноманітніших професій та роду занять. Проте інтернет — це також засіб упливу на свідомість громадян нашого глобалізованого світу.

Поставлений на перше місце розвиток науки й техніки часто відвертає суспільство від глобальних проблем сучасного світу — таких, як соціальна несправедливість, війни, бідність та стан екології. До цього переліку належать також моральні виклики.

Занепад духовності сучасного суспільства зумовлює потребу у внутрішній перебудові самої особистості на жаль, мораль та етику ми доволі часто сприймаємо як щось нав’язливе, набридливе.

Аби наше суспільство мало змогу прогресувати, людству необхідні моральне відродження й духовне піднесення. І в цьому неабияка роль належить гуманітарним наукам, зокрема літературі, яка допомагає людині окреслити для себе життєві цінності, що стануть її опорою та поштовхом до дії.

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.

Культурна глобалізація — поширення у світі ідей, моди, релігій, технологій, мов тощо. Культурна глобалізація розширила контакти між культурами, але може супроводжуватися зменшенням унікальності національних культур.

3. Робота з підручником

♦ Опрацюйте теоретичний матеріал підручника за темою уроку.

4. Бесіда

♦ Якою є роль шкільної літературної освіти в демократичному суспільстві?

♦ Перекладна література — це «золотий міст зрозуміння та спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями» (І. Франко). Чи поділяєте ви цю думку? якою мірою?

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

1. Творча робота (у парах)

♦ Прочитайте вислів Вольтера (запис на дошці): «Людина, яка не читає, сплачує за це своїм життям; нація, яка не читає, сплачує за це своєю історією». чи погоджуєтеся ви з думкою митця? відповідь аргументуйте.

2. Перевірка результатів творчої роботи

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— Людину, яка прочитала багато книжок та застосовує здобуті знання, поважають у суспільстві, вона стає найбажанішим і найкращим другом, адже знання такої людини дають їй змогу знайти вихід із будь-якої складної ситуації, вона неодмінно прийде вам на допомогу, якщо ви втратите життєві орієнтири, допоможе знайти відповіді на нагальні запитання в літературі, такі собі «літературні ліки».

Отже, література — це невід’ємна складова життя й розвитку суспільства. Вона є найбільшою скарбницею мудрості, що відкрита для кожного . Не шукайте інших шляхів: просто візьміть до рук книжку!

2. Рефлексія

1) Інтерактивний прийом «Сітка Елвермана» (робота в парах)

♦ Розв’яжіть проблему й заповніть відповідними аргументами стовпці «Так» і «Ні» в «Сітці Елвермана».

Так

Проблема

Ні

...

Культура та література відіграють найважливішу роль у збереженні миру й духовності.

...

Методичний коментар. Стратегія «Сітка Елвермана» спрямована на вдосконалення вміння учнів всебічно аналізувати запропоновану проблему, організовувати дискусію й формулювати чітку позицію щодо обговорюваних проблем на рівні дібраних аргументів. Проблему слід сформулювати так, щоб учні мали змогу розв’язати її, навівши однакову кількість аргументів та контраргументів. Цю роботу можна організувати в парах або групах, а результати обговорити всім класом.

2) Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

♦ Доберіть слова-асоціації до опрацьованого на уроці матеріалу.

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити особливості доби Просвітництва, поширення його ідей Європою, культуру й літературу цієї доби.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.