ЗАДЗВЕНИ ІЗ ГЛИБИНИ... - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Підручник Зарубіжна література 5 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

ЗАДЗВЕНИ ІЗ ГЛИБИНИ... - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Leise zieht durch mein Gemüt

liebliches Geläute,

klinge, kleines Frühlingslied,

kling hinaus ins Weite.

Zieh" hinaus bis an das Haus,

wo die Blumen sprießen;

wenn du eine Rose schaust,

sag', ich laß sie grüßen.

Робота з текстом

Задзвени із глибини

Тихої печалі,

Мила пісенько весни, —

Линь все далі й далі!

Линь, дзвени, знайди той дім,

В квітах сад зелений,

І троянду перед ним

Привітай від мене.

(Переклад Леоніда Первомайського )

1. Який настрій утілено в поетичному пейзажі Г. Гейне?

2. Знайдіть в українському перекладі вірша епітети й метафори. Яку роль вони відіграють у поетичному тексті?

1 Нюанс — відтінок, ледь помітний перехід від одного до іншого (смислу, кольору, звуку тощо), незначна розбіжність у подібних властивостях чогось (предмета, явища, почуття тощо).

3. Як ви розумієте словосполучення пісенька весни? Що воно означає? Де, на вашу думку, вона звучить?

4. Знайдіть у вірші повтори окремих слів. Яку роль вони відіграють?

5. Які повтори звуків (голосних і приголосних) трапляються в українському перекладі?

Краса слова

У вірші Г. Гейне “Задзвени із глибини...” майстерно зображується не тільки весняний пейзаж, а й почуття людини. Це свідчить про розвиток традицій усної народної творчості, де через картини природи розкриваються стани людської душі, переживання та емоції особистості. У побудові вірша наявні два художні плани — реальний та чуттєвий, які розгортаються паралельно.

Чому автор порівнює весняну пісню з дзвонами (дзвіночками, дзвонінням)? У яких словах, повторах (слів, звуків) це втілено?

Які слова оригіналу демонструють прихід весни, її поширення?

Чи є в тексті оригіналу епітети й метафори? Назвіть їх.

Наприкінці XIX ст. поетичні твори Г. Гейне перекладали Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Микола Вороний, Михайло Коцюбинський, Павло Грабовський та ін. У XX ст. до творчості німецького митця зверталися різні покоління перекладачів, у тому числі Максим Рильський, Микола Бажан, Євген Попович, Сидір Сакидон та ін. Найбільше високохудожніх перекладів Г. Гейне належить Леонідові Первомайському.

1. Якщо ви володієте німецькою мовою, порівняйте оригінал та український переклад вірша. Які нюанси додав перекладач Л. Первомайський до змісту перекладу?

2. Зіставте ознаки народної пісні з твором Г. Гейне. Які з цих ознак збігаються?

Перевірте себе

1. Який пейзаж постає у вірші “Задзвени із глибини...” Г. Гейне?

2. Розкрийте основну тему й ідею твору.

3. Які почуття людини та якими художніми засобами їх утілено у вірші?

4. Напишіть твір про пробудження природи у вашому краї на тему “Мила пісня весни”.