ЛІТЕРАТУРА - Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

ЛІТЕРАТУРА - Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

ЛІТЕРАТУРА

1. Байрон Дж. Г. Избранное / Дж. Г. Байрон. — М. : Просвещение, 1984. — 383 с.

2. Байрон Дж. Г. Паломництво Чайльд Гарольда / переспів Р. Чумака // Всесвіт. — 1998. — № 10.

3. Берковский Н. Я. лирика Байрона / Н. Я. Берковский. — К., 2002.

4. Долинина Н. Прочитаем «Онегина» вместе / Н. Долинина. — СПб. : «лицей», 1998.

5. Достоевский Ф. М. Пушкин : очерк // Ф. М. Достоевский. избр. произв. — М. : Художественная литература, 1990.

6. Кирилюк З. В. изучение программных произведений А. С. Пушкина в широком литературном контексте // Всесвітня література. — 1999. — № 5.

7. Лермонтов Михайло. Вибрана поезія / пер. з рос., післямова В. Богуславської. — К. : Дух і літера, 2009.

8. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь / Ю. М. Лотман. — М. : Просвещение, 1984.

9. Лотман Ю. М. роман Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий / Ю. М. Лотман. — СПб., 1995.

10. Маранцман В. Г. роман А. С. Пушкина «ЕВГЄНИЙ Онегин» в школьном изучении : пособ. для учителя / В. Г. Маранцман. — М., 1983.

11. Михайлова Н. И. «Собранье пестрых глав»: о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Н. И. Михайлова. — М., 1994.

12. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили // Европа, ХІХ-ХХ вв. — К. : Мистецтво, 1985.

13. Непомнящий В. Книга, звернена до нас. «Євгеній Онєгін» як «проблемний роман» // література в школі. — 2000. — № 1.

14. Павличко С. Д. Байрон: нарис життя і творчості / С. Д. Павличко. — К. : Дніпро, 1989.

15. Первак А. П. Понять себя, поняв героев романа: конспект сдвоенного урока-исследования (методом психоанализа) романа в стихах Пушкина // Всесвітня література. — 1999. — № 1.

16. Самарин Р. М. лира Байрона / Р. М. Самарин. — М., 2001.

17. Хроменко И. «Я сердцем, сердцем одинок» // Русская словесность. — 2002. — № 6.

18. Шепель Ю. А. Осягаючи творчість Дж. Байрона // Всесвітня література. — 1997. — № 8.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.