Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики бароко

Педро Кальдерон дела Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко.

Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»

Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо

Тематична атестація № 1 - за темою «Література європейського бароко»

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622 — 1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.

Утілення в «Міщанині — шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)

Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин — шляхтич».

Тематична атестація № 2 - за темою «Література європейського бароко»

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо).

Життя і творчість Вольтера (1694 — 1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.

Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору

Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість.

Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером»

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749-1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення та проблематика.

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита.

Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії.

Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759 — 1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості. Зв'язок драми «Вільгельм Телль» з ідеологією Проквітництва.

Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнє втілення.

Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Тематична атестація № З. - за темою «Література XVIII ст. Просвітництво»

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 — 1822) — багатогранний митець — романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки — новели.

«Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного

Сатирико — метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофмана

Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса

Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець»

Генріх Гейне (1797-1856) — німецький поет — романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.

Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета — вигнанця, його нерозділеного кохання.

Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі

Тематична атестація № 4 - контроль знань за творчістю Е. Гофмана

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788 — 1824) — англійський поет — романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета.

Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона

Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури

Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

Творчість Адама Міцкевича (1798 — 1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, відображення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»)

Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича

Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів»

Тематична атестація № 5 - з тем «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича»

Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. Олександр Пушкін (1799— 1837) — великий російський поет

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського.

Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Михайло Лермонтов (1814 — 1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова

«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів. Особливості композиції роману та її роль у розкритті характеру Печоріна

Печорін — «герой свого часу»

Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.

Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

Максим Максимович — образ «маленької людини»

Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картин природи

Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова

Микола Гоголь (1809 — 1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості

Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті.

Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Тематична атестація № 6 - за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.»

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

Презентація твору (чи автора), який найбільше запам'ятавсяНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.