ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТ., ПІДКОРЮВАЧ НЕБА І ПИСЬМЕННИК - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.

ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТ., ПІДКОРЮВАЧ НЕБА І ПИСЬМЕННИК - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із особистістю Сент-Екзюпері; розвивати навички конспектування лекції, роботи в групі, виступу перед аудиторією; виховувати високі моральні якості, прищеплювати інтерес до сучасної літератури.

Обладнання: виставка творів А. де Сент-Екзюпері, фотографії письменника, аудіозапис пісні О. Пахмутової «Ніжність» у виконанні М. Кристалінської.

Перебіг уроку

Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі.

Ти — це твої дії, і немає іншого тебе.

А. де Сент-Екзюпері. французький письменник XX cт.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознойомлюэ клас із результатами контрольної роботи, коментує типові помилки, зачитує найбільш вдалі уривки творів.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Цим заняттям ми розпочинаємо цикл уроків, присвячених творам письменників XX—XXI ст.

Розвиток літератури в цей період має власні характерні особливості. Одна з головних — надзвичайне прискорення літературного процесу. Якщо раніше художні напрями та глобальні культурні явища змінювали одне одного через декілька століть (так, ренесансна література розвивалася з XIV по XVI ст., напрями бароко та класицизму панували в XVI—XVIII ст.), то з XX ст. майже кожне десятиліття народжує нові літературні напрями, течії, школи.

Центральними та найбільш плідними напрямами літератури XX—XXI ст. стали модернізм і постмодернізм.

Модернізм (від. лат modernus — «сучасний», «недавній») з’‎явився напередодні Першої Світової війни та досягнув розквіту в 1920-х рр. одночасно в Європі й Америці. Він був представлений багатьма течіями: символізм, футуризм, імажинізм, акмеїзм, експресіонізм, сюрреалізм та ін. Якщо раніше кожний літературний напрям визначався через відношення до класичної традиції, орієнтувався на певні взірці (античні, середньовічні тощо), то модерністи оголосили про розрив із усією культурно-літературною традицією взагалі. Вони намагалися дати нові відповіді на вічні питання. Як у 1930 р. зауважив англійський поет С. Спендер, «модерністи свідомо спрямовані на те, щоб створити цілковито нову літературу. Вони відчувають, що наша епоха стоїть поза будь-якими умовностями минулого мистецтва і літератури».

У другій половині XX ст. виникла течія постмодернізму (від франц. postmodernisme — після модернізму). Головна ознака постмодернізму — освоєння культури як життєвої реальності, усвідомлення світу як величезного тексту, письменника — як творця цього тексту, а головного героя — як його ідеального читача.

Модернізм і посмодернізм розробляли такі жанри, як роман потоку свідомості, що безпосередньо відтворював душевне життя людини; метароман, предметом якого є сам процес його розгортання, дослідження природи літературного тексту; колаж — суміш цитат, натяків, згадок про що-небудь.

Поряд із модернізмом і посмодернізмом існувала література, що продовжувала традиції минулої епохи — XIX століття. Окрім того, виник новий літературний феномен — масова література. Така література створюється для масового читача за чіткими рецептами, розрахована на невибагливий смак і спрямована на розважання. Найпопулярніші жанри масової літератури — любовний роман, детектив, трилер, фантастичні романи, повісті та оповідання (зокрема фентезі). Читання творів масової літератури не потребує інтелектуальних зусиль та роботи почуттів, а стає формою відпочинку.

На відміну від масової, «серйозна» література нашого часу звертається до тих тем, що завжди хвилювали людство: внутрішній світ особистості, людина та суспільство, існування добра і зла, самовдосконалення людини.

Жанри та герої сучасної літератури інші, ніж сто і більше років тому, а проблеми, яких вона торкається — ті самі, що здавна турбували митців усіх країн.

Сьогодні на уроці познайомимося з видатним французьким письменником, автором популярної казки-притчі «Маленький принц» Антуаном де Сент-Екзюпері.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Бесіда

1. Що вам відомо про сучасну Францію та її культуру?

2. Із якими творами французької літератури ви ознайомилися у 8 класі? До яких епох вони належать?

3. Які ще французькі письменники вам відомі? Твори яких

жанрів вони писали?

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Винахідник, піонер авіації, військовий льотчик, класик французької літератури XX ст., мислитель — усі ці визначення стосуються Антуана де Сент-Екзюпері. Сент-Екс (як називають письменника на батьківщині) був не тільки різнобічною особистістю, а й людиною високих моральних якостей, видатного інтелекту, незвичайної долі. Його біограф Марсель Міжо писав про це так: «Антуан де Сент-Екзюпері належить до когорти людей, які не вкладаються в звичайні рамки. І не тому, що він ставив себе вище за інших. Навпаки, ніхто не був настільки близьким до людей, таким людяним. Своїми моральними якостями, своїм розумом, своєю діяльністю Сент-Екс підноситься над середнім рівнем і належить до числа тих, хто повинен бути взірцем для інших, особливо для молоді».

Дізнаймося про подробиці незвичайного життя письменника.

- Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень «Дитинство Сент-Екзюпері», «Вибір життєвого шляху»,

«Екзюпері й небо», «Роки війни» див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Учні складають хронологію життя письменника.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Виразне читання твору

Учитель виразно читає вірш Д. Павличка «Антуан де Сент-Екзюпері».

Навіщо повертатися назад

3 небес на землю, де війни катуші,

Де Францію дрібні й підступні душі

Зжирають, наче гусениці сад?!

І свій літак тісний, немов снаряд,

Веде він у безумнім безоружжі

Крізь вибухи, що, мов сліпучі ружі,

Цвітуть і осипаються підряд...

В палаючій, як метеор, машині

Його вхопила неба течія

І занесла в глибини темно-сині.

Світ у зірках читав його ім'я,

Лиш у пісках Лівійської пустині

Не відала про це сліпа змія.

- Бесіда

1. Яке враження справив на вас вірш?

2. Які почуття передає вірш?

3. Які факти біографії французького письменника відображено у творі Павличка?

4. Яку змію згадує поет в останньому рядку вірша? Як ви розумієте останні рядки твору?

- Робота з обладнанням

Учитель. 1965 р. композитор Олександра Пахмутова написала пісню «Ніжність» на вірші поетів С. Гребенникова та М. Добронравова. Композиція входить до циклу пісень Пахмутової «Обіймаючи небо», що присвячений радянським льотчикам.

Учні слухають пісню.

1. Як ви вважаєте, до кого звернена пісня?

2. Чому пісня починається словами «Спорожніла без тебе земля...»?

3. Які почуття передані у творі?

4. Яку роль у пісні відіграє згадування Екзюпері та туги Землі за своїм сином?

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Назвіть особливість літературного процесу XX—XXI ст.

2. Твори яких письменників XX—XXI ст. ви читали? До яких жанрів вони належать?

3. Які факти біографії письменника та чому вас здивували?

4. Яким ви уявляєте Сент-Екзюпері за характером?

5. Як ви гадаєте, чому епіграфом до уроку було взято саме ці слова письменника?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати казку-притчу А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Індивідуальне завдання. Підготувати інсценізацію епізоду прощання маленького принца з квіткою.

 

<