Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяґо. Ознаки притчі у повісті
Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. - США
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про особливості творчої манери Е. М. Гемінґвея; творче мислення; пізнавальні інтереси; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

■ ключові (уміння вчитися: уміння визначати основні проблеми й мотиви літературного твору (на прикладі повісті Е. М. Гемінґвея «Старий і море»), образну систему твору; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; уміння й навички аналітичного характеру; соціальні: уміння обстоювати свою думку; загальнокультурні: гуманістичний світогляд, загальнолюдські моральні цінності й ідеали).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Е. М. Гемінґвея, тексти повісті «Старий і море», роздавальний матеріал за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні розповідають про життєвий і творчий шлях Е. Гемінґвея, презентують його психологічний портрет та тези, складені за поетикою й стилем письменника.)

2. Складання сюжетного ланцюжка літературного твору

♦ Складіть сюжетний ланцюжок повісті «Старий і море» Е. М. Гемінґвея.

Очікуваний результат

Сюжетний ланцюжок повісті «Старий і море» Е. М. Гемінґвея

Старий рибалка Сантьяґо рибалив на Ґольфстрімі → 84 дні поспіль повертався без здобичі → 40 днів із ним виходив у море хлопець Манолін, але батьки наказали малому залишити нещасливого рибалку → Манолін відвідував Сантьяґо: годував його, розважав → старий вірив, що йому пощастить → удосвіта на 85-й день Сантьяґо вирушив у море → клюнула величезна риба → три дні й ночі риба тягла човен, а Сантьяґо, долаючи втому, голод і біль, у порізаних долонях тримав жилку, на якій трималася риба, то натягуючи, то відпускаючи → зрештою риба втомилася й випірнула з води, вона була більшою за човен → Сантьяґо здолав рибу та прив’язав до човна → на рибу напали акули — рибалка боронив здобич від них, але хижаки об’їли рибу до кісток → доплив до берега, знесилений, дістався до своєї халупи, заснув → рибалки здивовано розглядали величезний кістяк риби й розуміли, що старий переміг Марліна небаченого розміру → старому снилися леви на березі моря → Манолін пишався своїм старшим другом.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Упродовж 84 днів старий рибалка намагався зловити велику рибу. Удача відвернулася від нього, ще й рибалити довелося самому, без хлопчика, який раніше допомагав йому. Але старий не здається і продовжує свою справу. Завзятість винагороджено: гігантський Марлін попався на приманку. Три дні триває двобій старого з довгоочікуваною великою рибою. Він здобув перемогу: рибу вдалося загарпунити й убити. Тепер потрібно доправити її додому. На зворотному шляху на човен нападають акули. Старий мужньо захищає свою здобич, але не в змозі протистояти зграї хижаків Знесилений боротьбою, але не зломлений старий повертається додому зі скелетом Марліна. Хлопчик Манолін заспокоює його й обіцяє, що вони знову рибалитимуть разом...

У повісті йдеться про боротьбу старого рибалки з велетенською морською рибою — Марліном. Така звичайна історія, але як зумів її розповісти Гемінґвей! Із побутової точки зору в повісті все логічно й обумовлено, межі реального світу ніде не порушено. Розміри Марліна не перевищують можливих, у самій рибині немає нічого містичного чи фатального. Підкреслено реальний характер мають усі дії старого, хлопчика Маноліна й решти персонажів, деталі побуту також реальні.

Отже, сюжет твору досить життєвий. Проте завдяки «ефекту айсберга» Гемінґвея основний філософський зміст твору приховано У повісті йдеться не тільки про старого чи хлопчика, а про людину й людство. Те, що відбувається з рибалкою, важливо для всіх людей, незалежно від фаху й віку. Навіть убогість реквізиту підкреслює загальнолюдське значення повісті, що розкриває основи людського існування саме тому кожне слово тут важливе, насичене змістом та значенням можливо, це перший твір Гемінґвея, у якому людина щаслива, адже відчуває примирення з життям. Те, що в самотнього Сантьяґо є хлопчик, якого він любить, хлопчик, який продовжуватиме його справу, робить фінал повісті оптимістичним. Людина непереможна, вона здатна вистояти й здолати всі перешкоди. Уривчастий, лаконічний ритм повісті-притчі змінюється повільними, розгорнутими пейзажними картинами, як, наприклад, описи нічного й уранішнього моря.

Характерні для повісті монологи старого сповнені мудрості та спокою. Завдяки надзвичайній майстерності автора ця історія-притча стала, за словами В. Фолкнера, «поезією, перекладеною мовою прози».

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

♦ Визначте тематику й проблематику повісті «Старий і море». (Теми та проблеми: людина й природа; внутрішнє наповнення життя, що обумовлює почуття людської гідності, самовідчуття людини; сенс життя; наступність поколінь; людина серед людей, людські спільноти.)

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Притча — це повчальна історія, призначення якої — донести до читачів життєві істини.

Учитель. «Старий і море» — повість, що має яскравий притчовий характер, повчальні мотиви. Історія головного героя твору піднесена до рівня міфу про людину — переможену фізично, але непереможну морально. Герой вчить нас терпіння, наполегливості й навіть певною мірою християнського смирення. Коли старий повернувся лише з кістяком риби, він смиренно пішов до своєї хатини. Не було ані злості, ані нарікань. Він не вважав себе переможеним, просто так сталося. «А хто ж тебе переміг?» — запитав старий сам себе. «Ніхто, — сказав він.— Я заплив надто далеко в море, ото й тільки». Ідея повісті «Старий і море» схожа на ідеї біблійних притч: «Людину можна знищити, а здолати не можна».

Повість-притча — різновид жанру повісті, у центрі якого постає історія з життя героя (героїв), що набуває алегоричного змісту. Для повісті-притчі характерні незначна кількість персонажів, символічність образів і ситуацій, повчальний характер, філософська або моральна насиченість Повість-притчу побудовано на двоплановості зображення: за реальними особами, явищами, предметами приховані проблеми буття.

«Ефект айсберга» — улюблений прийом Гемінґвея. За скупими, простими словами й конструкціями приховано глибокий зміст. Автор використовує натяки й підтекст, розраховуючи, що читач домислить його твір. Е. Гемінґвей стверджував: «Гарна проза подібна до айсберга, 7/8 якого приховано під водою. Багато з того, що знаєш, можна проігнорувати, і це лише зміцнює твій айсберг... Усі оповідки, які я знав із рибацького селища, я випустив. Але обізнаність у цьому і створює підводну частину айсберга».

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

1. Творча робота

♦ Складіть уявні діалоги за повістю «Старий і море» між:

• старим і хлопчиком;

• рибалками та старим;

• старим і морем;

• хлопчиком і туристкою

2. Характеристика головних героїв літературного твору (запис на дошці)

♦ Колективно складіть характеристику Сантьяґо й Маноліна. Результати запишіть на дошці.

План складання характеристики героїв повісті Е. М. Гемінґвея «Старий і море»

Сантьяґо

Манолін

Знайти й зачитати фрагменти повісті з характеристикою Сантьяґо. Дібрати й записати слова-асоціації до образу Сантьяґо, прокоментувати їх.

Наприклад:

• покручені часом руки — простота й гідність;

• самотній старий — воля та розум;

• людина нерозкритих можливостей — ніколи не озирається на минуле;

• знає рибальську справу — віра в себе, у людей;

• спокій та розсудливість — мужність та витримка;

• гордість — повага до братів наших менших тощо

Знайти й зачитати фрагменти повісті, у яких наведено характеристику Маноліна. Скласти стислу характеристику хлопця, наприклад: Манолін — хлопчик, який часто рибалив разом із Сантьяґо. Він навчався у старого, поважав його. Його доброта виявляється у піклуванні про Сантьяґо. Манолін часто приносить йому їжу й газети. Коли був змушений покинути човен старшого товариша, дуже засмутився й пообіцяв обов’язково повернутися Манолін хотів допомогти Сантьяґо зловити рибу, але старий мав сам упіймати рибу своєї мрії Манолін символізує юність, молодість, яка запозичує досвід старшого покоління й не дає зникнути тому, що варто цінувати й берегти

3. Інтерактивний прийом «Ґронування»

♦ Колективно складіть ґроно до образу Сантьяґо.

Очікуваний результат

4. Теорія літератури (запис до зошитів)

♦ Колективно визначте символіку образів повісті Е. М. Гемінґвея «Старий і море».

Очікуваний результат

Рибалка — символ непереможного духу людини.

Вітрило — уособлення фортуни, її мінливості.

Риба — утілення долі людини, її талану.

Акула — символізує зло навколишньої дійсності, хижість.

Молоді леви — згадка про романтичні пригоди молодості, мрії, готовність долати життєві труднощі.

Море — частина природи, саме життя, небезпечна стихія.

Старий — мудрість, досвід, приклад ставлення до життєвих ускладнень.

Самотність старого — відчуження людей ХХ ст.

Хлопчик — символ єднання поколінь, оновлення життя.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Самостійна робота

♦ Складіть тези про новаторство Е. М. Гемінґвея в літературі та значення його художньої творчості.

♦ Навіщо наприкінці повісті вмонтовано епізод із туристами? (У фіналі повісті Гемінґвей зображує туристів, які вражені розмірами кістяка риби й не розуміють драми, що сталася в океані. Не розуміють вони і власної драми, драми людини-спостерігача, яка не знає справжнього життя та боїться його, байдужа до оточуючих, до таїни буття. У життєвому морі в кожного з нас є своя риба (мета), яку потрібно досягнути, є свої акули (вороги, перешкоди), є хлопчик (надія на майбутнє, на своє продовження), свої леви (найкраще в житті, символ юності, дитинства, того, що допомагає жити).)

2. Літературний диктант

1) Скільки днів поспіль повертався старий рибалка без вилову? (84.)

2) Ким був Манолін для Сантьяґо? (Сусідом, учнем, другом.)

3) Яку спортивну гру полюбляли Сантьяґо та хлопчик, уболівали за її лідерів? (Бейсбол.)

4) Яку назву мав ресторанчик, у якому обідали рибалки, а Манолін носив із нього старому їжу? («Тераса».)

5) Де жив старий рибалка? (У бідній халупці з пальмового листя.)

6) Яку рибу використовували рибалки для приманювання великих риб? (Сардину.)

7) Який сон часто снився старому? (Африка, леви.)

8) Скільки днів тривав двобій із рибою? (Три.)

9) Із ким розмовляв старий Сантьяґо в човні? (Із самим собою, із пташкою, рибою, акулами.)

10) Що їв рибалка в морі? (Сиру рибу.)

11) Хто переслідував човен рибалки і як той на це реагував? (Акули; бився, відганяв як міг.)

12) Що пообіцяв Манолін старому й чому? (Що виходитиме з ним у море, аби багато чого навчитися.)

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти характеризувати образи повісті Е. М. Гемінґвея «Старий і море», висловлювати своє ставлення до порушених у ній проблем, визначати художні особливості й ознаки новаторства письменника.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про Японію XX ст., особливі види японського прикладного мистецтва.