здійснити контроль знань за темою «Література європейського бароко»; виховувати прагнення досягти високого результату - Тематична атестація № 2

Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Мета: здійснити контроль знань за темою «Література європейського бароко»; виховувати прагнення досягти високого результату.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок контролю.


ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Виконання контрольної роботи (тести)


Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:

а) «доба Расіна»;

б) «доба Мольєра»;

в) «доба Корнеля»;

г) «доба Лафонтена».

2. Укажіть назву театру, який заснував Мольєр:

а) «Сучасний театр»;

б) «Блискучий театр»;

в) «Славетний театр»;

г) « Класичний театр».

3. Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п'єси Мольєра:

4. а) до всього нового;

5. б) до всього прекрасного;

в) до всього старовинного;

г) до всього дворянського.

6. Укажіть героя, який є втіленням здорового глузду в комедії Мольєра:

а) Клеонт;

б) Дорант;

в) пані Журден;

г) Школь.

7. Укажіть, ким був граф Дорант:

а) радником короля;

б) нареченим Люсіль;

в) одним із учителів Журдена;

г) збіднілим дворянином.

8. Укажіть справжнє ім'я Мольєра:

а) Жан Батіст Гренуй;

б) Джон Гріффін;

в) Жан Батіст Поклен;

г) Семюель Леггорн Клєменс

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

9. Укажіть риси характеру пана Журдена:

а) інтелігентність;

б) самозасліпленість;

в) брутальність;

г) довірливість;

д) чемність;

е) освіченість.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання, з вибором правильної відповіді

10. Укажіть зайве правило творення драматичних творів доби кла-сицизму.

а) єдність дії;

б) єдність характерів;

в) єдність місця;

г) єдність часу.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

11. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

а) Пишний, барвистий стиль;

1) Бароко;

б) орієнтація на античність;

2) класицизм.

в) тяжіння до контрастів, складної метафоричності;

г) нормативність мистецтва. (1.а, в; 2. б, г)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

10. Розташуйте в хронологічній послідовності події в п'єсі Ж. Б. Мольєра «Міщанин — шляхтич».

а) Урочистий обід, улаштований Журденом на честь маркізи;

б) весілля Леонта і дочки Журдена;

в) посвячення Журдена в «мамамуші»;

г) зустріч Журдена з учителями і кравцем. (г, а, в, б)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 11. Чому сцени навчання пана Журдена викликають сміх?


Варіант II


Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть країну, у якій виник класицизм:

а) Англія;

б) Франція;

в) Італія;

г) Іспанія.

2. Укажіть п'єсу Мольєра, ідеєю якої є думка: «Негідно приховувати своє справжнє походження...»:

а) «Тартюф»;

б) «Скупий»;

в) «Мізантроп»;

г) «Міщанин — шляхтич».

3. Укажіть, чого, на думку Журдена, бракує його доньці для повного щастя:

а) багатства;

б) порядного чоловіка;

в) титулу;

г) знайомств при дворі короля.

4. Укажіть, ким за походженням був пан Журден:

5. а) ремісником;

6. б) буржуа;

в) дворянином;

г) селянином.

7. Укажіть, від чийого імені граф Дорант передає маркізі Доримені подарунки:

а) від свого імені;

б) від імені пана Журдена;

в) від імені короля;

г) від імені незнайомця.

8. Укажіть, який «титул» здобув Журден у кінці п'єси:

а) сеньйора;

в) арабського падишаха;

б) лорда;

г) турецького дворянина.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

9. Укажіть літературні напрями, які сформувались у XVII ст. в Європі:

а) реалізм;

б) бароко;

в) романтизм;

г) класицизм;

д) сентименталізм;

е) ренесанс.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10. Укажіть, яких учителів запросив до себе пан Журден:

а) учителя танців;

б) учителя малювання;

в) учителя музики;

г) учителя фехтування.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

11. Установіть відповідність між персонажами, які беруть участь у любовних колізіях п'єси «Міщанин — шляхтич».

а) Клеонт;

1) Ніколь;

б) Ков'єль;

2) Доримена;

в) Журден;

3) Люсіль.

г) Дорант.

(аЗ,61, в2, г2)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

12. Напишіть літературний термін, якому відповідає визначення: «Драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, у якому зобра-жуються смішні життєві положення і характери». (Комедія)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

13. Чому граф Дорант «дружив» з паном Журденом? Який зиск він мав із цієї дружби?


III. Домашнє завдання


Підготувати повідомлення про особливості доби Просвітництва (на основі матеріалу підручника з історії, тема «Французька революція кінця XVIII ст.»).