ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА«ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА«ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати з учнями ідейно-художні особливості твору Есхіла, визначити його конфлікт, головну думку, охарактеризувати образи, порівняти втілення міфу про Прометея у Есхіла і Гесіода; розвивати навички аналізу драматичного твору, усного мовлення, вміння висловлювати й аргументувати власну позицію, порівнювати; формувати високі моральні якості, прищеплювати інтерес до античної культури.

Обладнання: повний текст трагедії Есхіла в перекладі Б. Тена, картки з уривком поеми Гесіода «Теогонія» (одна на парту), репродукції картин Тіціана «Прометей (покарання титана)», Пітера Пауля Рубенса «Прометей закутий», Генріха Фрідріха Фюгера «Прометей несе вогонь людям», аудіозапис уривка симфонічної поеми №5 «Прометей» Ференца Ліста.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання. Бесіда

1. Хто звертається до Прометея з проханням розповісти, «в якій провині Зевс його винує»?

2. Що відповідає Прометей хору Океанід? Перекажіть його оповідь близько до тексту.

3. Із якими намірами явився до Прометея Океан? Як Прометей зреагував на його появу?

4. Що Океан радить Прометею?

5. Від чого Прометей застерігає Океана, який хотів йому допомогти?

6. У якій частині твору Прометей знову звертається до спогадів про те, як він допоміг людям? Виразно прочитайте відповідний уривок.

7. Що сказано в трагедії про причину страждань Іо? Перекажіть історію дівчини.

8. Що Прометей пророкую про долю Іо? Зевса?

9. Із яким проханням прийшов до Прометея посланець Зевса — Гермес?

10. Якою сценою завершується трагедія?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Вступне слово вчителя

Невелика за обсягом трагедія Есхіла стала одним із найвідоміших творів античної літератури, а створений драматургом образ Прометея — вічним, тобто таким, який має вселюдське значення. Чому твір уже понад два тисячоліття хвилює людей, змушує їх співчувати, замислюватись? Яка його ідея? На уроці ми дамо відповіді на ці та інші питання.

- Бесіда

1. Що називають трагедією? Які ознаки трагедії є у творі Есхіла?

2. Який конфлікт лежить в основі сюжету трагедії? (Протистояння Прометея і верховного бога Олімпу — Зевса. Воно почалося, коли Прометей порушив волю господаря Олімпу: Зевс хотів винищити рід людей і насадити новий, а Прометей «людям... рятунок дав».)

3. Як ви гадаєте, чому Зевс — другий учасник конфлікту — так і не з’‎являється в трагедії?

Пояснення вчителя. Ім’‎я Зевса постійно звучить у трагедії, його помічники виконують накази бога, його воля визначає розвиток конфлікту. Але глядач не бачить його. Дослідники вважають: за допомогою такого прийому Есхіл, що мав бездоганний художній смак, звертається до фантазії глядачів, пропонує кожному самому уявити верховного бога як утілення тиранічного свавілля. Так само й Гомер в «Іліаді» не змальовує зовнішність Єлени, але показує, яке враження справляє її врода на людей.

4. Яким постає в трагедії Зевс?

5. Чому Прометей допоміг людям? Як це його характеризує?

6. Як додатково характеризує Прометея те, що він урятував людство, хоча напевне знав про жорстоке покарання за це?

7. Зробіть висновок: яким постає Прометей у трагедії? (Прометей — непохитна особистість із міцною волею, здатна на самопожертву заради блага інших. Він ніколи не йде на порушення власних принципів, компроміси.)

8. Чи змінюються характери героїв упродовж дії? Чи можна їх назвати складними, суперечливими? Аргументуйте відповідь. (Характери в трагедії є статичними, нерухомими. Упродовж дії вони не розвиваються й не змінюються: наприклад, Прометей на початку дії саме такий, як і наприкінці. Крім того, характери позбавлені складності, в них акцентовано якусь одну домінантну рису. Океан — добродушний дідусь, який бажає допомогти героєві. Іо — безневинна жінка, що страждає фізично і морально, саме втілення страждання. Гефест — виконавець волі Зевса, здатний на співчуття.)

9. Яку роль відведено в трагедії хору? (Хор виконує роль оповідача: пояснює, що відбувається на сцені. Він також задає емоційний тон трагедії: співчуває Прометеєві, втішає його.)

10. На думку багатьох дослідників, ідея трагедії Есхіла — заклик боротися з тиранією та деспотизмом, захищати слабких. Чи згодні ви з цією позицією? Підтвердьте або спростуйте її.

11. Для чого, на вашу думку, драматург так докладно перелічує блага, які Прометей подарував людству? Як це пов’‎язано з ідеєю твору?

12. Чому інтерес до трагедії Есхіла не згас і донині? Над чим вас змусив замислитися цей твір?

- Виконання завдання (робота в парах)

Спираючись на обговорення трагедії, складіть порівняльну характеристику Зевса і Прометея. Результати роботи занесіть у таблицю.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕВСА І ПРОМЕТЕЯ

Герої трагедії

Зевс

Прометей

Спільні риси

 

ВідмінностіПісля завершення роботи пари представляють її результат.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Виконання проблемного завдання (робота з картками в парах)

(Матеріали для картки див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Прочитайте на картках уривок із поеми «Теогонія» давньогрецького поета VII—VI ст. до н. е. Гесіода. Яким постає Прометей у Гесіода? Порівняйте його з образом Прометея в трагедії Есхіла. Пара учнів представляє результати спостережень, клас доповнює відповідь.

- Підсумок учителя

У Гесіода Прометея зображено підступним хитруном, ошуканцем, котрий постійно шкодить Зевсові. А Есхіл створює шляхетного «культурного героя». Цим словосполученням літературознавці називають тип героя міфів, який виконує місію благоустрою світу для життя людей. За Есхілом, Прометеєві людство зобов’‎язане всіма благами цивілізації.

- Робота з обладнанням

Учні прослуховують уривок із симфонічної поеми №5 «Прометей» Ф. Ліста, висловлюють припущення, до якої сцени трагедії Есхіла підходить музика, який настрій передає, діляться власними враженнями від неї.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати трагедію Софокла «Антігона» до уроку позакласного читання.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість Софокла.