ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

Твори мистецтва у повсякденному житті не мають практичного застосування. Мистецтво покликане приносити людям естетичне задоволення, впливати на їхні почуття і розум, творчо відображаючи життя. На відміну від науковців чи журналістів, митці не мають на меті точно фіксувати у своїх творах факти дійсності чи інформувати нас про життєві події, вони не копіюють реальність.

Твір мистецтва, який відображає якесь явище чи предмет, не завжди показує його зі всіх сторін. Наприклад, зображуючи на картині бурхливе море, художник, користуючись фарбами, не може передати шум його хвиль, запах солоної води. Крім того, усім відомо, що море може бути не тільки грізним, але й спокійним, лагідним. Тому вибір художником теми бурхливого моря свідчить про його намагання втілити якусь конкретну ідею, про прагнення викликати у глядачів певні переживання, або естетичне сприймання твору.

Мистецтво — це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів. Художні образи є основою будь-якого виду мистецтва: літератури, живопису, хореографії, скульптури, архітектури, театру, кінематографа, декоративно-ужиткового мистецтва. Кожен вид мистецтва має власні засоби творення художніх образів: у літературі — це слово, у музиці — мелодія, ритм, у скульптурі — мармур, глина, гіпс.

Різні види мистецтва по-різному сприймаються людиною: образотворче мистецтво — органами зору, музика — органами слуху, кінематограф, крім роботи органів чуття, передбачає роботу інтелекту, а література вимагає ще й розвинену уяву.

Література (від латинського litteratura — написане < littera — буква) є одним з основних видів мистецтва. Головним матеріалом літератури є не фарби, звуки, мармур чи інше, а слово, мова.

Саме за допомогою слів письменники зображують усю багатогранність життя, різноманітність людських характерів, красу природи, безліч явищ та предметів. Письменник, як і інші митці, не копіює дійсність, а, спираючись на власні враження, фантазію, життєвий досвід та історичний досвід усього людства, за допомогою художніх образів створює свій особливий художній світ.

На відміну від інших видів мистецтва, література більш глибоко відтворює дійсність. Картини життя, які змальовуються у літературних творах, перебувають не в застиглому вигляді, як, наприклад, у живописі чи скульптурі, а постійно змінюються.

У цьому література подібна до кінематографа. Проте, на відміну від кінематографа, літературний твір спонукає до роботи уяву, тому що образи виникають лише у нашій свідомості, а не даються готовими, як у кінематографі чи театрі, де за допомогою гри акторів створюються конкретні картини життя, людські характери, дається уявлення про зовнішність героїв.

Сам термін «література» почав широко використовуватись у XVIII столітті у зв’‎язку з розвитком книгодрукування і означав мистецтво слова, призначене для читання.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

Художній образ — це основа будь-якого виду мистецтва. У ньому поєднується дійсність і фантазія. Письменники, описуючи події і характери, через художні образи вибудовують нову вигадану реальність.

У літературі через художні образи виражаються події, вчинки героїв, картини природи, душевні стани і, зрештою, втілюється задум, ідея автора.

Письменники, намагаючись викликати нашу емоційну реакцію, звертаються до образів оповідача, образів-персонажів, образів-переживань тощо. У художньому творі можуть бути представлені, наприклад, образи батьківщини, матері, солдата, природи, весни, любові, праці, юності та безліч інших.

Отже, художній образ є творчим відображенням будь-якого життєвого явища чи ідеї; з його допомогою створюється вигаданий художній світ.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке мистецтво?

2. Які види мистецтва ви знаєте? Спробуйте охарактеризувати їх.

3. Розкажіть про літературу як вид мистецтва.

4. Поясніть, чим література відрізняється від інших видів мистецтва.

5. Дайте визначення, що таке художній образ.

6. На прикладі творів поясніть роль художніх образів у літературі.

7. Поясніть особливості художніх образів у музиці, живописі, літературі.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.