Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п'єси - IІ семестр

Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п'єси - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль образу Хлєстакова для розкриття теми та ідеї твору; показати аморальність героя, показати живучість таких типів характеру; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: художній конфлікт, жанр, система образів, художній образ, художні засоби, засоби комічного — гумор, сатира, іронія.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, психологія.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, відеопрезентація.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення про результати дослідження «промовистих» прізвищ героїв п'єси «Ревізор»

Сквозник-Дмухановський (прізвище городничого походить від рос. слова «сквозняк», це свідчить про те, що йому властиві беззаконня, повна безкарність).

Хлопов (прізвище походить від рос. слова «хлопотать» — завжди наляканий, боязкий).

Ляпкін-Тяпкін (у прізвищі розкритий принцип ставлення героя до посадових обов’‎язків — абияк, або «тяп-ляп», а також його недолугість, недорікуватість).

Шпекін (прізвище утворене від слова «шпик», рос. «шпон», він постійно нишпорить, безцеремонно читає чужі листи).

Хлестаков (прізвище походить від рос. слова «ухлестывать», «хлестать — бить, ударять чем-нибудь, гибкий прут»).

Християн Гібнер (асоціюється зі словом «гибнуть»). Автор не випадково зобразив цього персонажа безсловесним і лише зрідка видає слабкий писк, щось середнє між «і» і «е». Він не говорив ні слова, як християнська совість всіх жителів повітового міста, які наскрізь загрузли в гріху і корупції.

2. Переказ сюжету комедії

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Гоголь, змалювавши головного героя комедії Хлестакова, відтворив типовий характер представників дворянської молоді, яка заполонила петербурзькі департаменти.

2. Евристична бесіда

♦ Знайдіть та зачитайте портрет Хлестакова.

♦ Яке враження Хлестаков справив на інших?

♦ Як із Хлестаковим поводилися чиновники? (Намагалися прислужитися, підлещувалися.)

♦ Як розкрилась таємниця Хлестакова? (Пошмейстер прочитав лист Хлестакова.)

♦ Якою була реакція чиновників? (Вони дуже здивувалися.)

♦ Кого тепер звинувачують у всьому, що сталося? (Добчинського і Бобчинського.)

♦ Яким був фінал п’‎єси?

♦ Яку роль відіграє німа сцена? (Фінал комедії — це момент найвищого напруження. Герої п’‎єси спантеличені, налякані, бо доведеться спокутувати всі свої гріхи.)

3. Проблемне питання

♦ Чому ніхто з чиновників не викрив брехню Хлестакова? (Хлестаков вихваляється та бреше «художньо», «натхненно», «переконливо», «правдоподібно», у якийсь момент навіть сам повірив у те, що він надзвичайно важлива особа. За допомогою брехні Хлестаков підносить себе на вершину, таку недосяжну в реальному житті. «ганчірка» — видає себе за важливу людину, «вітрогон» — називає себе письменником та поетом, «паскудник» — видає себе за шляхетну людину, «злидар» — вихваляється багатством, завжди голодний — розказує про розкішні обіди. Пустопорожній, недорікуватий Хлестаков справив враження на чиновників як змістовна, дуже розумна та хитра людина.)

4. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Хлестаков: пройдисвіт, брехун, нахаба, нездатний логічно розмірковувати й висловлювати свої думки, він звик плисти за течією, не замислюватися над майбутнім.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Інтерактивна вправа «Закінчить речення»

1) За жанром «Ревізор» — це ... (комедія).

2) Епіграф, що використав Гоголь до твору «Ревізор», звучить так:.. («Не кивай на дзеркало, коли пика крива»).

3) Який прийом використовує автор, добираючи цей епіграф? (Прийом алегорії.)

4) Аж 6 книг прочитав герой «Ревізора»... (Ляпкін-Тяпкін).

5) Лікарнями у творі М. Гоголя керував... (Гібнер).

6) «Хортенятами» брав хабарі. (Ляпкін-Тяпкін).

7) Засіб комічного, який переважно використовує автор у своєму творі. (Сатира.)

8) Хлестаков — це...(нікчемний чиновник, що їде до свого батька).

9) Найголовніші риси Хлестакова —... (вміння бехати та вихвалятися).

10) Повітове містечко зображене як. (типове провінційне російське місто).

11) Тема п’‎єси «Ревізор» — ... (викриття бюрократичного ладу самодержавної Росії ХІХ ст.).

12) М. Гоголь викриває у своєму творі такі вади суспільства, як. (хабарництво, безкарність, казнокрадство).

13) Комедія «Ревізор» закінчується. (німою сценою).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати героїв комедії «Ревізор», визначати художні особливості, засоби комічного(виписати приклади).

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про історію створення повісті «Шинель».