Луїс де Ґонґора-і-Арґоте (1561-1627 рр.) Галерник. Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Луїс де Ґонґора-і-Арґоте (1561-1627 рр.) Галерник. Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: ознайомити з життєвим шляхом та особливостями творчості іспанського поета Луїса де Ґонґора-і-Арґоте; активізувати читацький інтерес та дослідницькі навички учнів;

розвивальна: продовжувати розвивати навички аналізу ліричного твору;

виховна: виховувати в учнів почуття прекрасного.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

Обладнання: портрет Луїса де Ґонґора-і-Арґоте; тексти вірша «Галерник».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

«Ґронування»

Тема: «Бароко».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Минулого уроку ми ознайомилися з віршем Луїса де Ґонґора-і-Арґоте «Вже тричі Аквілон...» та розглянули його художні особливості. Сьогодні ми більше дізнаємося про цю постать у літературі...

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення про життєвий шлях Луїса де Ґонґора-і-Арґоте

(Виступ учня за випереджувальним завданням із використанням мультимедійної презентації.)

— Луїс де Ґонґора-і-Арґоте (1561-1627 рр.) — іспанський поет епохи бароко. Упродовж тривалого часу вважався «незрозумілим», «темним», недоступним простому читачеві. Його творчістю вперше зацікавилися в XX ст., зокрема такі поети, як Рубен Даріо і Федеріко Гарсіа Лорка.

Твори Ґонґори не були надруковані за життя. Але вже в першому виданні збірки віршів, що вийшла в рік смерті поета, його було названо «іспанським Гомером».

2. Слово вчителя

— Поезія Ґонґора-і-Арґоте розвивалась у двох планах. Він використовував два стилі — один зрозумілий і простий, другий — складний і заплутаний, розрахований на вузьке читацьке коло. Утім, обидва стилі у нього взаємодіяли, оскільки були складовими єдиної поетичної системи Ґонґора-і-Арґоте. Звертаючись до народнопоетичних жанрів, Ґонґора-і-Арґоте віддавав перевагу романсам і летрильям.

3. Словникова робота

Гонгоризм (ісп. gongorismo) — від прізвища іспанського поета Л. де Ґонґора-і-Арґоте, 1561-1627 рр.) — поетична школа в іспанській поезії XVI-XVII ст., що розвивалася в річищі бароко. Тяжів до метафоризації, вишуканого поетичного мовлення, своєрідних перифраз, культу «чистої форми».

4. Виразне читання вірша «Галерник» (у перекладі Михайла Ореста)

На галері, на турецькій

І до лави там прикутий,

Руки на весло поклавши,

Очі втупивши додолу,

Він, драгутівський невільник,

Біля узбереж Марбельї

Нарікав під звук суворий

Ланцюга й весла своїх:

«О святе іспанське море,

Славний береже і чистий,

Коне, де незмірна безліч

Сталася нещасть наморських!

Ти ж бо є те саме море,

Що прибоями цілує

Краю батьківського мури,

Короновані і горді.

Про дружину принеси ти

Вістку і скажи, чи щирі

Плач її і всі зітхання,

Що мені і тут лунають.

Бо якщо полон мій справді

Ще оплакує, як легко

Ти могло б південні води

Перлами перевершити!

Дай же, о криваве море,

Відповідь; тобі не тяжко

Це вчинити, якщо правда,

Що і води мають мову.

Але ти німуй, о море,

Якщо смерть її забрала;

Хоч цього не сміє статись,

Бо живу я поза нею,

Бо прожив я десять років

Без свободи і без неї

В вічній каторзі при веслах

Не вбиває сум нікого».

Враз потужно розгорнулось

Шестеро вітрил галерних,

І звелів йому наглядач

Всю свою ужити силу.

Коментар до поезії «Галерник»

У цьому творі співчутливо змальовано життя ув’‎язненого галерника на лоні природи (моря). Природа як конкретна чуттєва реальність не лише вабить, а й відштовхує. У тому вигляді, у якому вона існує, природа, на думку поета, не гідна поезії, оскільки в ній багато потворного, незграбного, недосконалого. Змінити її можна за допомогою мови та стилю: дивовижна музичність віршів поета становить додаткове джерело їхнього художнього чару. Явища природи та людей, яких він зображує, поет зіставляє з кров’‎ю і перлами. Складність поезії Ґонґора-і-Арґоте пояснюється не стільки глибиною висловлених у ній ідей, скільки навмисним прагненням поета ускладнити манеру їх вираження. Ми бачимо намагання розкрити долю людини, позбавленої свободи, яка залежить від зовнішніх сил, але не стала байдужою: ліричного героя непокоять ті самі проблеми, які турбують будь-яку іншу людину.

5. Бесіда

• Якою є основна тема твору?

• Яке ідейне навантаження несе образ галерника?

• Яким є його душевний стан? Що його непокоїть, тривожить?

• Знайдіть у творі символи та розкрийте їхній зміст.

• Які художні засоби використав автор для зображення внутрішнього стану ліричного героя?

• Які ознаки барокового напряму знайшли втілення у вірші «Галерник»?

• Як митець розуміє особистість своєї доби?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Складання асоціативного куща «Ґонґора-і-Арґоте»

2. Рефлексія

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити літературні терміни: сонет, характерні ознаки поезії бароко.