КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ҐЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ҐЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння ролі письменників-просвітників у розвитку й утіленні ідей Просвітництва; уміння характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки письменників доби Просвітництва; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативні: зв'язне мовлення, навички аналізу художнього твору, толерантного висловлення думок і почуттів, оцінних тверджень; інформаційні: уміння виокремлювати головне та художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, міфологія, живопис, музика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь —

1 бал, усього — 6 балів)

1. До художніх напрямів Просвітництва не належить:

а) романтизм; б) класицизм;

в) реалізм; г) сентименталізм.

2. Гуллівер, за задумом Дж. Свіфта, був:

а) винахідником і мандрівником;

б) письменником і землеробом;

в) лікарем і капітаном корабля;

г) військовим та інженером.

3. Боротьба в Ліліпутії точилася між прихильниками:

а) крислатих і некрислатих капелюхів;

б) високих і низьких підборів;

в) широких і вузьких ременів;

г) монархістів і республіканців.

4. «Вільшаний король» у Й. В. Ґете є уособленням:

а) ворогів держави; б) чаклунства;

в) дитячої казки; г) темних сил природи.

5. Основна думка поезії «Травнева пісня» Й. В. Ґете — це:

а) критика песимістів;

б) заклик до свободи та справедливості;

в) уславлення природи й кохання;

г) уславлення переможців.

6. Ода «До радості» Ф. Шиллера стала Гімном Євросоюзу:

а) тому що радо вітає веселих і дотепних людей;

б) на честь Л. ван Бетховена;

в) тому що закликає до єднання людей на основі добра й справедливості;

г) для вшанування батьківщини Ф. Шиллера.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Прометея з однойменного твору Й. В. Ґете. Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) напишіть твір «Ідеї Просвітництва, актуальні в наш час»;

б) складіть лист-пропозицію до Європарламенту щодо вдосконалення європейського суспільства.

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь —

1 бал, усього — 6 балів)

1. Представником літератури Просвітництва не є:

а) Ф. Шиллер; б) Дж. Свіфт;

в) Сервантес; г) Й. В. Ґете.

2. ліліпути були меншими за звичайну людину:

а) утричі; б) удвадцятеро;

в) удванадцятеро; г) удесятеро.

3. Боротьба в ліліпутії точилася між прихильниками:

а) ісламу та буддизму; б) високих і низьких підборів;

в) язичництва і християнства; г) католицизму і протестантизму.

4. Твір Й. В. Ґете «Вільшаний король» належить до жанру:

а) балади; б) оди;

в) сонета; г) елегії.

5. У творі Й. В. Ґете «Прометей» протиставлено образи:

а) Добра та Зла; б) Прометея та Зевса;

в) Сили та Влади; г) Афіни та Венери.

6. Головна просвітницька ідея оди «До радості» Ф. Шиллера полягає у:

а) зверненні до розуму як основного чинника прогресу;

б) заклику до загальної освіти;

в) прославлянні оптимізму, гумору, усього радісного;

г) заклику до об'єднання людства.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Гуллівера за романом Дж. Свіфта. Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) напишіть твір «Вічні художні образи у творах письменників-просвітників»;

б) складіть діалог про те, як в оді «До радості» відбито потяг більшості наших співвітчизників до європейського вибору.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Що сьогодні було найцікавішим?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Що здалося неактуальним?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: підготувати повідомлення про романтизм у мистецтві ХVІІІ ст.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.