Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Травнева пісня», «Прометей». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея - І семестр

Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Травнева пісня», «Прометей». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити місце ліричних творів у творчому доробку Ґете; тематику та головні думки; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, презентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Виразне читання поезії Ґете «Травнева пісня» в перекладі М. Зерова

2. Евристична бесіда

♦ Який настрій, які емоції відчутні в поезії?

♦ Які почуття охоплюють ліричного героя?

3. Колективне складання паспорту-характеристки поезії

Паспорт-характеристка поезії

Автор

Й. В. Ґете

Назва

«Травнева пісня»

Рік написання

1771

Літературний рід

Лірика

Жанр

Елегія

Віршовий розмір

Двостопний ямб

Різновид

Інтимна, пейзажна

Тема

Значення любові у житті людини. Світосприйняття закоханого

Ідея

Зображення кохання через образи природи

Мотиви

Замилування природою і щасливі любовні переживання

4. Слово вчителя

— «Травнева пісня» — це справжній вибух радості, яка охопила поета, коли він закохався у Фредеріку Бріон. Поет переносить на природу свій радісний настрій і таким чином витворює власний автопортрет. Ліричний герой Гете постає в органічному злитті з природою. Лірика Ґете цього періоду життєрадісна, близька до народної поезії, сповнена пантеїстичних настроїв. Водночас у нього з’‎являються твори, де вже не природа, а сам ліричний герой є для себе джерелом духовної сили, морального закону і самодостатності. Тож зараз мова піде про поезію «Прометей», в основі сюжету якої — конфлікт Прометея із головним богом-олімпійцем — Зевсом.

5. Виразне читання твору Ґете «Прометей»

6. Перегляд презентацій

7. Порівняльний аналіз образу Прометея в Есхіла та Ґете

Есхіл (трагедія «Прометей закутий».)

Ґете («Прометей».)

Прометей в античній літературі постає як благодійник та заступник, борець, альтруїст, що мужньо страждає заради щастя прийдешнього покоління

У творчості Ґете з’‎являється образ бунтаря, який протестує проти будь-якого тиску й тиранії. Його Прометей — це творець, майстер, художник, втілення нестримної творчої енергії

Висновок. Ґетевський Прометей, на відміну від есхілового, не страждалець, а богоборець, творець та наставник первісних людей, який уболіває за їхню долю. Він не володар над людьми, а мудрий учитель.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Літературний диктант

1. У поезії «Травнева пісня» показано закоханість у... (життя, дівчину).

2. Якій поезії Ґете притаманний дух бунтарства? («Прометей».)

3. Яким розміром написана поезія «Прометей»? (Вільним.)

4. Які два мотиви звучать у поезії «Травнева пісня»? (Замилування весняною природою і щасливі любовні переживання.)

5. Балада — це... (невеликий ліро-епічний твір із драматично напруженим сюжетом).

6. Тема балади «Вільшаний король». (Страх людини перед таємничими силами природи.)

7. Які два плани має балада «Вільшаний король»? (Реальний і фантастично- міфологічний.)

8. Лірика Ґете пов’‎язана з традиціями... (народної поезії).

9. Задум балади «Вільшаний король» пов’‎язаний із.. (данськими народними баладами).

10. У якій формі побудована балада «Вільшаний король»? (У формі діалогу батько — син, вільшаний король — маленький хлопчик.)

11. Яким розміром написана поезія «Травнева пісня»? (Ямбом.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати, аналізувати вірші Ґете.

2. Творче завдання. Підготувати повідомлення або презентацію «Образ Прометея у мистецтві» (1-ша група — література, 2-га група — музика, 3-тя група— живопис, 4-та група — скульптура).