«ЗОЛОТА ДОБА» ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВЕРГІЛІЯ. МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОЕМИ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». ЗАСПІВ ДО ПОЕМИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

«ЗОЛОТА ДОБА» ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВЕРГІЛІЯ. МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОЕМИ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». ЗАСПІВ ДО ПОЕМИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: коротко ознайомити учнів із історією давньої римської літератури, біографією та творчістю Вергілія, розповісти про зв'язок поеми «Енеїда» з міфами троянського циклу, проаналізувати заспів поеми, поглибити поняття про гекзаметр; розвивати навички підготовки повідомлень, виразного читання, аналізу художнього тексту, вміння визначати віршовий розмір твору; прищеплювати літературний смак, виховувати зацікавленість античною культурою.

Обладнання: хрестоматія, тлумачний словник, фотографії статуй Октавіана Августа, Мецената, бюста Вергілія біля його склепу в Неаполі, пам'ятника Вергілію в Мантуї, репродукція картини Дж.-Б. Тьєполо «Меценат представляє імператору Августу красні мистецтва».

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Бесіда

1. Що вам відомо з курсу історії про Давній Рим: час існування, суспільний устрій?

2. Яких римських правителів ви знаєте?

3. Яку релігію сповідували римляни?

4. Що ви знаєте про культуру та мистецтво Риму?

- Слово вчителя

Спадкоємицею грецької літератури в античному світі стала література римська. Як відзначає дослідник Й. М. Тройський, вона не знала «тих широких і складних питань, які стояли перед грецькою суспільною думкою» та відбивались у художніх творах. Проте римська література більш глибоко відобразила внутрішнє життя особистості.

Давньоримська література подарувала нам таких авторів, як Вергілій, Горацій, Овідій. Із їхньою творчістю познайомимося на цьому та наступних уроках.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Загальновідомо, що римська література розвинулася під впливом греків, хоча ще до знайомства з еллінами римляни мали початки латинської прози й поезії. Це були державні літописи, або аннали, куди їхні автори — жерці коротко записували інформацію про найважливіші політичні події та природні явища. Латинська поезія була представлена піснями: хвалебними на честь пращурів, релігійними тощо.

Із проникненням грецької культури до Італії римляни почали наслідувати еллінські взірці. Одним із перших видатних письменників Риму, на творах якого позначився еллінський вплив, був комедіограф Плавт. Його герої мають грецькі імена, відзначають грецькі свята, дія відбувається в грецьких містах.

Поступово давньоримська література трансформувала грецькі взірці, розробила власний стиль, набула свого неповторного вигляду.

У добу правління Октавіана Августа (роки життя: 63 р. до н.е.— 14 р. н. е.) вона досягла розквіту. Цей період називають золотою добою давньоримської культури.

До переходу влади Августові в Римі точилася громадянська війна, було багато суперечок між крупними землевласниками і лихварями. Август поклав кінець війні, стабілізував суспільні відносини. Задля підтримки власного авторитету імператор намагався поширити свою популярність серед усіх верств населення. Із цією метою він підтримував письменників, які мали своїми творами пропагувати його політику. Так, помічник Октавіана Августа Меценат (чиє ім’‎я стало загальною назвою людей, які безкорисливо підтримують митців) допомагав поетам матеріально, утворив літературний гурток, членам якого забезпечував зв’‎язок з імператором.

Серед письменників золотої доби римської літератури найвідоміші Вергілій, Овідій і Горацій.

Прослухаймо повідомлення про Вергілія і створення поеми «Енеїда».

- Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень «Життя і творчість Вергілія» та «Історія створення поеми "Енеїда"» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Під час виступу учнів клас записує в зошити основні події життя Вергілія.

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactіve.ranok.com.ua)

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Сюжет «Енеїди».

2. Образ Енея.

3. Роль богів у поемі.

4. «Енеїда» і гомерівський епос.

- Коментоване виразне читання художнього тексту

Учні ланцюжком читають заспів поеми «Енеїда» в перекладі М. Зерова, супроводжуючи читання за допомогою вчителя лінгвістичними, історичними та побутовими коментарями (розкривають значення слів, тлумачать історичні факти, побутові деталі).

- Бесіда

1. З чого починається поема?

2. Який шлях мав пройти Еней?

3. Які персонажі міфів згадуються в заспіві?

4. Як у поему входить мотив долі?

5. Які художні засоби використав перекладач М. Зеров в уривку?

6. Користуючись зробленими вдома записами, намалюйте на дошці схему чергування наголошених і ненаголошених складів у рядках твору. Визначте його віршовий розмір.

7. Складіть метричну схему віршів «Іліади». Чи співпадає віршовий розмір грецького і римського творів?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Яка головна риса була притаманна римській літературі на початку її існування?

2. Що називають золотою добою римської літератури?

3. Назвіть основні події життя Вергілія та його твори, спираючись на записи, зроблені під час повідомлень однокласників.

4. Яка міфологічна основа поеми «Енеїда»?

5. Що спільного між творами Гомера і Вергілія? Чим вони відрізняються?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії уривки з книги VI «Енеїди» («Пророцтво Анхіза про майбутню славу») та книги VIII («Щит Енея»).

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Поема Вергілія «Енеїда» і Україна».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.