В. ШЕКСПІР — ГЕНІАЛЬНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ДРАМАТУРГ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. ТРАГЕДІЯ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТРАГЕДІЇ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

В. ШЕКСПІР — ГЕНІАЛЬНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ДРАМАТУРГ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. ТРАГЕДІЯ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТРАГЕДІЇ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з особливостями театру шекспірівської доби, творчим спадком драматурга, з історією створення трагедії «Гамлет», вдосконалювати навички роботи з текстом; розвивати усне зв'язне мовлення, логічне мислення; прищеплювати допитливість, уміння працювати в парах; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: прищеплювати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети В. Шекспіра, виставка різних видань творів драматурга.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Словесне малювання «Таким я уявляю Рай», переказ ключових епізодів ІІІ частини

1. Слово вчителя

— Вільям Шекспір, англійський драматург і поет - одна з найвидатніших постатей доби Відродження. Його п’‎єси і зараз грають у всіх театрах світу, вивчають у школах і не перестають дивуватися силі генія їхнього автора.

♦ Що нового вніс В. Шекспір у жанр сонету? (Змінив схему сонету (три чотиривірші й один двовірш), розширив тематику, широко використав символіку, метафори, яскраві порівняння, поетичні асоціації.)

♦ Подумайте, чому саме В. Шекспіра називають геніальним поетом і драматургом доби Відродження. (Бо він не мав рівних за здатністю заглибитися в людську психологію, її найпотаємніші куточки, опоетизував людину та красу її почуттів, досконало володів майстерністю драматурга.)

♦ Скільки сонетів написав В. Шекспір? (154)

♦ Кому Шекспір присвячував свої сонети? (Другові та «Смаглявій леді»)

♦ Хто перекладав твори В. Шекспіра українською мовою? (М. Старицький, П. Куліш, Ю. Федькович, Панас Мирний, І. Франко, Леся Українка, М. Кропивницький, М. Рильський, І. Кочерга, Б. Тен, М. Бажан, В. Мисик, І. Стешенко, Д. Паламарчук, Г. Кочур та ін.)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

♦ На театрі, у якому грав та для якого писав п’‎єси видатний Шекспір, було написано латиною: «Totus mundus agit histrionem» — «Увесь світ лицедіє...» Як ви розумієте ці слова?

♦ Чому їх було написано на театрі Шекспіра?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Розповідь учня-історика" про театр шекспірівської доби (Під час прослухування розповіді решта учнів робить нотатки у зошитах.)

2. Колективне складання схеми «Три періоди у творчості В. Шекспіра»

Усього написано 37 п’‎єс, 2 поеми та 154 сонети.

3. Виступ учня-літературознавця «Шекспірівське питання»

4. Слово вчителя

5. Словникова робота

Трагедія - це драматичний твір, що втілює непримиренний конфлікт між героями та закінчується смертю одного або декількох героїв.

6. Робота з текстом трагедії (I дія)

1) Бесіда

♦ Яка подія приголомшила офіцерів королівської варти? (Поява Привида)

♦ Від кого про це дізнався Гамлет? (Від свого друга Гораціо)

♦ Як розвиваються на цей момент стосунки Гамлета та короля і королеви? Наведіть цитати, прокоментуйте їх.

2) Читання та аналізування діалогу Гамлета та короля (сцена 3)

♦ Про що дізнається Гамлет від Привида? (Гамлет дізнається, що його батько помер не від укусу змії, як було оголошено у королівстві, а від отрути, яку влив у вухо королю Клавдій, коли той спав у саду.

Привид закликає принца до помсти, але просить його пощадити матір, яка не причетна до смерті чоловіка.)

♦ Що вирішує Гамлет?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Хто є хто?»

♦ Поєднайте стрілками героїв трагедії та їхній соціальний статус.

Лаерт

 

королева Данська

Фортинбрас

 

король Данський

Гертруда

 

принц Данський

Гамлет

 

друг Гамлета

Полоній

 

придворні

Клавдій

 

дочка Полонія

Розенкранц

 

син Полонія

Гільденстерн

 

принц Норвезький

Офелія

 

королівський радник

Гораціо

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати II та III дії трагедії «Гамлет».