КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ «СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ» - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ «СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ» - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань з вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, вміння концентруватися; виховувати акуратність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

- Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть хронологічні рамки Середньовіччя на Заході.

а) IV—V ст.;

б) V—XIV ст.;

в) XIV—XVI ст.;

г) XVI—XVII ст.

Відповідь: б.

2. Укажіть, яку національну літературу представляє Омар Хайям.

а) Турецьку;

б) перську;

в) індійську;

г) азербайджанську.

Відповідь: б.

3. Укажіть, яка подія лягла в основу сюжету «Пісні про Роланда».

а) Заснування імперії Карла Великого;

б) битва під Сарагосою;

в) перший хрестовий похід;

г) битва в Ронсевальській ущелині.

Відповідь: г.

4. Укажіть батьківщину сонета.

а) Англія;

б) Італія;

в) Німеччина;

г) Франція.

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується І бал)

5. Назвіть чинники, під впливом яких сформувалася культура та література європейського Середньовіччя.

Відповідь: грецько-римська культура, народна культура варварських народів, християнство.

6. Напишіть, як називають ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямба: двох чотиривіршів і двох тривіршів.

Відповідь: сонет.

7. Назвіть літературні жанри, поширені в середні віки на Сході та Заході.

Відповідь: вірші (рубаї, газелі, сонети), героїчний епос, лицарський роман, коротке гумористичне оповідання, житія святих, видіння, оповідання про дива.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Визначте тему рубаї Омара Хайяма.

З тобою нарізно я знову затужив.

Усюди буду я з тобою, поки жив.

Пішов — і тисяча сердець без тебе тужить,

Прийшов — і тисячу нових заполонив.

(Переклад В. Мисика)

Відповідь: тема кохання, розлуки з коханою.

9. Назвіть головні ознаки середньовічного героїчного епосу.

Відповідь: в основі героїчного епосу лежали розповіді про реальні історичні події; твори групувалися в цикли навколо фігури правителя; чеснотами головних героїв епосу раннього Середньовіччя були сила, завзятість, нещадність до ворогів, підступність; пізнього Середньовіччя — відданість правителю, Богові та милосердя до ворогів.

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Творчість Лі Бо, Ду Фу та Омара Хайяма — вершини світової лірики.

б) Лицарський кодекс честі (за «Піснею про Роланда»).

Варіант II

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть хронологічні межі Середньовіччя на Сході.

а) І—III ст.;

б) IV—XV ст.;

в) XV—XVII ст.;

г) I—XVII ст.

Відповідь: г.

2. Укажіть панівний рід літератури середньовічного Сходу.

а) Лірика;

б) епос;

в) ліро-епос;

г) драма.

Відповідь: а.

3. Укажіть назву середньовічної лірики, що створювалась у лицарсько- аристократичних колах і була присвячена людським почуттям.

а) Клерикальна;

б) куртуазна;

в) карнавальна;

г) романтична.

Відповідь: б.

4. Укажіть назву книги Данте, до якої увійшли його сонети.

а) «Божественна комедія»;

б) «Нове життя»;

в) «Бенкет»;

г) «Про народну красномовність».

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть періоди Середньовіччя.

Відповідь: Раннє Середньовіччя, Високе, або Класичне, Середньовіччя, Пізнє Середньовіччя.

6. Напишіть, як називають чотиривірш, що містить завершену думку.

Відповідь: рубаї.

7. Назвіть філософські вчення, які вплинули на тематику та проблематику китайської літератури Середньовіччя.

Відповідь: конфуціанство, даосизм.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Визначте тему рубаї Омара Хайяма.

Це небо множити уміє тільки втрати:

Приводить одного, щоб іншого забрати.

Якби народжені про наше лихо знали,

Чи хто погодився б на землю завітати?

(Переклад В. Мисика)

Відповідь: філософські роздуми про сенс життя.

9. Визначте ідею твору «Пісня про Роланда».

Відповідь: оспівування вірності королю, вірі й вітчизні, засудження зради батьківщини.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Головні теми рубаї Омара Хайяма.

б) Характеристика образу Роланда («Пісня про Роланда»).

- Вбір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам дослідників. Підготувати проекти «Шедеври живопису Ренесансу», «Наука і культура доби Відродження».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.