МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

Слово «міф» у перекладі з грецької мови означає переказ, оповідь. Міфи є священними оповідями, в яких відобразилася віра давніх людей у те, що всі явища природи, усе, що відбувається в оточуючому світі, усі події в житті людини залежать від волі богів.

У міфах відбилися вірування давніх людей у творців світу; розуміння будови Всесвіту; уявлення про те, як виникли тварини та люди; що таке явища природи (зміна пір року, дощ, вітер, вогонь, блискавка) тощо.

Для людей стародавнього світу міфи мали магічне значення. Деякі з них входили до складу обрядів, за допомогою яких наші предки намагалися вплинути на природу (наприклад, просили у. богів сприятливої погоди), намагалися забезпечити собі успіх на полюванні, у лікуванні хвороб тощо. Тому міфи тісно пов’‎язані з релігійними віруваннями того чи іншого народу.

У міфах, як і в казках, зображуються незвичайні події, чудесні перетворення, дивні істоти. Але між міфами і казками існує відмінність. Вона полягає в тому, що казки сприймалися як вигадка, а до міфів ставилися як до оповідей про давні реальні події. Крім того, казки мали розважальне і повчальне значення, а за допомогою міфів люди- намагалися пояснити явища природи та події свого життя.

Отже, міфами називають давні священні оповіді про виникнення світу і створення людини, про діяння богів та героїв. У міфах втілились уявлення та вірування наших предків, відобразились їхнє повсякденне життя, історичні події та розуміння явищ природи.

Вчені дійшли висновку, що на певній стадії історичного розвитку в усіх народів світу існували свої міфи, або міфологія.

Міфологією1 називають сукупність міфів, що виникли в усній творчості певного народу (наприклад, міфологія давніх греків, єгиптян, арабів, германців, слов’‎ян, американських індіанців).

1 Також міфологією називають науку, що вивчає міфи.

У міфах різних народів є чимало спільних тем. Тому в міфології за тематикою виділяють такі основні групи міфів:

1) міфи про творення світу;

2) міфи про походження тварин та рослин;

3) міфи про походження богів та людей;

4) міфи про діяння героїв та напівбогів;

5) календарні міфи;

6) міфи про виникнення ремесел, землеробства, мистецтв.

Найбільш давніми вважаються міфи про походження тварин та рослин. Наприклад, у грецьких міфах є оповіді про перетворення дівчини Арахни на павука, юнака Кипариса — на струнке дерево, а красеня Нарциса— на квітку. В австралійських міфах розповідається, що тварини походять від людей, а деякі племена північних індіанців, навпаки, вважали тварин своїми предками.

У міфах про походження людей, крім уявлень, що нашими предками були тварини, існували і вірування про предків-богів.

У міфах різних народів трапляються також оповіді про те, що перших людей було створено з плодів рослин, або зліплено з глини, або вирізьблено з дерева чи кістки тварини тощо.

У різних народів є чимало календарних міфів, в яких пояснюються причини змін пір року. У давніх греків це міф про Деметру та Персефону, у єгиптян — про померлого і воскреслого Озіріса, у народів Давнього Сходу — про звіра, що помирає та воскресає.

У міфах знайшли відображення давні знання людини про будову світу, явища природи, тому часто в міфах про богів зображувалися істоти, наділені ознаками тої чи іншої стихії. Вони сприймалися як уособлення природних явищ: єгипетська богиня Тефнут— вологи і спеки, римська богиня Аврора— світанку, слов’‎янський Дажбог— сонця, китайська богиня Дянь-му — блискавки.

У більш пізніх міфах боги постають не лише як природні стихії, але і як сили, що опікуються людьми, їхнім побутом (покровителі сім’‎ї, дому, землеробства, ремесел), владарюють над почуттями (материнської любові, кохання, вірності).

Проте боги можуть бути покровителями не тільки хороших поривань людини, а й крутійства, зради, вбивства. У міфології різних народів є, наприклад, бог війни: у грецькій — Арес, у римській — Марс, у полінезійській — Ту, в германо-скандинавській — Тор.

Найбільш поширеними в давні часи були міфи про виникнення світу. Причому в одних народів існувало вірування, що світ був створений фантастичною істотою, богом чи чаклуном, а в інших — що світ самостійно розвинувся з хаосу, з темряви, води чи яйця.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Готуємося до роботи з текстом

1. Поясніть, що означає слово «міф». Випишіть у зошит визначення, що таке міф.

2. Поясніть причини виникнення міфів у первісному суспільстві.

3. Чому ми можемо стверджувати, що міфи відображають релігійні вірування давніх людей?

4. Назвіть спільні і відмінні риси міфів і казок.

5. Поясніть значення слова «міфологія». Запишіть у зошиті визначення цього терміна.

6. Назвіть відомі вам теми міфів. Поміркуйте, що може бути причиною виникнення подібних тем у міфології різних народів.

7. Запишіть у зошит назви основних груп міфів.

Виконуємо творче завдання

8. Уявіть, що ви не знаєте природи електричного струму і не розумієте, яким чином працюють електроприлади. Спробуйте пояснити це явище з точки зору давньої людини. Придумайте міф про бога Електро, покровителя електрики й електроприладів. Як ви будете просити милості бога Електро, якщо перегорить лампочка? Яку жертву йому складете, щоб не сидіти у темряві?

9. Визначте, до якої групи міфів належить придуманий вами міф. Відповідь аргументуйте.

10. Запишіть короткий зміст вигаданого вами міфу у зошит.

Пов’‎язуємо новий матеріал з вивченим раніше

11. Поясніть, чому міф про бога Електро є творчим відображенням дійсності.

12. Доведіть, що у своєму міфі ви не копіювали дійсність, а як митець творчо її переосмислили і відобразили.

13. Які художні образи присутні у вашому міфі?

14. Поміркуйте, у чому полягає відмінність у поясненні сутності такого явища, як електрика, науковцями, публіцистами і митцями.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.