Джеймс Олдрідж. Останній дюйм. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення

Джеймс Олдрідж. Останній дюйм. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення

Зарубіжна література 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета: проаналізувати ключові епізоди й образи оповідання, розкрити силу особистого прикладу (образ Бена) та особливості формування характеру на прикладі образу Деві; схарактеризувати художні засоби їх створення.

Обладнання: портрет письменника, фрагменти художнього фільму «Останній дюйм» таблиця «Головні герої оповідання «Останній дюйм».

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання

- Поясніть, чому Джеймс Олдрідж приділяв велику увагу зображенню людських стосунків у екстремальних ситуаціях?

- Яке місце у його творчості займає тема батьків і дітей?

- Зачитайте складені вами поради батьку і сину, щоб налагодити свої стосунки.

Завдання. Скласти візитну картку сім'ї Аміно.

Ім'я батька

Ім'я матері

Ім'я дитини

Вік -

Рід занять -

Захоплення -

Мрії -

Ставлення до родини -

Місце проживання -

   

III. Оголошення теми і мети уроку.

Слово вчителя.

«Не треба іншого зразка, коли в очах приклад батька», - ці слова належать російському поету й мислителю Олександру Грибоедову. Чи погоджуєтесь ви з таким висловом? Аргументуйте свою відповідь. Сьогодні на уроці ми спробуємо довести, що сила особистого прикладу може дати багато для людини, схарактеризуємо героїв оповідання Бена і Деві та художні засоби, які автор використав для створення характерів персонажів.

Бесіда за епізодом «Бен у морі»:

- Як Бен поводиться під водою? У чому полягала небезпека підводних зйомок?

- Коли згадується про «останній дюйм» у цьому епізоді? Яке смислове навантаження цього вислову?

- Прокоментуйте слова: «Бен зовсім забув про його (хлопчика) існування і не знайшов за потрібне пояснити, кого стосуються ці слова...»

- Чому Бен хотів відвезти сина до матері?

- Коли у хлопчика закралася тривога, що вони можуть звідси не вибратися?

- Як поводить себе Бен, пірнаючи вдруге у воду? Що він говорить сину?

- Чому з Беном сталося нещастя?

- Зачитайте уривок, як Бен, вже покусаний акулами й скривавлений, опинився на березі. Про що говорять син і батько? Що змінилося в їхньому спілкуванні?

- Коли проявилися справжні батьківські почуття? («Але тут же зміркував, що треба щось робити: коли його не стане, хлопець залишиться сам, і про це страшно навіть думати. Це було ще гірше, ніж його власне становище...»)

- Як ви вважаєте, його попереднє ставлення до Деві було виявом нелюбові батька до сина? (Ні, його неуважність пояснюється відсутністю, зайнятістю, пошуками роботи, конфліктними стосунками з дружиною.)

Учитель. Бен зрозумів: щоби врятувати сина, йому треба знайти шлях до серця, душі, свідомості своєї дитини.

- Коли батько вперше називає Деві сином? Зачитайте цитату.

- Чи змінилося ставлення батька до сина? А сина до батька? Доведіть свої думки.

- Який результат нових взаємин батька й сина?

- Що зміг зробити Деві? (Ціною неймовірних, надлюдських зусиль хлопчик із честю вийшов з цього важкого випробування.)

- Як автор підсумовує те, що сталося? («Ніколи не знаєш, на що ти здатний, доки не спробуєш...»). Що автор мав на увазі, говорячи ці слова? (Опинившись у граничній ситуації, людина відкриває для себе нові можливості, нові зміни. Бен відчув себе батьком, який спробує наблизитися до сина, а Деві відчув, що доля батька і його власна тепер буде залежати тільки від нього).

- Чи відбулися зміни в характері Деві? Як він став висловлювати свої почуття й думки? Чого навчили хлопчика пережиті події? Завдяки чому він спромігся врятувати своє та батькове життя?

- Які поради дає батько? Що дало сили Бенові не померти? Прокоментуйте ключові слова. («Головне вижити до Каїра і показати хлопцеві, як посадити літак. Тільки на це він надіявся, це була його найдальша мета. І ця надія допомогла йому забратися у літак...»)

- Чому твір називається «Останній дюйм», якщо брати до уваги сюжетну лінію твору? (Останній дюйм дуже важливий при посадці літака.)

- Чому твір називається «Останній дюйм», якщо виходити з головної проблеми твору? (Останній дюйм - це відстань, яка розділяє батька й сина, відстань їхнього непорозуміння.)

- Як ви вважаєте, чи здолають батько і син відстань, що розділяє їх? (Здолають. Батько відкрив для себе риси характеру та якості, які раніше не бачив у сина, про які навіть не здогадувався. Син побачив, що батько любить його.)

Висновки учнів

Батько та син ціною надзвичайних випробувань знаходять шлях до серця один одного. Цим шляхом вони будуть намагатися йти в подальшому своєму житті. Це і є авторське вирішення проблеми взаємин батька та сина в оповіданні Д. Олдріджа «Останній дюйм».

IV. Підсумок.

- Випадкова ситуація змушує людину переосмислити життя, мету життя, майбутнє, відповідно змінюється і її поведінка. Чи можна назвати поведінку героїв звичайною? А героїчною? Чи був батько для Деві прикладом героїчної поведінки?

Учитель. Драматург Віктор Розов, говорячи про конфлікт між батьками і дітьми, стверджував: «Не безодня лежить між молодими та дорослими, а дистанція пробігу. Різнить їх та об'єднує та паличка, яку вони передають один одному із рук у руки. Без неї немає руху, немає життя.»

Дійсно, хотілося б, щоб і у батьків, і у дітей була одна дорога. А для цього лише потрібно зробити крок назустріч...

«Міні-диспут».

- Якими ви б хотіли бачити ваші стосунки з батьками?

Учитель. Хочу сказати вам, діти, що в сьогоднішньому складному житті ваші батьки також мають багато проблем. Вони зайняті, заклопотані, їм постійно не вистачає часу. Саме тому вони бувають іноді неуважними до вас. Можливо, є необхідність вам зробити перший крок назустріч, постаратися зрозуміти своїх батьків, запропонувати спільну справу, що об'єднає вас, щоби врешті-решт ви змогли здолати останній дюйм непорозуміння, який існує між вами. «Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, але можливо». Оповідання «Останній дюйм»

- це своєрідний глибокий роздум про вічні цінності людського життя, про становлення людини, про духовне зближення батьків і дітей. Бажаю вам повного взаєморозуміння з вашими батьками, справжньої духовної близькості.

V. Домашнє завдання.

Скласти розповідь від імені Деві про подорож на узбережжя Червоного моря*.

Підготувати питання для інтерв'ю з Беном (Деві).