Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року». Дитинство і юність О. С. - ДРУЖБА І КОХАННЯ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року». Дитинство і юність О. С. - ДРУЖБА І КОХАННЯ

Розробки уроків - Світова література 7 клас - 2015 рік

Тема. Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року». Дитинство і юність О. С. Пушкіна. 19 жовтня — День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби й вірності у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади і роздуми у творі

Мета: навчальна: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника; зацікавити ними; розвивальна: розвивати уміння й навички учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв'язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості; виховна: сприяти формуванню культури почуттів, поваги до загальнолюдських цінностей.

Обладнання: портрет письменник, матеріали до біографії, видання твору, ілюстрації до нього.

Теорія літератури: вірш, образ автора, художні образи, художні засоби.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Аналіз контрольної роботи

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

Звернення вчителя до учнів

— Кажуть, що шкільні роки — незабутня пора, а шкільна дружба — найміцніша. Так це чи ні, ви зможете оцінити не тепер, а тільки на відстані років. Для великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна, із яким ми познайомимося ближче на цьому уроці, навчання в Ліцеї стало найсвітлішими роками, сповненими творчості, дружби, душевної гармонії своїм друзям Пушкін присвятив багато віршів, а особливий серед них — «19 жовтня 1825 року». 19 жовтня 1811 року — день відкриття Ліцею, і всі ліцеїсти вважали його своїм святом. Після закінчення Ліцею (1817) поет уже знаходився в засланні, у Михайлівському, і не зміг побувати на традиційній зустрічі випускників. Це був нелегкий час для поета — глушина, нікого, крім няні, поряд, друзі далеко, майбутнє невідоме. Тому він був дуже радий, коли його відвідав ліцейський друг Іван Пущин, вони згадали всіх друзів. Це й було поштовхом для створення багатьох поетичних шедеврів, з одним із яких ми й познайомимося на уроці.

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Опрацювання статті підручника про письменника, рубрик та коментарів

2. виразне читання вірша «19 жовтня 1825 року»

3. Словникова робота, обмін враженнями

4. Ідейно-художній аналіз поетичного твору

♦ Якій події, кому присвячений цей твір? (Відкриттю Ліцею в Царському Селі 19 жовтня 1811 року)

♦ Чому вірш починається зі змалювання осіннього пейзажу? (Відкриття навчального закладу відбулося восени.)

♦ Чому поетові сумно? (Він не зміг потрапити на зустріч випускників, був у засланні.)

♦ Хто ще не зміг приїхати на зустріч? (Корсакова вже не було серед живих, Матюшкін був у навколосвітній подорожі.)

♦ Які рядки можна вважати гімном «ліцейському братству», яке їхнє звучання?

(Міцний навік, о друзі, наш союз!

Він, як душа, одвічний, неподільний;

Незрушний він, прекрасний і свавільний. )

♦ Розлучившись із ліцейськими друзями, ліричний герой знаходить інших, але чим вони відповіли? (Гірким і небратським був їхній привіт.)

♦ Кого Пушкін називає своїм першим другом? (Пущина, який, незважаючи на заборону, вважав своїм обов’‎язком відвідати друга, підтримати його.)

♦ кого Пушкін називає щасливцем з перших днів, чому? (Горчакова, який був найосвіченішим серед друзів і теж відвідав Пушкіна в Михайлівському )

♦ Хто був третім, який приїхав до покараного поета? (Дельвіг, він же таємно відправив у журнал вірші Пушкіна, де вперше їх і надрукували.)

♦ У що переростають елегійні спогади? (У здравицю)

♦ Кого шкода Пушкіну? (Останнього ліцеїста з його випуску, який залишиться серед живих. Ним виявиться Горчаков.)

♦ Що допомогло ліричному героєві подолати сум, про який він говорив на початку вірша? ( Думки про друзів)

♦ Що ж для Пушкіна дружба й друзі? (Це те, що захистить, підтримає у важку хвилину, що порушить суворі приписи заслання, пом’‎якшить покарання )

5. Визначення смислових частин (мікротем) тексту

Очікувана відповідь

1. Осінній пейзаж.

2. Почуття опального поета.

3. Хто не прийшов на свято?

4. Гімн ліцейському братству.

5. Нові друзі — друзі з іншою душею.

6. Спогади про друзів, що відвідали його в Михайлівському.

7. Спогади про Кюхельбекера.

8. Передбачення поета.

9. Здравиця.

10. Звернення до друзів із закликом «Бенкетуйте!».

11. Почуття жалощів до останнього ліцеїста

V. Закріплення знань, умінь та навичок

«Усне малювання»

♦ Складіть висловлювання «Мої друзі через 15 років».

VI. Домашнє завдання

Уміти розповідати про письменника, виразно читати вірш, аналізувати його, висловлювати свої думки та враження

розпитати в батьків про їхніх шкільних товаришів, студентську дружбу, зустрічі випускників, підготувати розповідь про це

VII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення.

«Шкільна дружба для мене — це...»