ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА В КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА В КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР» - РЕАЛІЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образ Хлестакова (мову героя, його поведінку, взаємини з іншими персонажами), визначити його роль у комедії; розвивати навички аналізу образної системи драматичного твору, усне мовлення, вміння узагальнювати, критичне мислення; виховувати інтерес до творчості Гоголя, прищеплювати неприйняття брехні, хвастощів, марнослів'я.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ Хлестакова, інтерпретувати вчинки героя, висловлювати судження щодо певних ситуацій, аргументувати свою позицію прикладами, цитатами з тексту; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)).

Обладнання: повний текст комедії М.В. Гоголя «Ревізор», ілюстрації до твору різних художників.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Головний герой комедії «Ревізор» Миколи Гоголя — Іван Олександрович Хлестаков. Навколо нього групуються всі персонажі п’‎єси. Цей образ здається зрозумілим і простим, однак його трактують по-різному. На цьому уроці ми схарактеризуємо образ Хлестакова і спробуємо зрозуміти, в чому полягає його суть.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Що Гоголь пише про Хлестакова в зауваженнях для акторів?

2. Проілюструйте авторську характеристику прикладами з тексту. Знайдіть сцени, в яких герой виявляє пустоголовість, нездатність надовго затримувати увагу на якомусь предметі.

3. Виразно прочитайте монолог Осипа з другої дії, яви І. Про які риси характеру, інтереси та заняття Хлестакова ми дізнаємося з цього монологу?

4. З’‎ясуйте, чи підтверджують слова Осипа авторську характеристику героя.

Виконання завдань

1. Порівняйте два монологи Хлестакова: з яви V другої дії і з яви VIII четвертого дії. Відзначте різницю в словах, виразах, інтонаціях героя. Чим зумовлена ця різниця?

2. Знайдіть у мові Хлестакова прояви чванливості, панські інтонації і, навпаки, вираження запобігливої люб’‎язності (друга дія, яви II, IV, VI). У яких ситуаціях виявляються ці риси?

3. Проаналізуйте, як змінюються інтонація і поведінка Хлестакова в сцені з городничим (дія друга, ява VIII). Від чого залежать ці зміни?

4. Порівняйте поведінку та мову Хлестакова у сценах з прохачами (купцями, міщанами) і в епізодах з Анною Андріївною та Марією Антонівною (дія четверта, яви X—XV).

5. Назвіть риси характеру Хлестакова, що виявляються у сценах з чиновниками, прохачами, дружиною і дочкою городничого.

6. Знайдіть у тексті комедії приклади брехні Хлестакова. Про що він бреше? Поміркуйте, чи можна вважати брехню Хлестакова заздалегідь продуманою.

7. Зробіть висновок: як героя характеризує його мова?

8. На основі зробленого аналізу і складеного вдома плану виконайте письмову характеристику Хлестакова.

Кілька учнів презентують результати роботи.

Клас доповнює їхні відповіді.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемні питання

1. На ваш погляд, яка риса домінує в характері Хлестакова?

2. Чи має Хлестаков хоча б одну позитивну рису? Аргументуйте відповідь.

3. Чи розвивається, змінюється образ Хлестакова протягом дії твору? Поясніть свою думку.

4. Як ви вважаєте, чому ніхто з міських чиновників до ознайомлення з листом Хлестакова так і не зрозумів, що він не ревізор?

5. Якою ви уявляєте зовнішність Хлестакова? Чи збігаються з вашим уявленням зображення героя на ілюстраціях?

6. Гоголь любив давати героям своїх творів промовисті прізвища. Що, на вашу думку, «промовляє» прізвище Хлестакова? Пояснення вчителя. Про значення прізвища Хлестакова цілком слушно написав В. В. Набоков: воно «створює відчуття легкості, бездумності, пустої балачки, свисту тонкої тростини, ляскання об стіл карт, вихваляння гульвіси і молодецтва покорителя сердець...». Можливо, не випадково Гоголь обрав і таке ім’‎я для персонажа: у читачів воно викликає в пам’‎яті образ казкового Івана-дурня, який у результаті пошив у дурні всіх інших.

7. Чому на роль уявного «ревізора» Гоголь обрав таку нікчемну людину?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти анкету городничого та перелік порушень і зловживань зображених у п’‎єсі «Ревізор» чиновників. (Пункти анкети розробити самостійно, наприклад: вік, сімейні стосунки, посада тощо.)