ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями побутовий, психологічний і філософський плани повісті М. В. Гоголя, визначити теми та проблеми, розкриті у творі, виявити особливості змалювання образу Петербурга в повісті; розвивати аналітичне та критичне мислення, уміння порівнювати та узагальнювати, усне мовлення; виховувати повагу до людської особистості.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння визначати теми та проблеми твору Гоголя «Шинель», розкривати специфіку підходу письменника до зображення дійсності (зображення людини у зв'язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність художніх деталей), порівнювати особливості втілення теми грошей у творчості О.де Бальзака і М. В. Гоголя; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: повний текст повісті «Шинель», картки з уривком повісті «Ніч перед Різдвом» (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Декілька учнів презентують свої твори-роздуми. Клас обговорює роботи, відзначає серед них найкращі.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Назва повісті «Шинель» символізує владу речі над людиною. Про це говорив іще в 1934 році письменник і критик Олександр Воронський у книзі «Гоголь»: «Шинель затуляє собою людину, яка вже здається прив’‎язаною до неї. На шинелі зосереджено всі помисли Акакія Акакійовича... Такою є влада речі над людиною. Не дивно, що Акакій Акакійович, пограбований, позбавлений мрії, сенсу життя, помирає, причому в передсмертному маренні йому ввижається шинель».

На минулому уроці ми з’‎ясували, що центральною темою повісті «Шинель» є тема «маленької людини». Які ще теми та проблеми Гоголь розкрив у своєму творі? Відповімо на це запитання сьогодні.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Ви вже знаєте, що твори епічних жанрів, зокрема повісті, можуть бути соціальними, психологічними, побутовими, філософськими тощо. Поміркуйте: які сфери життя людини розглядають автори у творах цих різновидів.

2. Якій сфері життя «маленької людини» приділяє найбільшу увагу Микола Гоголь у повісті «Шинель»?

3. Дослідники творчості Гоголя говорять про багатоплановість повісті, тому що в ній накладаються один на один побутовий, психологічний і філософський плани. Чи згодні ви з цією думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Які подробиці повсякденного життя, побуту дрібного чиновника змалював письменник? Під час відповіді використовуйте цитати з твору.

5. Важливою частиною побутового плану повісті є зображення Петербурга. Як живеться в цьому місті «маленькій людині»? Хто почувається в Петербурзі добре?

6. Пригадайте, як Гоголь змалював Петербург в іншій своїй повісті — «Ніч перед Різдвом». (Учні знайомляться з уривком твору на картках). Порівняйте наведену картину з образом Петербурга в повісті «Шинель». Чим різняться зображення?

7. Зробіть висновок: яким постає місто в повісті «Шинель»?

Пояснення вчителя. В українських повістях Гоголя Петербург — місто фантастичне, місто-свято, що приголомшує своєю пишністю, розмахом життя. У повісті «Шинель» Петербург — це місто соціальних контрастів. До «маленької людини» воно вороже, дрібний чиновник почувається в ньому незатишно. Щоб вижити в Петербурзі, треба бути нахабним і жорстоким розбійником або «значною особою», людиною при грошах, чинах і владі.

8. Перейдемо до психологічного плану повісті «Шинель». Згадайте, що таке художня деталь.

9. Різновидом художньої деталі є психологічна деталь. Що, на вашу думку, означає це поняття?

Психологічна деталь — художня деталь, яка виступає засобом психологічної характеристики героя, допомагає розкрити внутрішній світ персонажа.

(Учні записують визначення поняття.)

10. Знайдіть у творі психологічні деталі. Які особливості психології, характеру Башмачкіна і значної особи вони передають?

11. Українська дослідниця Олена Іванівна Нещерет указала на те, що значущою для повісті «Шинель» є тема страху. Кого (чого) і чому боїться Башмачкін?

12. Філософський план повісті пов’‎язаний насамперед із відтворенням взаємин «маленької людини» і суспільства. Якими Гоголь показує ці взаємини?

13. Чим, на вашу думку, зумовлене ставлення до Башмачкіна тих, хто його оточує: людською жорстокістю, низьким соціальним становищем Акакія Акакійовича чи його духовним убозтвом?

14. Порівняйте особливості розкриття теми грошей і їхньої ролі в житті людини в повістях «Шинель» М. Гоголя і «Гобсек» О. де Бальзака.

15. Зробіть висновок: яких тем і проблем торкнувся Гоголь у повісті?

16. Як ви вважаєте, чому В.Г. Бєлінський назвав повість «одним із найглибших творінь Гоголя»?

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання

За результатами обговорення на уроці заповніть схему «Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

 

Учень презентує результати роботи, клас доповнює його відповідь.

Заключне слово вчителя

Учитель розповідає про вплив повісті «Шинель» на світову літературу.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Реалізм».

Випереджувальне завдання до уроку №53. Читати твір П. Меріме « Кармен ».