СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Підручник Зарубіжна література 8 клас з поглибленим вивченням філології - Богосвятська А.І. - Світ 2016

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Доба Середньовіччя займає особливе місце в історії культури і філософи. Що виникає перед вашим уявним поглядом в першу чергу, коли ви чуєте слово «середньовіччя»? Закутий в лати лицар. Хрестові походи. Інквізиція. Залізо. Камінь. Молитви. Чарівники. Вогнедишні дракони. Вогонь і кров. Кам’‎яні громади феодального замку... Чимало в середні віки нагромаджено важкого, нелюдського, темного. Гуманісти епохи Відродження назвали цей період - епохою «темної ночі», «похмурим» середньовіччям. Та подивимось, чи так все однозначно.

Художньою моделлю середньовічного світу оберемо образ благородного замку, який буде відображенням величезного і неповторного за багатством змісту та форм духовного світу епохи, з якою ви ознайомлюєтеся.

Уявіть гірський схил, на якому зведений середньовічний замок - вражаюча своєю величністю і загадковою аурою споруда. Його гострі шпилі і башти дивляться в небо. Кам’‎яні стіни символічної споруди - справжні свідки тисячолітньої історії, адже саме тисячу років - з IV по XIV ст. - тривала епоха Середньовіччя.

Запрошуємо Вас піднятися по звивистій дорозі, що веде до замку. Пройдіть по схилу перед плато, помилуйтеся чудовим краєвидом. До зовнішніх воріт замку веде підйомний міст через рів. Цей міст зберігає відомості про основні опори, підвалини Середньовіччя.

Заходьте далі через міст у ворота, що охороняються лицарями в блискучих латах. На воротах нашого замку — пурпурові стяги, на яких срібними нитками вишиті основні гасла епохи Середньовіччя: «Надія на торжество справедливості» та «Віра у вищі сили».

Століттями в цьому замку кипіло життя, плелися інтриги і влаштовувалися пишні бенкети, а за його стінами було чути брязкіт зброї і гарматні постріли. Тут кожен камінь просочений загадковістю та історією.

Наш замок будували архітектори різних середньовічних культур: західної та східної. Це відобразилося на його унікальній споруді, що складається з трьох основних корпусів - естетичних ідеалів-вершин епохи Середньовіччя.

Ось перший корпус нашого замку - висока будівля-пагода, що має кілька широких черепичних дахів з вишукано вигнутими і піднятими вгору краями. За висловом китайських зодчих, які збудували цю частину замку, ця споруда парить над місцевістю, як розпластані крила птаха. їй притаманний дух ясної гармонії з навколишнім світом і простоти. Так само китайська література періоду Середньовіччя тяжіє до гармонійного злиття з природою.

Східні автори цього періоду спираються на ідеї і світогляд трьох великих релігій Китаю: конфуціанства, даосизму і буддизму. Конфуціанство, наприклад, культивувало поєднання самовдосконалення людини з суспільною відповідальністю. Кожен у суспільстві повинен знати своє місце: правитель — чесно служити і піклуватися про підданих, чиновники - давати йому мудрі поради, селяни - чесно працювати. Вірність, покірність, доброта і співчуття, почуття обов’‎язку, повага до старших і до батьків проголошувалися головними чеснотами благородної і гідної людини. Протягом всієї історії китайської поезії проходила зміна поетичних течій, які тяжіли або до конфуціанського раціоналістичного бачення світу, або до містичного натхненного зльоту фантазії даосизму і буддизму.

VІІІ-IX ст. називають «золотим віком» китайської поезії, характерними ознаками якої були сила і простота, мужність і ліризм, суворість і ясність. У цю епоху творили відомі поети Лі Бо і Ду Фу. Основними темами китайської поезії є теми поета і природи, втечі від світу, дружби, кохання, співчуття до людини, викриття несправедливості, туги за минулим, вигнання, життя на чужині, провини.

А ось другий корпус нашого середньовічного замку - вежоподібна кубічна споруда з витонченою орнаментальною декорацією, увінчана шатром-куполом. Її будували іранські архітектори, щоб втілити в камені специфічні риси таджицько-перської культури і мистецтва. Світову літературу збагатили чудові поети і прозаїки Ірану. З них особливо прославилися «хорасанський соловей» Рудакі, неперевершений майстер газелей Хафіз, якого називали «уста сокровенного світу»; автор відомої поеми «Шах-наме» Фірдоусі, видатні суфійські поети Румі, Сааді, та найвідоміший автор цієї літератури - поет Омар Хайям, який створив жанр рубаї. Основні теми перської середньовічної поезії - оспівування величі духу людини і утвердження віри в безсмертя людського розуму.

Камолот. середньовічна Англія

Третій корпус символічного замку Середньовіччя - більш впізнавана кам’‎яна вежа західноєвропейського архітектурного стилю. Ця споруда вражає міццю. У ній відчувається бурхливий, грізний характер феодальних війн і хрестових походів. Стиль будівлі темпераментний і драматичний, як і напружене життя європейського середньовічного міста. Основним його композиційним елементом є вертикаль, що символізує спрямованість до неба і нікчемність земного перед божественним.

Література європейського середньовіччя заснована на християнських ідеалах і цінностях і прагне до естетичної досконалості. Реальністю, що визначає все суще, виступає Бог. Він вічний, незмінний, і є абсолютним Творцем всієї світобудови. Середньовічний християнський світ - це протилежності: світла й темряви, добра і зла, Бога і Диявола, неба і землі, світу вищого і земного, тілесного і духовного. Антична культура не знала подібного розколу. Середньовічна ж культура в парах протилежностей вибирає духовне. Людина - не просто гріховна істота, а така, що має божественну душу: весь світ усвідомлюється через пари антиномій, в тому числі і людина. Мистецтво розглядається як спосіб прославити Бога.

Слово в Середньовіччі набуває сокровенного, сакрального значення. Воно вимовляється в особливих випадках і не має нічого спільного з суєтним, буденним. Звідси — розмежування літератури цього періоду на світську і релігійну.

Середньовічний Хотин, Україна

До основних жанрів світської середньовічної літератури належать: героїчний епос, куртуазна (лицарська) література, міська література, народні пісні.

У розвитку національних культур були складені безцінні зразки героїчного епосу європейських народів: «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда», «Слово про похід Ігоря», «Пісня про мого Сіда». Для героїчного епосу характерний ідеалізований герой, якому властиві і мужність, і жорстокість. У центрі такого твору — велика битва.

Опинившись у середньовічному замку, починаємо уявляти лицарські турніри, які проходили в минулі часи. Лицарський кодекс відображений у художніх творах цього періоду, які створюють культ «прекрасної дами», високих почуттів, шляхетності, військової доблесті, честі, вірності, гідності. Одним із перших авторів куртуазних (лицарських) романів був середньовічний поет Кретьє де Труа. У своїх творах (зокрема в романі «Івейн, або Лицар Лева») він зобразив складне поєднання двох головних цінностей, яким поклоняється лицар: васальне почуття обов’‎язку і любов до «прекрасної дами». Популярними стають лицарські «романи», на сюжети кельтських легенд про короля Артура і лицарів «Круглого столу», лицаря Ланселота, Тристана та Ізольду. Ядро такого роману складає «авантюра» (пригода), центральним героєм якої виступає мандрівний лицар (ідеал за мірками куртуазії).

Поезія в середні віки стає королевою європейської словесності, (творчість трубадурів, вчена латинська поезія, поезія мандрівних студентів - вагантів, література Провансу ХІІ ст.

Значний пласт середньовічної літератури - клерикальна (церковна, релігійна, духовна) література. Вона представлена видатними іменами, такими як: Абеляр, Франциск Ассізькихі, Фома Аквінський. Середньовічна клерикальна література на латинській мові виробила нові жанри: видіння (розповідь про подорож душі під час сну по загробному світу), житіє (розповідь про народження святого, перше подвиги святості, чудеса за життя і після смерті), релігійний гімн, послання, коментар до Святого Письма, сповідь тощо. В їх основі лежали зразки текстів, що входять до Нового Заповіту. Клерикальна література відрізняється риторичністю, морально-дидактичним характером, у мові переважають символи і алегорії. Спостерігається протиріччя: людина - вінець природи, людина - раб Божий.

Мистецька палітра

Особливе місце в культурі Середньовіччя займають такі види мистецтва, як архітектура І живопис. Основний жанр живопису - ікона.

Монастирі, що виникають з IV ст., стають центрами створення християнських книг. Розвивається мистецтво книжкової мініатюри, яка отримала назву від використання для малюнків червоної фарби «мініум» і маленького розміру.

Уперше в західній культурі виникає вища освіта - перші європейські університети.

У часи Середньовіччя Активно розвивалася архітектура, сформувалися перші власне Європейські стилі - романський І готика. Середньовічний храм — зменшене повторення Всесвіту, своєрідний мікрокосмос, який демонструє світосприйняття цієї епохи. Головна особливість середньовічної готики — спрямованість будівлі вгору, до небес, легкість, «відірваність» від землі.

Серед музичних інструментів Середньовіччя найбільш популярними стають орган, флейта, волинка.

Видатні представники культури середньовіччя: Мікеланджело БуонароттІ, Ієронім Босх, Лоренцо Берніні, Андрій Рубльов, Джефрі Чосер, Джованні Боккаччо, Данте Аліг’‎єрі та інші.

Ієронім Босх «Сад земних насолод», біля 1500—1510 рр.

Узагальнюємо

1. Які три великі культури стали основоположними епохи Середньовіччя?

2. Які традиції наслідувала епоха Середньовіччя?

3. Назвіть основні ідеї, на яких базувалася середньовічна культура.

4. Якими є естетичні ідеали-вершини китайського середньовіччя?

5. У чому своєрідність та унікальність культури європейського середньовіччя?

6. Назвіть основні жанри світської середньовічної літератури

7. Охарактеризуйте особливості лицарської літератури

8. Що таке «клерикальна література»?

9. Які теми розкривали в своїх творах автори релігійної літератури?

10. Які твори середньовічних авторів увійшли в золотий фонд світової культури?

11. Як ви гадаєте, чи було «похмуре середньовіччя» «світлим»?

12. Прокоментуйте таблицю - порівняльну характеристику світогляду людини античності та середньовіччя,

Античність

Середньовіччя

Загальна гармонія світу

Недосконалість світу

Особлива роль природи, космосу

Головна роль Творця- споконвічної істоти

Людина- досконала. Цінність людського розуму і пізнання світу

Споконвічна гріховність людини. Спокутування гріхів людства Ісусом Христом

Можливість стати подібним богам

Страх перед Судом і Божою карою.

Індивідуальні завдання

1. Створіть свій опорний образ-символ епохи Середньовіччя і зобразіть його за допомогою будь-якого жанру (вірш, малюнок, ліплення, аплікація тощо).

2. Підготуйте цікаві матеріали з тем запропонованих на вибір: «Архітектура середньовічної Європи», «Освіта в середньовічній Європі», «У середньовічній бібліотеці», «Середньовічна лицарська література» та підготуйте за результатами роботи слайд-презентаціюНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.