Завдання на встановлення відповідності - УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ - підготовка до ЗНО та ДПА

1276. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1    Михайло Лермонтов    А «Майстер і Маргарита»

2    Михайло Булгаков    Б «Злочин і кара»

3    Федір Достоєвський    В «Герой нашого часу»

4    Олександр Пушкін    Г «Євгеній Онєгін»

Д «Крихітка Цахес»


1277. Встановіть відповідність між прізвищем літературного героя і назвою твору.

1    Грушницький    А «Шинель»

2    Ленський    Б «Євгеній Онєгін»

3    Мармеладов    В «Герой нашого часу»

4    Башмачкін    Г «Злочин і кара»

Д «Гобсек»


1278. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — його представником.

1    Сергій Єсенін    А акмеїзм

2    Олександр Блок    Б імажинізм

3    Володимир Маяковський    В футуризм

4    Анна Ахматова    Г символізм

    Д постмодернізм


1279. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.

1    Михайло Лермонтов    А Татьяна

2    Данте Аліг’єрі    Б Маргарита

3    Олександр Пушкін    В Беатріче

4    Михайло Булгаков    Г Бела

    Д Лаура


1280. Встановіть відповідність між твором і жанром.

1    «Євгеній Онєгін» Пушкіна    А епічна поема

2    «Чума» Камю    Б роман у віршах

3    «Шинель» Гоголя    В оповідання

4    «Одіссея» Гомера    Г роман-епопея

    Д роман-притча


1281. Встановіть відповідність між письменником і добою.

1    Гомер    А Відродження

2    Джордж Байрон    Б Просвітництво

3    Йоганн Вольфганг Гете    В Романтизм

4    Вільям Шекспір    Г Античність

    Д Бароко


1282. Встановіть відповідність між назвою збірки та її автором.

1    «Сатурнічні вірші»    А Волт Вітмен

2    «Кримські сонети»    Б Поль Верлен

3    «Книга пісень»    В Франческо Петрарка

4    «Листя трави»    Г Адам Міцкевич

    Д Шарль Бодлер


1283. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1    Джордж Байрон    А Франція

2    Франческо Петрарка    Б Німеччина

3    Оноре де Бальзак    В Англія

4    Йоганн Вольфганг Гете    Г Італія

    Д Росія


1284. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1    Микола Гоголь    А «Перевтілення»

2    Франц Кафка    Б «Старий і море»

3    Йоганн Вольфганг Гете    В «Мертві душі»

4    Ернест Хемінгуей    Г «Вільшаний король»

    Д «Дамаскін»


1285. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.

1    Родіон Раскольников    А «Євгеній Онєгін»

2    Акакій Башмачкін    Б «Майстер і Маргарита»

3    Іван Бездомний    В «Шинель»

4    Татьяна Ларіна    Г «Злочин і кара»

    Д «Герой нашого часу»


1286. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — її представником.

1 акмеїзм

2 екзистенціалізм

3 естетизм

4 постмодернізм

А Оскар Вайльд

Б Милорад Павич

В Альбер Камю

Г Анна Ахматова

Д Шарль Бодлер


1287. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1    Ернест Хемінгуей    А Норвегія

2    Франц Кафка    Б Сербія

3    Генрік Ібсен    В Австрія

4    Милорад Павич    Г США

    Д Німеччина


1288. Встановіть відповідність між твором і його жанром.

1    «Євгеній Онєгін» Пушкіна    А трагедія

2    «Гамлет» Шекспіра    Б роман у віршах

3    «Реквієм» Ахматової    В повість-притча

4    «Старий і море» Хемінгуея    Г поема

    Д роман-антиутопія


1289. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.

1    Есхіл    А Відродження

2    Генріх Гейне    Б Просвітництво

3    Йоганн Вольфганг Гете    В Романтизм

4    Франческо Петрарка    Г Античність

    Д Класицизм


1290. Встановіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням.

1    гіпербола    А художнє означення

2    метафора    Б олюднення

3    епітет    В художнє перенесення значення

4    персоніфікація    Г художнє перебільшення

    Д художнє переменшення


1291. Встановіть відповідність між етапом розвитку світової літератури та його хронологічними рамками.

1    література доби Просвітництва А кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.

2    література доби Відродження    Б V-ХV ст.

3    література доби Середньовіччя В VIII ст. до н. е. - III ст. н. е.

4    антична література    Г ХV-ХVІІ ст.

    Д кінець XIX - початок XX ст.


1292. Встановіть відповідність між назвою літературознавчого терміна та його визначенням.

1 верлібр

2 епіграф

3 терцина

4 сонет

А вислів, який автор вміщує перед текстом твору або його частиною

Б вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини

В стійка лірична віршова форма із 14 рядків (поєднаних між собою двох чотиривіршів— катренів і двох тривіршів — терцин) з певним порядком римування (абба абба вгв вгв)

Г строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи

Д поетичний твір, в якому графіка візуально описує предмети і пов’язані з ними явища.


1293. Встановіть відповідність між літературно-мистецькою течією та її основною рисою.

1 класицизм

2 романтизм

3 критичний реалізм

4 модернізм

А зображення типових героїв у типових обставинах

Б орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування

В створення нової художньої реальності та експерименти з нею

Г зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах

Д інтертекстуальність


1294. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору

1    Грегор Замза    А «Божественна комедія»

2    Манолін    Б «Герой нашого часу»

3    Григорій Печорін    В «Старий і море»

4    Беатріче    Г «Перевтілення»

    Д «Дамаскін»


1295. Встановіть відповідність між літературним напрямком і країною його виникнення.

1    символізм    А Італія

2    футуризм    Б Франція

3    естетизм    В Англія

4    акмеїзм    Г Росія

    Д Норвегія


1296. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.

1    Гомер    А Просвітництво

2    Йоганн Вольфганг Гете    Б Відродження

3    Адам Міцкевич    В Античність

4    Мігель де Сервантес    Г Романтизм

    Д Бароко


1297. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1    трагедія    А Ленський

2    каліграма    Б Галілей

3    роман у віршах    В Грушницький

4    роман    Г зарізана голубка

    Д Офелія


1298. Установіть відповідність між літературно-художнім напрямом та типом літературного героя.

1 природна людина, вихована за законами розуму та природи

2 носій однієї пристрасті, риси характеру

3 незвичайна особистість, самотній бунтар

4 соціальний тип конкретної доби

А романтизм

Б класицизм

В реалізм

Г просвітництво

Д бароко


1299. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.

1    класицизм    А Федір Достоєвський

2    романтизм    Б Педро Кальдерон

3    бароко    В Мольєр

4    реалізм    Г Джордж Байрон

    Д Вольтер


1300. Встановіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.

1 екзистенціалізм

2 символізм

3 реалізм

4 імпресіонізм

А одна з течій модернізму, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище

Б модерністська течія у мистецтві та літературі, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів і переживань

В ідейно-художній напрям та метод у літературі та мистецтві, для якого характерне об’єктивне і достовірне відображення подій

Г напрям у філософії та модерністська течія в літературі, представники яких у своїх працях і художніх творах намагалися розкрити таємницю буття загалом

Д авангардистська течія в мистецтві та літературі, що виникла на межі 10-20-х років XX ст. і яка проголосила джерелом мистецтва сферу несвідомого, а його методом — розрив логічних зв’язків, які змінювалися суб’єктивними асоціаціями


1301. Встановіть відповідність між літературним напрямком та часом його виникнення.

1    футуризм    А 1912 р.

2    акмеїзм    Б 1870-1880 рр.

3    символізм    В 1914 -1918 рр.

4    імажинізм    Г 1909 р.

    Д XXI ст.


1302. Встановіть відповідність між крилатим висловом та його автором.

1 «Рукописи не горять»

2 «І який росіянин не любить швидкої їзди!»

3 «Коханню всі віки покірні»

4 «Щастя цілого світу не варте сльозинки хоча б однієї замученої дитини»

А Олександр Пушкін

Б Михайло Булгаков

В Микола Гоголь

Г Федір Достоєвський

Д Михайло Лермонтов


1303. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1    Борис Пастернак    А «Реквієм»

2    Анна Ахматова    Б «Зарізана голубка і водограй»

3    Гійом Аполлінер    В «Доктор Живаго»

4    Олександр Блок    Г «Дванадцять»

    Д «Хмара у штанях»


1304. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.

1    Володимир Ленський    А «Майстер і Маргарита»

2    Азазелло    Б «Крихітка Цахес»

3    Нора    В «Євгеній Онєгін»

4    Рожа-Гожа    Г «Ляльковий дім»

    Д «Дамаскін»


1305. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1    Гійом Аполлінер    А Англія

2    Джордж Байрон    Б Ірландія

3    Джеймс Джойс    В Німеччина

4    Генріх Гейне    Г Франція

    Д Росія


1306. Встановіть відповідність між літературною добою і країною її започаткування.

1    Ренесанс    А Стародавня Греція

2    Античність    Б Франція

3    Просвітництво    В Англія

4    Класицизм    Г Італія

    Д Стародавній Рим


1307. Встановіть відповідність між письменником і літературним напрямком.

1    Джеймс Джойс    А модернізм

2    Джордж Байрон    Б критичний реалізм

3    Оноре де Бальзак    В постмодернізм

4    Милорад Павич    Г романтизм

    Д екзистенціалізм


1308. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1    Олександр Блок    А «На дорогу йду я в самотині...»

2    Поль Верлен    Б «Так тихо серце плаче»

3    Михайло Лермонтов    В «Весно, весно, без меж і без краю...»

4    Генріх Гейне    Г «Не знаю, що стало зо мною...»

    Д «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»


1309. Встановіть відповідність між літературними героями та героїнями.

1    Княжна Мері    А Родіон Раскольников

2    Татьяна Ларіна    Б Григорій Печорін

3    Соня Мармеладова    В Володимир Ленський

4    Ольга Ларіна    Г Євгеній Онєгін

    Д Максим Максимович


1310. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1    Ернест Хемінгуей    А Франція

2    Оскар Вайльд    Б Іспанія

3    Оноре де Бальзак    В США

4    Мігель де Сервантес    Г Англія

    Д Німеччина


1311. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1    повість-притча    А Дервіль

2    психологічне есе    Б Манолін

3    повість    В Майстер

4    роман    Г Нора

    Д Джакомо


1312. Встановіть відповідність між письменником і крилатим висловом.

1    Олександр Пушкін    А «Рукописи не горять»

2    Михайло Булгаков    Б «Що менше жінку ми кохаєм, то більше ми до серця їй»

3    Федір Достоєвський    В «Спинися, мить! Прекрасна ти!»

4    Йоганн Вольфганг Гете. Г «Краса врятує світ»

    Д «Життя — це сон»


1313. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1    оповідання    А Крогстад

2    роман    Б Максим де Трай

3    повість    В Соня Мармеладова

4    драма    Г Роланд

    Д Грегор


1314. Встановіть відповідність між літературним родом та його характеристикою.

1    епос    А зображення життя в дії, на сцені

2    лірика    Б зображення життя в думках і почуттях

3    драма    В зображення життя в оповіді про людину

4    ліро-епіка    Г зображення життя в дії, думках і почуттях


1315. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору

1    Сантьяго    А «Гамлет»

2    Санчо Панса    Б «Старий і море»

3    Гораціо    В «Перевтілення»

4    Грегор Замза    Г «Дон Кіхот»

    Д «Чума»


1316. Встановіть відповідність між літературним героєм та його другом у творі.

1    Ахілл    А Г ораціо

2    Роланд    Б Санчо Панса

3    Гамлет    В Олів’єр

4    Дон Кіхот    Г Патрокл

    Д Володимир Ленський


1317. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.

1    Вергілій    А Офелія

2    Гомер    Б Еврідіка

3    Райнер Марія Рільке    В Дідона

4    Вільям Шекспір    Г Пенелопа

    Д Татьяна


1318. Встановіть відповідність між епіграфом і твором.

1    «О, rus. О, Русь»

2    «Правда, гірка правда»

3    «...так хто ж ти, нарешті?

— Я — частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо»

4    «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні»

А «Майстер і Маргарита» Булгакова

Б «Євгеній Онєгін» Пушкіна

В «Кримські сонети» Міцкевича

Г «Червоне і чорне» Стендаля

Д «Злочин і кара» Достоєвського


1319. Встановіть відповідність між назвою ліричного твору (за першим рядком) та його автором.

1 «Я вас любив»

2 «Мело, мело по всій землі...»

3 «І нудно, і сумно...»

4 «Весно, весно, без меж і без краю...»

А Борис Пастернак

Б Михайло Лермонтов

В Олександр Блок

Г Олександр Пушкін

Д Анна Ахматова


1320. Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього тво]

1    «Старий і море»    А Алжир

2    «Портрет Доріана Грея»    Б Куба

3    «Гамлет»    В Англія

4    «Чума»    Г Данія

    Д США


1321. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1    роман    А Галілео Галілей

2    драма    Б Фанні Мальво

3    повість-притча    В Марк Щуробій

4    повість    Г Сантьяго

    Д Незнайома