ОДА «ДО РАДОСТІ» Й. К. Ф. ШИЛЛЕРА. ПАФОС ТВОРУ, ЯКИЙ СТАВ ГІМНОМ ЄВРОСОЮЗУ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ - ПРОСВІТНИЦТВО

ОДА «ДО РАДОСТІ» Й. К. Ф. ШИЛЛЕРА. ПАФОС ТВОРУ, ЯКИЙ СТАВ ГІМНОМ ЄВРОСОЮЗУ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ - ПРОСВІТНИЦТВО

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння завдяки засобам виразного читання ідейно-художнього змісту оди Ф. Шиллера «До радості»; словниковий запас; навички виразного читання напам'ять, зв'язного мовлення; критичне мислення; навички компаративного аналізу поетичних творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; комунікативні: навички оцінювання та самооцінювання результатів праці; інформаційні: вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, толерантність, світогляд).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок; урок виразного читання напам'ять.

Основні терміни й поняття: просвітницькі ідеї, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, ода, художній образ, художні засоби.

Міжпредметні зв'язки: географія, історія, музика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; аудіозапис Гімну Євросоюзу; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. «Геній, який легкими кроками ступає по стежині світла», якого наділено «волею до краси, до істини і добра, до моральної чистоти, до внутрішньої свободи, до мистецтва, до любові, до світу, до рятівного усвідомлення власної гідності»,— так сказав про Ф. Шиллера Томас Манн, видатний німецький письменник наступного століття. Виразне читання оди Ф. Шиллера «До радості», сподіваюся, допоможе нам усвідомити глибину, мудрість та поетичний талант її автора.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

ü Стисло розкажіть про літературну творчість Ф. Шиллера.

ü Виразно прочитайте напам'ять оду «До радості» Ф. Шиллера (3-5 учнів).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Виразне читання напам'ять поетичного твору

(Коментар. Урок виразного читання напам'ять можна провести у вигляді конкурсу: обрати або запросити журі (учнів 10— 11-х класів, батьків, педагогів, які викладають у цьому класі) для оцінювання виступів та визначення переможців. Можна також нагородити переможців символічними призами.)

ü Пригадайте основні відомості з теорії виразного читання: темп, інтонація, пауза, логічний наголос, партитура, жести, міміка.

ü Складіть партитуру оди «До радості» Ф. Шиллера (робота в парах). Виразно прочитайте напам'ять оду одне одному. Чи легше читати поетичний твір за складеною партитурою?

Коментування вчителем, оцінювання

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Творча робота

ü Визначте просвітницькі настанови Ф. Шиллера, заповнивши таблицю цитатами з його оди «До радості» (учні отримують таблицю незаповненою).

«жити правдою й добром»

«будь твердим в лиху годину»

«поміч скривдженим давай»

«сповніть милістю серця / І чиніть його закони»

«другові він друг»

«радість — творчості

душа»

Якою має бути справжня людина (за одою «До радості» Ф. Шиллера)?

«правду знай єдину»

«важ життям»

«кого любить лада мила»

«в простори пориває невідомі»

«шана й слава чесним, мужнім»

«поклонітесь, мілійони, / Перед мудрістю творця!»

VI. ПІДБИВАННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «скринька ідей»

ü Із запропонованих тверджень оберіть ті, які пов'язують Шиллера з його епохою.

■ Найбільшими цінностями у Всесвіті є любов, краса, гармонія.

■ Мистецтво виховує цілісну і гармонійну людину.

■ Культ розуму й науки.

■ Ствердження цінності особистості незалежно від її соціального стану.

■ Визнання впливу соціального середовища на формування особистості.

■ Боротьба проти рабства та насильства.

■ Прагнення до загальної перебудови світу («громадяни світу»).

2. Інтерактивний прийом «Калейдоскоп афоризмів» (робота в парах)

ü Оберіть і поясніть один із крилатих виразів Ф. Шиллера.

■ Людина відбивається у своїх вчинках.

■ Честь дорожча за життя.

■ Слово завжди сміливіше, ніж вчинки.

■ Найбільша з перемог — уміння вибачати.

■ Що не заборонено, те дозволено.

■ Краса мусить спрямувати людей на шлях істини.

■ Любов звеличує великі душі.

■ Любов дарує назавжди, а егоїзм дає лише в борг.

■ Істина не змінюється від того, що хтось її не визнає.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темами «Вступ», «Просвітництво: творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера».