Р. Бернс. «Чесна бідність». Уславлення у вірші справжніх людських чеснот, віри у світове братерство - СВІТ ДИТИНСТВА Й МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ - II семестр

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5 КЛАС

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору письменника, прийом антитези, який у ньому використаний; розвивати навички виразного читання, уміння аналізувати ліричні твори, визначати головну думку; виховувати високі моральні якості — чесність, патріотизм, шляхетність.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстративні матеріали про Шотландію, до вірша, що вивчається.

Теорія літератури: ліричний вірш, образи, головна думка, ліричний герой, антитеза.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Маленька Шотландія, яка є частиною Великого Об’‎єднаного Королівства Великобританії й Північної Ірландії, була силою приєднана до Англії, потерпала від гніту, мріяла про визволення. І ці мрії виразив у своїх віршах Роберт Бернс:

І вірю я: настане день,—

І він не за горами,—

Впаде від віття того тінь

Й розкинеться над нами.

Забудуть рабство і нужду

Народи і краї, брат...

(«Дерево свободи»)

Дуже хотілося поетові, щоб життя було влаштоване за принципами добра й справедливості. Тому й писав в одному зі своїх листів: «Богові відомо, що я не святий,.. але якби я міг,— а коли можу, то я це й роблю,— я б витер сльози з усіх очей... Навіть людям підлим, тим, хто образив мене, я б усе пробачив...»

Ці принципи, проголошені Р. Бернсом, не втратили своєї актуальності й донині. Тому ми будемо ще не раз звертатися до його творів.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

На основі розповідей учителя, опрацьованого за підручником удома матеріалу та спогадів відомого французького письменника Вальтера Скотта складіть характеристику письменника, його «психологічний портрет».

«Це була людина міцна, кремезна... Якби мені не було відомо, хто він такий, я б прийняв його за дуже розумного фермера... за справжнього «доброго господаря», котрий сам ходить за плугом. У його зовнішності вгадувався великий розум та проникливість, і лише очі свідчили про постійну натуру... Великі темні очі горіли... коли він розповідав про щось із почуттям чи захопленням» (В. Скотт).


IV. Формування навчальних умінь та навичок

1. Виразне читання вірша Р. Бернса «Чесна бідність»

2. Евристична бесіда, виконання завдань проблемного характеру

• Які підстави були в Бернса для написання такого вірша, як «Чесна бідність»? (Все життя був бідним, але не чинив нечесно, не принижувався заради багатства, вважав чесність однією з найважливіших рис справжньої людини.)

• Який займенник повторюється у строфах вірша і чому? (Ми; поет не відділяє себе від народу)

• Кого поет протиставляє народові? (Багатіїв, короля)

• Як називається художній засіб, в основі якого лежить протиставлення? (Антитеза)

• В яких творах, вивчених раніше, вам вже зустрічалася антитеза? (У народних та літературних казках, у прислів’‎ях)

• Випишіть із вірша Р. Бернса поняття, які протиставляються, антитези.


Бідні, злидні

Багатій, лорд

звання простого

лорд, король

черстві шматки

булки

вдягаємось убого

в шовки

Бог

чорт

дворянський стан

лакейчук двірський

пусте дворянство гербове

шляхетний дух


• Які ще відомі вам художні засоби використовує автор для розкриття основної думки?

(Епітети: чесними людьми, звання простого; черстві шматки, вельможний лорд, розумний чоловік та ін.; порівняння: дурний, як пень; лихий, як чорт; повтори: нічого, нічого; метафори: ум і честь пробили скрізь дорогу.)

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Визначте основну думку вірша.

Очікувані відповіді

— Слід бути чесним і справедливим.

— Не можна роздавати й одержувати незаслужені нагороди та премії.

— Ніколи не можна втрачати людської гідності.

— Не можна втрачати віри в краще майбутнє.

— Майбутнє буде кращим, якщо всі люди товаришуватимуть, житимуть в дружбі та мирі.

4. Слово вчителя

— Вірш «Чесна бідність» Р. Бернс написав на мотив відомої шотландської пісні з приспівом «То а’‎ваі, а (іа’‎іваі)» («Нічого, нічого»; рос. «При всем при том, при всем при том»). Хоч поет і відійшов від тем народних пісень, але використав їхні художні прийоми — постійні епітети, порівняння, узагальнення, загальновживані слова (бундючиться, дурний, лихий та ін.), повтори, вигуки, запитання та ін. Деякі з висловів цього вірша стали афоризмами, крилатими.

Записи до літературознавчих словничків

Афоризм — коротка, стисла, влучна й мудра думка у творі, яка стала популярним і самостійним висловом.

— Знайдіть у вірші висловлювання, які, на вашу думку, можуть бути афоризмами, й поясніть їх. («А будьмо чесними людьми й не біймося нікого», «Звання — лиш карб, людина — скарб, цінніший од усього», «Людини ж праведної сан не дасться ні від кого», «Щоб ум і честь, де тільки єсть, пробили скрізь дорогу»)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Знайдіть логічну пару.


VI. Домашнє завдання

Вивчити напам’‎ять вірш Р. Бернса «Чесна бідність».

VII. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

• Найбільше мені сподобався афоризм...

• Вірш Р. Бернса спонукав мене замислитися над тим...

• У світі ще так багато..., тому...