ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про традиції світової літератури й культури в романі «Євгеній Онєгін» о. С. Пушкіна, про дзеркальну композицію твору; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі, толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: дзеркальна композиція, художні образи, художні засоби.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, образотворче мистецтво.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; фрагменти кінофільмів («Євгеній Онєгін», реж. Р. І. Тихомиров, муз. П. І. Чайковського, CRCR, 1958; «Онєгін», реж. М. Файнс, Велика Британія та США, 1999); медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. О. С. Пушкіна виховували на європейських романтичних традиціях, проте в романі «Євгеній Онєгін» він прагнув глибше показати тогочасну дійсність, тому звернувся до детального опису життя своїх героїв. Проте дивна річ: пушкінський герой завжди вільний у виборі вчинку; не випадково автор щоразу позначає можливі варіанти його поведінки, однак герой діє «по-своєму», не виправдовуючи очікувань автора й читача. Відомо, що спочатку в сюжеті роману Тетяні відводилася другорядна роль. Вона написала листа Онєгіну — цим її перебування у творі мало вичерпатися. Однак цей учинок сприяв новим сюжетним поворотам, позначив її внутрішній світ, а тому сам образ потребував подальшої розробки. Парадоксальним є зізнання Пушкіна про те, що його Тетяна «выкинула штуку — взяла и вышла замуж». Опиняючись на життєвому роздоріжжі, герой поводиться непередбачувано для автора: самотужки обирає свій життєвий шлях. Про ці повороти долі героїв роману ми й поміркуємо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

ü Як через історію життя й образ матері Тетяни розкрито тогочасну кріпосницьку дійсність? яким до цього є ставлення автора? Наведіть цитати.

ü У який спосіб автор розмежовує себе та свого героя? Із якою метою, на вашу думку? Наведіть цитати.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

ü За почутим словом учителя знайдіть у словнику та запишіть до зошитів незрозумілі терміни й поняття.

— Особливістю композиції «Євгенія Онєгіна» є симетричність (у романі використано принцип зворотної симетрії, який іще називають принципом дзеркальності; близький до нього і сон Тетяни), раптове обривання сюжетної історії (її припинено в найдраматичніший момент), різноманітні сюжетно-композиційні інверсії (на початку роману — за монологом героя — розповідається про його життя в Петербурзі, цим обривається основний сюжет) і зумовлена ними ретардація (уповільнення) дії, контрастність (підкреслена протилежність) героїв, сюжетних ліній (антитеза в романі стає одним з основних художніх прийомів).

У творі Пушкіна ми маємо справу зі створенням художньої реальності, що триває в часі. Роман у віршах з'являється як оригінальна модель світу, де епічне оповідання, що претендує на зображення дійсності, існує всередині ліричної сповіді авторського духу. Історія написання «Онєгіна...» — це унікальний приклад створення на очах читача художньої реальності, що саморозвивається.

2. Аналіз образів літературного твору (евристична бесіда)

ü Послухайте виразне читання однокласницею «Листа Тетяни Онєгіну». На вашу думку, чому Тетяна зважилася освідчитися першою? Знайдіть не менше ніж 5 причин. («Книжне», романтичне самовиховання; відсутність молодих людей такої, як Онєгін, вдачі; щирість, наївність; брак досвіду поводження у світському товаристві; знання звичаю видавати дівчат заміж без їхньої згоди тощо.)

ü Як ви вважаєте, на що розраховує Тетяна? (На розуміння з боку Євгенія, на якусь визначеність, на можливість частіше бачитися.)

ü Яким є тон листа, які засоби виразності в ньому використано?

ü Як Онєгін поставився до листа Тетяни й чому? Знайдіть відповідні цитати. (Він давно розчарувався в коханні, але лист його зворушив, розчулив:

Можливо, знов полуменисту

Спізнав він бурю почуттів,

Та ошукати не хотів

Її душі довіру чисту.)

ü Послухайте виразне читання однокласником монологу-відповіді Онєгіна Тетяні. Як Онєгін пояснює свою відмову? Прокоментуйте його слова:

Коли б родинності картину

Злюбив я на одну хвилину,—

То, вірте, тільки б вас одну

Узяти марив за жону.

<...>

Та я не створений для раю,

Йому чужа душа моя;

Сама довершеність ви, знаю;

Що ж! — вас не вартий зовсім я.

Повірте (совість в тім порука),

З одруженням нам буде мука.

Я, хоч і як любив би вас,

Як звикну — розлюблю в той час;

Зачнете плакать: ваші сльози

До серця не дійдуть мого,

А роздратують лиш його.

<...>

Я вас люблю любов'ю брата...

ü Як Онєгін розуміє сім'ю, шлюб, якими мають бути взаємини подружжя? Наведіть цитату.

(На світі гіршого немає,

Аніж родина, де жона

Тужливо мужа виглядає,

Щодня самотня і сумна;

Де чоловік, ціну їй знавши,

Хоч проклинає долю завше,

Щораз похмурий, мовчазний,

Ревнивий, зимний і лихий!

Такий от я.)

ü У чому полягає докір Онєгіна Тетяні, чого він хоче навчити дівчину? Знайдіть відповідну цитату.

(Судило, певно, небо так.

Полюбите ви знов; однак...

Учіться володіть собою,—

Як я, вас розуміть не всім.

Біда в недосвіді такім.)

ü Які риси характеру виявив Онєгін у цьому епізоді? (Водночас мудрість, досвідченість, знання життя, чесність, порядність та деяку зверхність, безсердечність.)

ü Чим Онєгін схожий на Чайльд Гарольда із твору Дж. Ґ. Н. Байрона? (Він розчарований, не може знайти собі гідного заняття; йому нудно; він не вірить у кохання.)

3. Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Перегляньте фрагменти кінофільму, створеного наприкінці XX ст. британськими й американськими митцями, та епізоди фільму-опери радянського виробництва. Порівняйте обидва кіновтілення з літературною основою. Який фільм вам сподобався більше? Поясніть свій вибір.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Аналіз образів літературного твору

ü Складіть порівняльну характеристику Тетяни й Онєгіна.

Очікувана відповідь

Порівняльна характеристика Тетяни й Онєгіна

Тетяна

Онєгін

Спільне

Молоді, належать до дворянського світу, розумні, начитані

Відмінне

Романтично налаштована, не має досвіду світського життя, простодушна, наївна

Прагматик, розчарований у всьому, по-своєму чесний

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Міні-диспут

ü Як ви ставитеся до традиції, за якої першим освідчуватися має саме чоловік?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати 5-6-ту глави роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», уміти коментувати.

Творче: скласти продовження історії «Якби Онєгін відповів Тетяні взаємністю...».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.