ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ Й КОМПОЗИЦІЇ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ БАШМАЧКІНА ТА ЗАСОБИ ЙОГО СТВОРЕННЯ - РЕАЛІЗМ

ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ Й КОМПОЗИЦІЇ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ БАШМАЧКІНА ТА ЗАСОБИ ЙОГО СТВОРЕННЯ - РЕАЛІЗМ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння значення образу Акакія Акакійовича Башмачкіна для світової літератури, символічності шинелі для головного героя повісті М. В. гоголя «Ревізор», упливу решти персонажів на долю головного героя; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх образів; творчі й артистичні здібності; гуманістичні почуття; неприйняття культу речей); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; творче й асоціативне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати головне та роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: біографія, світогляд.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, психологія, міфологія.

Обладнання: підручник; літературознавчий і тлумачний словники; портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них (зокрема, Ю. М. Ігнатьєва); фотозображення шинелі, яку демонстрували на Київському ГогольFest-2008; роздавальний матеріал за темою уроку; фрагменти документального проекту «Птах-Гоголь» (Росія, 2009, реж. Л. Г. Парфьонов); медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Як часто у житті ми надаємо занадто великого значення речам, які маємо або хочемо придбати. Усі думки, усі вчинки підпорядковуємо одному прагненню: отримати її, бажану річ; вона ніби виростає, збільшується, поглинає решту наших поривань і бажань... Чи не те саме трапилося з Акакієм Акакійовичем? Чим шинель стала для нього? Більше, ніж річчю,— господарем, що позбавляє людину особистості, хижаком, що поглинає свою жертву. Проте нашого героя вбиває не лише й навіть не стільки втрата шинелі, скільки людська байдужість, жорстокість, беззахисність простої людини перед бюрократичною машиною. Саме цим проблемам ми приділимо увагу сьогодні на уроці, тому що час свідчить: на жаль, подібні проблеми актуальні досі.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

1) Робота з текстом літературного твору

ü Перекажіть І умовну частину повісті М. В. Гоголя «Шинель», прокоментуйте основні епізоди.

2) Інтерактивна вправа «Сонечко»

ü За допомогою схеми «Сонечко» поясніть, чим для Акакія Акакійовича була шинель.

Очікувана відповідь (див. схему на с. 89)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

Шинель, шинеля — формене пальто особливого крою, зі складкою на спині та хлястиком — вузькою смужкою тканини, пришитою чи пристебнутою ззаду для стягування шинелі.

2. Аналіз тексту й образів літературного твору (запис до зошитів)

ü Прочитайте ІІ умовну частину повісті М. В. Гоголя «Шинель» (від епізоду, коли Башмачкін одягнув нову шинель і вирушив на роботу, до кінця твору). Випишіть цитати до образу головного героя.

3. Інсценування фрагмента літературного твору (або художнє читання за ролями)

(Учні інсценують (або читають за ролями) епізод повісті М. В. Гоголя «Шинель» — діалог Башмачкіна та «значної людини» — див. додаток до цього уроку.)

4. Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Перегляньте фрагменти документального проекту «Птах-Гоголь» режисера Леоніда Геннадійовича Парфьонова (від слів «Это повесть об убожестве...» до «Ну вот, тут и живу» та від слів «Калинкин мост через Фонтанку...» до слів «Написанная за десять лет до смерти, «Шинель» останется его последним законченным произведением, дошедшим до потомков»), а також ілюстрації Ю. М. Ігнатьєва до повісті М. В. Гоголя «Шинель» (зокрема, «Акакій Акакійович у новій шинелі»). Чи змінилося ваше ставлення до головного героя твору Гоголя «Шинель»? Якщо так, то чому?

5. Евристична бесіда

ü Яким ми бачимо Акакія Акакійовича в епізоді зустрічі привида зі «значною людиною»? (Рішучим, грізним, він прагне помсти.)

ü На вашу думку, що його змінило? (Смерть, він вже нікого не боїться.)

ü Як автор ставиться до живого Башмачкіна та його привида?

(Живому співчуває, як і привидові; прагне справедливості.)

ü На вашу думку, чому привид «здирає з усіх плечей, не зважаючи ні на чин, ні на звання, всякі шинелі»? (Це помста за байдужість: ніхто не заступився за нього, не допоміг йому.)

ü Чи вплинула якось ця історія на генерала? Наведіть цитату.

6. Аналіз образів літературного твору

ü Складіть порівняльну таблицю світів Акакія Акакійовича (внутрішнього та зовнішнього, у старій шинелі й у новій). Зробіть висновок.

Очікувана відповідь

Світи Башмачкіна: внутрішній і зовнішній, у старій шинелі й у новій

Зовнішній світ

Внутрішній світ

Похмурий, сповнений нелегкої щоденної праці, принижень із боку не лише начальства й молодих чиновників, а навіть від сторожів; мороз додає проблем; довкола чиниться беззаконня, а «значні люди» не виконують своїх службових обов’‎язків, погано ставляться до простих людей

Убогий, безрадісний; єдина втіха — переписування паперів, яке є улюбленим заняттям героя, заняттям, сповненим особливого, таємничого й незбагненного змісту

У старій шинелі

У новій шинелі

Сумирний, старанний, боязкий, звик терпіти приниження, не здатний до творчості; усе життя переписує папери; «маленька людина» з убогим внутрішнім світом; своєрідний «ксерокс»

Жвавий, упевнений; усміхається, спілкується, чи не вперше навіть згоден розважитися; зацікавився світом довкола, відчув смак життя

Висновок. Із появою мрії про нову шинель, а особливо після її пошиття Башмачкін почувається якщо не «значною людиною», то, принаймні, людиною

ü За запропонованим планом схарактеризуйте образ Башмачкі- на, висловлюючи власне ставлення до героя.

План характеристики образу Башмачкіна

1. Зовнішність.

2. Поведінка.

3. Ставлення оточення до персонажа.

4. Ставлення Башмачкіна до навколишнього світу.

5. Моє ставлення до образу Акакія Акакійовича.

7. Міні-лекція вчителя

— «Сюжет «Шинелі» дуже простий. Бідний маленький чиновник приймає важливе рішення й замовляє нову шинель. Поки її шиють, вона перетворюється на мрію його життя. Першого ж вечора, коли він її вдягає, шинель у нього відбирають злодії на темній вулиці. чиновник помирає з горя, і його привид блукає містом. Ось і вся фабула, але, звісно, справжній сюжет (як завжди у Гоголя) — у стилі, у внутрішній структурі цього... анекдоту»,— так переказав сюжет повісті Володимир Володимирович Набоков.

Експозиція повісті М. В. Гоголя «Шинель» — історія обрання імені для героя, його портрет і робота в департаменті. Зав’‎язка сюжету пов’‎язана з виникненням ідеї пошити нову шинель або полагодити стару. Розвиток дії — відвідування Башмачкіним кравця Петровича, збирання коштів на шинель за рахунок жорсткої економії на своїх потребах, перший вихід у обновці, відвідування іменин, на яких мали «обмити» й шинель. Кульмінацією дії є крадіжка нової шинелі. Розв’‎язка — марні намагання героя повернути шинель; смерть Башмачкіна, який застудився без теплого одягу й горював через втрату своєї мрії. Завершує повість епілог — фантастична історія про привида чиновника, який шукає свою шинель.

Оповідь у «Шинелі» ведеться від першої особи. Оповідач добре знає життя чиновників, висловлює своє ставлення до того, що відбувається у численних ремарках. «Що ж робити! Винен петербурзький клімат»,— зазначає він щодо негарної зовнішності героя. Саме клімат і змушує Акакія Акакійовича шукати засобів для придбання нової шинелі, через яку потім він і гине. Цей мороз — алегорія усього гоголівського Петербурга.

Усі художні засоби, які використовує Гоголь у повісті: портрет, деталі інтер’‎єру помешкання, у якому проживає герой, сюжет, гра слів, каламбури та інші засоби комічного — наводять на думку, що перед нами — «маленька людина», яка, з одного боку, викликає співчуття, а з іншого — навіть певний осуд.

8. Складання опорного конспекту уроку (запис до зошитів)

ü За прослуханою міні-лекцією вчителя складіть опорний конспект.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Літературний диктант

ü Хто є виразником авторського ставлення до героя? (Молодий чиновник, який нещодавно влаштувався працювати до департаменту.)

ü Коли та у зв’‎язку з чим у Башмачкіна з’‎явилася ідея придбати нову шинель? (Стало холодно в старій шинелі.)

ü Назвіть вартість пошиття нової шинелі. (150-200 рублів, Петрович пошиє за 80.)

ü Скільки грошей було в Башмачкіна? (Лише 40 рублів.)

ü На які жертви Акакій Акакійович пішов заради здійснення мрії? (Заощаджував на всьому.)

ü Як вплинуло на героя прагнення пошити шинель? (З’‎явилася мета, сенс життя.)

ü розкажіть про поведінку Акакія Акакійовича на вечорі в помічника столоначальника. (Нудьгував; навіть два бокали шампанського не дали забути, що час вирушати додому.)

ü Як до втрати шинелі Башмачкіним поставилися чиновники, будочник? (З байдужістю — будочник; з насмішкою та співчуттям — чиновники в департаменті.)

ü Кого з персонажів творів, вивчених у попередніх класах, нагадує «значна людина», до якої звернувся по допомогу Акакій Акакійович? Чим саме? (Очумєлова і Тонкого з оповідань А. П. Чехова; чиношануванням. )

ü Що спричинила розмова Акакія Акакійовича з генералом? (Башмачкін захворів і помер.)

ü Який спадок залишив по собі Акакій Акакійович? (Майже жодного.)

ü Як відреагували на сумну подію в департаменті? (Узяли на місце Башмачкіна нового чиновника.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

ü Продовжте речення: «Для мене «маленька людина» — це...».

2. Завершальне слово вчителя

— Якою б не була людина — багатою чи бідною, розумною чи не дуже, вона — брат твій. Можливо, саме в цьому і полягає місія Акакія Акакійовича: нагадати людям, що вони усі — брати.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти характеризувати образ Башмачкіна; висловлювати оцінні судження й аналізувати особливості сюжету й композиції повісті М. В. Гоголя «Шинель».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про Петербург часів М. В. Гоголя.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 46

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ІНСЦЕНУВАННЯ ДІАЛОГУ БАШМАЧКІНА ТА «ЗНАЧНОЇ ЛЮДИНИ» (ЗА ПОВІСТЮ М. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ»)

Нарешті, наговорившись, а ще більше намовчавшись досхочу та викуривши цигарку в дуже вигідних кріслах з відкидними спинками, він, нарешті, начебто враз згадав і сказав секретареві, що спинився біля дверей з паперами для доповіді: «Ага, там же стоїть, здається, чиновник; скажіть йому, що він може зайти». Побачивши покірливий вигляд Акакія Акакійовича та його старенький віцмундир, він обернувся до нього і раптом сказав: «чого вам треба?» — голосом уривчастим і твердим, якого він навмисне вчився заздалегідь у себе в кімнаті, на самоті й перед дзеркалом, ще за тиждень до того, як дістав теперішню свою посаду і генеральський чин. Акакій Акакійович уже заздалегідь відчув належний острах, трохи зніяковів і, як умів, скільки могла дозволити йому здатність до мови, висловив, додаючи навіть частіше, ніж іншим разом, часточки «той», що була, мовляв, шинель зовсім нова, і тепер пограбований нелюдським способом, і що він звертається до нього, щоб він заступництвом своїм як-небудь, той, списався б з паном обер-поліцмейстером чи з ким іншим і розшукав шинель. Генералові, не знати чому, видалася така поведінка фамільярною.

— Що ж ви, шановний пане,— провадив він уривчасто,— не знаєте порядку? куди ви зайшли? не знаєте, як ведуться справи? Про це ви б повинні були спершу подати прохання до канцелярії; воно пішло б до столоначальника, до начальника відділу, потім передали б його секретареві, а секретар приставив би його вже до мене...

— Але ж, ваше превосходительство,— сказав Акакій Акакійович, намагаючись зібрати всю невеличку жменю духу, що тільки була в ньому, і почуваючи разом з тим, що він упрів страшенно,— я, ваше превосходительство, насмілився утруднити тому, що секретарі, той... ненадійний народ...

— Що, що, що? — сказав значна особа.— Звідки ви набрались такого духу? звідки ви думок таких набрались? що це за буйство таке повелося поміж молодими людьми проти начальників та вищих!

Значна особа, здавалося, не помітив, що Акакієві Акакійовичу переступило вже за п’‎ятдесят років. Виходить, якби він і міг назватися молодою людиною, то хіба тільки відносно, тобто відносно до того, кому вже було сімдесят років.

— Чи знаєте ви, кому ви це кажете? Чи розумієте ви, хто стоїть перед вами? Чи розумієте ви це? Я вас питаю!

Тут він тупнув ногою, підвищивши голос до такої сильної ноти, що навіть і не Акакієві Акакійовичу зробилося б страшно. Акакій Акакійович так і обмер, заточився, затрусився всім тілом і ніяк не міг устояти: якби не підбігли тут же сторожі підтримати його, він би звалився на підлогу; його винесли майже непритомного. А значна особа, втішений тим, що ефект перевищив навіть його сподівання, і зовсім захоплений від думки, що слово його може вкинути людину в непритомність, скоса поглянув на приятеля, щоб побачити, якої він про це думки, і не без втіхи спостеріг, що приятель перебував у найнепевнішому стані і починав навіть і сам відчувати острах.