Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах - І семестр

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму в різних країнах; охарактеризувати вершинні досягнення романтизму в літературі та мистецтві; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення; виховувати у старшокласників кращі людські якості; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати головне; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: романтизм, жанр, ідея, конфлікт.

Міжпредметні зв'язки: географія, історія, музика, живопис, скульптура, архітектура, театр.

Обладнання: відеопрезентація, портретна галерея письменників, книжкова виставка, ілюстрації до теми.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Література — це дзеркало, у якому відбивається історична епоха. І сьогодні ми поговоримо про ті передумови, які вплинули на формування принципово нового світогляду та нового напряму в культурі, відомого під назвою романтизм.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учня про літературний напрям — романтизм

2. Опрацювання статті підручника з теми

3. Робота з літературознавчим словником

Романтизм — один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Йому притаманні інтуїтивно-почуттєве світосприйняття, увага до внутрішнього світу людини, звеличення життя духу, увиразнення конфлікту мрії та дійсності.

4. Слово вчителя

— Термін романтизм виник набагато раніше, ніж власне літературний напрям. До XVIII ст. епітет романтичний вказував на стильові особливості літературних творів, написаних романськими мовами. А вже наприкінці XVIII ст. романтизм було протиставлено нормативній естетиці класицизм. Незадоволеність реальним світом спонукала митців-романтиків шукати ідеал у світі далекого, а тому прекрасного минулого, в екзотичних країнах (наприклад, на Сході.). Їх вабила казковість, фантастика, світ щирих людських почуттів. Провідною ж темою романтичних творів став мотив самотності, конфлікт між героєм та навколишньою дійсністю (Дж. Байрон, М. Шеллі, Г. Гейне, А. М. Стендаль). Романтичній літературі притаманні інтерес до містики (Майринк, М. Шеллі, Е. Т. А. Гофман), фольклору (брати Грімм.), простої людини (В. Гюго), далеких країн (Дж. Байрон, Ф. Купер). У межах романтизму сформувалася фантастична, детективна, пригодницька література. Творчим методом романтизму стала іронія.

5. Колективне складання таблиці «Історичні умови та провідні ідеї романтизму»

Історичні умови та провідні ідеї романтизму

Час виникнення

На межі XVIII-XIX століть у мистецтві виникає новий художній напрям — романтизм

Причини виникнення

Французька буржуазна революція та наполеонівські війни

Чим характеризується епоха

Поразка революції призвела до поширення терору й насильства. Саме цим обумовлено те глибоке розчарування, що позначилося на песимістичному тоні й трагічній забарвленості багатьох тогочасних творів

Характерні ознаки романтизму

Заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Його ідеологія спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу до людської особистості, до психологічних проблем її внутрішнього «Я». Звідси — захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи екзотичні землі

Філософи

Ф. Шеллінг, І. Кант

Ідеали романтиків

Краса, свобода, гармонія, природа, кохання

Суть романтизму

Незвичайні герої у незвичайних обставинах

Головні герої епохи

Новий тип героя — бунтар, тираноборець, самітник

Романтичний герой

Це людина, яка, зіткнувшись з реальністю, вважає цей світ похмурим, нікчемним та підлим, стає циніком та песимістом

Жанри, які набули популярності

Балада, елегія, поема, повість, новела, історичний роман, драма

Представники

Література — Дж. Байрон (Англія), Г. Гейне (Німеччина), А. Міцкевич (Польща), О. Пушкін (Росія), ранній Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш (Україна); живопис Ф. Делакруа, К. Брюллов, В. Блейк; музика — Ф. Шуберт, Ф. Шопен та ін.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Розв'язання кросворду за темою «Романтизм»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект за темою.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та творчість Г. Гейне.