Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019Передмова

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11-й клас. Рівень стандарту

І семестр

Вступ. Література. Мораль. Людяність

Виклик сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача

Золоті сторінки далеких епох - Німеччина

Німецьке просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете «Фауст». Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини

Трагедія «Фауст»: діалектичне розв'язання проблеми добра й зла. Фауст і Мефістофель. Фауст та Марґарита. Жанрова своєрідність твору

Модернізм

Модерністська проза початку XX ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Розвиток мовлення (усно). Складання тез за темою «Модерністська проза початку ХХ ст.»

Модернізм - Німецькомовна проза

Життя та творчий шлях Франца Кафки. Новела «Перевтілення». Образ Замзи як автопортрет письменника й уособлення «Маленької людини» ХХ ст. Особливості композиції, використання фантастики

Образ Ґреґора Замзи, значення центральної метафори у новелі «Перевтілення». Особливості стилю Ф. Кафки

Модернізм - Росія

Михайло Опанасович Булгаков. Життєвий та творчий шлях. М. Булгаков і Україна. Роман «Майстер і Марґарита» як «Роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Особливості композиції твору - роман у романі

Морально-філософське наповнення єршалаїмських розділів твору. Трагізм долі митця (Майстра)

Проблеми кохання та творчості в романі М. Булгакова. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.). Розвиток мовлення (усно). Музеї і пам'ятники М. Булгакову та його персонажам у різних країнах

Контрольна робота № 1 за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм»

Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.

Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. - Австрія

Райнер Марія Рільке «Згаси мій зір...», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд). Філософський характер та художня довершеність лірики поета

Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. - Росія

Срібна доба російської поезії: тенденції, здобутки, долі митців. Пошуки нових принципів та форм поетичної виразності. Течії срібної доби (символізм, акмеїзм, футуризм та ін.). Найяскравіші представники срібної доби російської поезії

Анна Андріївна Ахматова (Горенко) та Акмеїзм. Провідні теми й мотиви ранньої лірики. Борис Леонідович Пастернак. Філософська спрямованість лірики та прози митця

Контрольна робота № 2 за темою «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.»

Позакласне читання. Олександр Іванович Купрін «Гранатовий браслет»

ІІ семестр

Антиутопія у світовій літературі - Велика Британія

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. Зв'язок творчості Джорджа Орвелла (Еріка Артура Блера) із соціально-історичною ситуацією доби. Поетика жанру антиутопії у творчості митця (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.)

Джордж Орвелл «1984». Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покори в суспільній свідомості. Художній конфлікт. Персонажі

Проблема війни та миру в літературі XX ст. - Німеччина

Бертольд Брехт - драматург-новатор. «Епічний театр» Б. Брехта: теоретичн і засади

Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження й ознаки «Епічного театру» в п'єсі

Генріх Белль. Засудження антигуманної сутності другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у СПА...»

Проблема війни та миру в літературі XX ст. - Німецькомовна поезія

Пауль Целан (Анчель). «Фуга смерті» - один з найвідоміших творів про голокост. Художнє новаторство митця

Контрольна робота № 3 за темою «Проблема війни та миру в літературі XX ст.». Розвиток мовлення (Письмово). Твір-роздум за прочитаними творами

Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. - США

Ернест Міллер Гемінґвей. Віхи життя та творчості митця. «Кодекс честі» Героїв Е. М. Гемінґвея

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяґо. Ознаки притчі у повісті

Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. - Японія

Ясунарі Кавабата - лауреат нобелівської премії з літератури. Стислі відомості про життя митця. Відображення специфіки японської культури, традицій, звичаїв у повісті «Тисяча журавлів»

Література другої половини XX - початку ХХІ ст. - Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

«Драма-притча» як відгук на сучасні історичні події та актуальні питання духовного буття людини. «Театр абсурду» як явище неоавангардизму

Позакласне читання. Макс Фріш «Санта-Крус»

Розвиток мовлення (письмово). Складання тез за темою уроку. Постмодернізм - одне з найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. Соціально-історичні, культурно-філософські й естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Постмодерністське мистецтво: елітарна та масова культура

Література постмодернізму

Милорад Павич. Короткі відомості про сербського митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» ознак постмодернізму. Варіанти фіналу твору як своєрідна ознака творчості М. Павича. Сенс центральної метафори у творі

Контрольна робота № 4 за темою «Література другої половини XX - початку ХХІ ст.»

Сучасна література в юнацькому читанні - Австралія

Маркус Зузак «Крадійка книжок» - бестселер сучасної літератури

Підбиття підсумків

«Велике бачиться на відстані»: Узагальнення й систематизація вивченого впродовж навчального року

Література й інтернет-ресурси