Контрольна робота за темами «Вступ», творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера - І семестр

Контрольна робота за темами «Вступ», творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників-посвітників у розвиткові та втіленні ідей Просвітництва; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки письнників доби просвітництва; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: розвивати зв'язне мовлення, формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти роль головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, міфологія, живопис, музика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до виконання тестових завдань.

1 варіант

Початковий та середній рівні

1. Доба Просвітництва сповідувала культ:

а) розуму; в) краси;

б) моралі; г) релігії.

2. За наведеною цитатою визначте, який засіб комічного використано у творі «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта: «П’‎ять чи шість кандидатів просять в імператора дозволу розважити його та двір танцями на канаті, і той, хто найвище підстрибне й не впаде, отримує посаду».

а) гумор; в) іронія;

б) сатира; г) сарказм.

3. Поезія, що стала гімном Європейського Союзу, була написана:

а) Й. В. Ґете; в) Й. К. Ф. Шиллером;

б) Дж. Свіфтом; г) Ж-Ж. Руссо.

4. Дух бунтарства притаманний твору:

а) «Вільшаний король» Й. В. Ґете;

б) «Травнева пісня» Й. В. Ґете;

в) Ф. Шиллера «До радості»;

г) «Прометей» Й. В. Ґете.

5. Які два мотиви звучать у поезії «Травнева пісня»? (Замилування весняною природою і щасливі любовні переживання.)

6. Які світи показані в баладі Й. В. Ґете «Вільшаний король»? (1 — реальний; 2 — фантастично-міфологічний.)

ІІ варіант

Початковий та середній рівні

1. Для доби Просвітництва характерні:

а) надання переваги розуму; в) довіра до інтуїції, містики;

б) моралі; г) повне підпорядкування релігії.

2. За наведеною цитатою визначте, який засіб комічного використано у творі «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта: «Маллі Аллі Г’‎ю, могутній імператор Ліліпутії, окраса й пострах всесвіту, чиї володіння простягаються на п’‎ять тисяч блестрагів ... і сягають краю землі; владар над усіма владарями; найвищий з усіх синів людських; той, що ногами спирається на центр землі, а головою торкається сонця; досить йому лише поворухнути пальцем, і у всіх монархів підгинаються коліна.».

а) гумор; в) іронія;

б) сатира; г) гіпербола.

3. У поезії, що стала гімном Європейського Союзу, ключовими словами є:

а) боротьба, перемога; в) єднання, радість;

б) змагання, слава; г) пісня, веселощі.

4. У творі Й. В. Ґете «Прометей» найвиразніше звучать:

а) богоборчі мотиви;

б) мотив відданого служіння людям;

в) мотив запобігання перед сильними світу цього;

г) мотив засудження корисливості.

5. Світи, що протиставляються в баладі Ґете «Вільшаний король»:

а) реалістичний і фантастичний;

б) вищий світ і світ простих людей;

в) красиве й потворне;

г) світ песимістів та оптимістів.

6. Продовжте речення.

У поезії «Травнева пісня» розкрито дві теми: ...

Достатній рівень (спільний для обох варіантів)

7. Установіть відповідність між творами та їхніми темами:

1) «Вільшаний король» Й. В. Ґете;

2) «До радості» Ф. Шиллера;

3) «Прометей» Й. В. Ґете;

4) «Травнева пісня» Й. В. Ґете.

а) Шлях людства до щастя;

б) природа і кохання;

в) протиборство людини та природи;

г) становлення особистості;

д) протистояння між богом і титаном.

Відповіді: 1 — в, 2 — а, 3 — д, 4 — б.

8. Схарактеризуйте образ головний героя роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

Виконайте одне із поданих завдань.

1. Напишіть твір «Письменники-просвітники — передові, прогресивні люди своєї доби».

2. Опишіть дискусію з уявним опонентом про те, що було б, якби у сучасному світі люди почали жити, керуючись лише розумом і відкидаючи почуття.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.