Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики бароко

Педро Кальдерон дела Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко.

Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»

Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо

Тематична атестація № 1 - за темою «Література європейського бароко»

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622 — 1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.

Утілення в «Міщанині — шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)

Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин — шляхтич».

Тематична атестація № 2 - за темою «Література європейського бароко»

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо).

Життя і творчість Вольтера (1694 — 1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.

Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору

Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість.

Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером»

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749-1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення та проблематика.

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита.

Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії.

Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759 — 1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості. Зв'язок драми «Вільгельм Телль» з ідеологією Проквітництва.

Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнє втілення.

Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Тематична атестація № З. - за темою «Література XVIII ст. Просвітництво»

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 — 1822) — багатогранний митець — романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки — новели.

«Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного

Сатирико — метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофмана

Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса

Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець»

Генріх Гейне (1797-1856) — німецький поет — романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.

Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета — вигнанця, його нерозділеного кохання.

Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі

Тематична атестація № 4 - контроль знань за творчістю Е. Гофмана

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788 — 1824) — англійський поет — романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета.

Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона

Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури

Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

Творчість Адама Міцкевича (1798 — 1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, відображення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»)

Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича

Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів»

Тематична атестація № 5 - з тем «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича»

Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. Олександр Пушкін (1799— 1837) — великий російський поет

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського.

Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Михайло Лермонтов (1814 — 1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова

«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів. Особливості композиції роману та її роль у розкритті характеру Печоріна

Печорін — «герой свого часу»

Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.

Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

Максим Максимович — образ «маленької людини»

Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картин природи

Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова

Микола Гоголь (1809 — 1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості

Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті.

Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Тематична атестація № 6 - за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.»

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

Презентація твору (чи автора), який найбільше запам'ятався