М. В. Гоголь. Ревізор. Образи чиновників

М. В. Гоголь. Ревізор. Образи чиновників

Зарубіжна література 9 клас ІІ семестр - розробки уроків

Мета: продовжити цілісний аналіз комедії М.В. Гоголя «Ревізор», розкрити авторські новації у створенні комедійної інтриги та персонажів; розвивати й вдосконалювати учнівські компетентності аналізу й інтерпретації творів драматургії.

Обладнання: фрагменти з фільму «Ревізор»; фрагменти з фільму-спектаклю «Ревізор».

В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России,

какое я тогда знал, все несправедливости,

какие делаются в тех местах и в тех случаях,

где больше всего требуется от человека справедливости,

и за одним разом посмеяться над всем.

Микола Гоголь

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Актуалізація опорних знань. Перевірка виконання домашнього завдання

Робота з епіграфом

- Виразно прочитайте слова Миколи Васильовича Гоголя, взяті за епіграф до нашого уроку. Виокремте смислові ключі висловлювання. У чому, по-вашому, полягає важливість сказаного Гоголем? (Це висловлювання Гоголя розкриває сутність авторського задуму створення комедії «Ревізор».)

- Визначте місце й час художньої дії у комедії Гоголя «Ревізор». Яку роль вони відіграють у авторському задумі? Поміркуйте, чому Гоголь не дає читачеві конкретних орієнтирів. (Місце дії - безпосередньо: повітове місто (дім городничого, трактир, богоугодні заклади)); село Підкотилівка Саратовської губернії (найбільша глибинка - порівняйте: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, / Там будешь горе горевать». (О.С. Грибоєдов). Таким чином Гоголь вибудовує всю адміністративну систему тогочасної Російської імперії. Центром дії він умисне робить повітове містечко, з якого за словами городничого, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Саме в російській глибинці є найбільший прецедент для чиновників творити, що душа забажає, адже віддаленість від центру держави розв’‎язує їм руки, вони відчувають себе «каліфами на час», маніпулюють своїм становищем і долями людей. Спочатку може скластися враження, що такі дива відбуваються тільки на периферії, але приїжджий з Петербургу дрібний чиновник Хлестаков зриває маски й з петербурзької державно-адміністративної машини. Час дії-сучасна Гоголю Росія, тобто 30-40 роки XIX століття. Драматург зумисне не використовує точної хронології й топографії. Все, що відбувається в «Ревізорі», відбувається в кожному куточку Російської імперії (і не тільки в ній) й не в якийсь конкретний проміжок часу, а повсякчасно, завжди. Тому зображене Гоголем набуває узагальнюючого характеру. Ця комедія про всіх й на всі часи.)

- Удома ви добирали цитати до характеристики персонажів і міркували над їх розподілом у системі персонажів. Узагальнимо ваше самостійне дослідження у вигляді схеми-таблиці «Система образів комедії «Ревізор» Миколи Васильовича Гоголя».

Система образів комедії «Ревізор» Миколи Васильовича Гоголя

Головні персонажі

Другорядні персонажі

Епізодичні

Антон Антонович Сквозник-Дмухановський, городничий.

Іван Олександрович Хлестаков, чиновник із Петербургу.

Анна Андріївна й Марія Антонівна, дружина й дочка городничого.

Лука Лукич Хлопов, доглядач шкіл.

Амос Федорович Ляпкін-Тяпкін, суддя.

Артемій Филипович Земляника, попечитель богоугодних закладів.

Іван Кузьмич Шпекін, поштмейстер.

Петро Іванович Добчинський і Петро Іванович Бобчинський, міські поміщики.

Осип, слуга Хлестакова.

Християн Іванович Гібнер, повітовий лікар.

Федір Андрійович Люлюков, Іван Лазаревич Растаковський, Степан Іванович Коробкін, відставні чиновники, почесні особи в місті.

Дружина Хлопова. Степан Ілліч Уховертов, дільничний пристав.

Свистунов, Пуговицин, Держиморда - поліцейські.

Абдулін, купець.

Февронія Петрівна Пошльопкіна, слюсарша.

Жінка унтер-офіцера.

Мишко, слуга городничого.

Слуга трактирний. Гості, купці, міщани, просителі.

IV. Аналітичні дослідження в просторі означеної теми уроку

А) Бесіда

- Звідки ми вперше дізнаємося про персонажів комедії? (З «Дійових осіб».) Поясніть, чи існує якась закономірність у представленні героїв комедії читачу? Хто з них є головними, другорядними та епізодичними персонажами? Поміркуйте, чому Гоголь не виставляє персонажів за їх роллю у творі? (Наприклад, дружина Хлопова без імені, яку тільки Лука Лукич в діалозі називає «Частенька», епізодичний персонаж - займає п’‎яте місце в переліку персонажів.)

- Які чиновники представляють у п’‎єсі міську владу?

- Чому Гоголь називає тільки посади чиновників, а не розкриває їхніх чинів відповідно до тогочасної «Табелі про ранги»?

- Як ви думаєте, чому один із головних персонажів комедії Хлестаков представлений Гоголем в системі «Дійових осіб» не відразу за городничим, а тільки одинадцятим?

- Поміркуйте, чому всі слуги винесені в самий кінець переліку персонажів, а Осип, слуга Хпестакова, названий відразу після свого пана?

- Хто з персонажів найбільше рухає розвиток сюжету впродовж усієї п’‎єси та в окремих її епізодах? Що цим хотів показати Гоголь? Розкрийте новаторство митця в створенні комедійних персонажів. (Найбільше рухають розвиток сюжету городничий і Хлестаков, але в кожній яві є свої головні й другорядні персонажі. Наприклад, у дії І яві III головним стає поміщик Бобчинський, який приносить вісті про Хлестакова. Цього принципу виведення практичного кожного з персонажів на центральне місце залежно від ситуації й притримується Гоголь упродовж усієї п’‎єси. Це новаторська знахідка геніального митця.)

- Як ви думаєте, чи є серед героїв «Ревізора» позитивні персонажі? Як у цьому виявилося новаторство Гоголя? (До Гоголя в традиції російської й української літератури («Наталка Полтавка» І.П. Котляревського, «Недоросль» Д.І. Фонвізіна, «Горе з розуму» О.С. Грибоєдова) було характерно зображати як негативних, так і позитивних героїв. У комедії «Ревізор» фактично позитивних персонажів немає. їх немає навіть поза сценою і поза сюжетом. У всіх «грішки»!)

- У чому полягає головний прецедент комедійної інтриги «Ревізора»? Хто його «запускає» й чому? (Звістка про приїзд до повітового містечка столичного ревізора. її запускає в дію городничий. Саме завдяки йому зав’‎язалася дія п’‎єси, адже страх городничого бути викритим у хабарництві, поганому виконанні обов’‎язків та інших гріхах перетворює жалюгідну постать Хлестакова на грізного ревізора.)

Перегляд відео «Звістка про приїзд ревізора».

Б) Колективний збір інформації про городничого, створення комедійної «біографії» персонажа

- Як ви розумієте посадові повноваження городничого? (У сучасній адміністративній ієрархії - це мер.)

- Що ми знаємо про городничого? Як автор розширює інформацію про нього? Які асоціації викликає у читача ім’‎я головного героя Антон Антонович Сквозник-Дмухановський? (Спочатку Гоголь називає його ім’‎я й посаду, автор ставить городничого в системі дійових осіб на перше місце, цим самим підкреслюючи його центральне місце в системі образів. Далі в «Зауваженнях для панів акторів» Гоголь надає авторську характеристику персонажа: «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью». (Поясніть сенс поєднання зовнішніх і внутрішніх характеристик персонажа. Хто такий «резонер»? (Резонер - людина, яка має схильність до довгих повчальних промов і просторікувань.)

- Знайдіть у тексті п’‎єси цитати, що підтверджують авторську характеристику городничого: його резонерство, своєрідний розум, грубо розвинені нахили душі.

В) Перегляд початкової сцени комедії «Ревізор», де городничий інформує вищих чиновників повітового містечка про приїзд ревізора (у тексті комедії ява 1 дії 1)

- Городничий таємно збирає перших осіб міста. Поясніть, чому інформація про приїзд «інкогніто» стає відомою прислузі (ключниці Авдотьї)?

- Яку роль у характеристиці городничого й інших персонажів відіграють діалоги, авторські ремарки, здатність героїв говорити «на люди» та «вбік»?

- Які «грішки» мають за собою міські чиновники? Які недоліки існують у роботі підвладних їм установ?

- Яким чином рельєфне зображення образу чиновників міста і перш за все городничого пов’‎язане із сатиричним сенсом усієї комедії? (Традиція підкупу й обману посадової особи в Російській імперії (і не тільки в ній!) абсолютно природна і неминуча. Як низи, так і верхівка чиновного стану міста не мислять іншого результату окрім, як підкупити ревізора хабарем. Повітове безіменне містечко стає узагальненням усієї Росії: під загрозою ревізії розкривається справжня сторона характеру всіх героїв.)

- Яку порадах по підготовці до зустрічі ревізора, які дає чиновникам городничий, та відповідях перших осіб міста Гоголь висміює їхню посадову невідповідність та зловживання своїми обов’‎язками? Які з них стали парадоксами-афоризмами? Чому? Чи дбає городничий про наведення порядку? (Ні. Він радить напустити тумані в очі столичному ревізору, а після його від ’‎їзду нехай усе буде як і раніше. «Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам»; «захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведення — и потому вві сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки бьши бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему»; «насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет»; «обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами»; «над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить»; «нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено»; «Грешки грешкам - рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. (-) Ну, щенками или чем другим - все взятки»; «умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси»; «Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду»; «С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают» і т.д.)

- Поміркуйте, чому Бобчинський і Добчинський прийняли Хлестакова за ревізора? («Это, говорит, молодой человек, чиновник, - да-с, - едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Йван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «З!» - говорю я Петру Ивановичу...»)

- Чому ніхто не ввімкнув мізки й не перевірив «версію» Бобчинського й Добчинського? (Усі чиновники з «грішками», всі трясуться за своє становище. Страх сильніший за здоровий глузд!)

Завдання. Познайомившись із зауваженнями автора для панів акторів і з I дією комедії, заповни таблицю.

Посада

Ім’‎я

Характеристика автора

Чим займається?

Риси характеру

Городничий

Доглядач шкіл

Суддя

Попечитель богоугоднихзакладів

Поштмейстер

       

- Розгляньте повітове містечко Устюжне (презентація). Чи схоже воно на те, яке описане в комедії «Ревізор»?

V. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання.

Підготувати портфоліо Хлєстакова (обов’‎язково використати цитати), створити асоціативний колаж «Хлєстаков» (завдання на вибір).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.