КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; при щеплювати прагнення досягти високих результатів.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки з завданнями.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи 1-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь - 0,5 бала)

♦ Знайдіть правильну відповідь.

1. Зачинателем якої модерністської течії був Шарль Бодлер?

а) Футуризму; б) символізму;

в) імпресіонізму.

2. Який мотив є провідним у збірці «Квіти зла»?

а) Невідворотності людської долі; б) несумісності реальності та ідеалу; в) безрезультатності пошуку краси.

3. До якого віршового циклу належить «Альбатрос»?

а) «Сплін та ідеал»; б) «Паризькі картини»;

в) «Квіти зла».

4. Хто є автором збірки «Квіти зла»?

а) Бодлер; б) Вітмен;

в) Тютчев.

5. Хто є автором твору «Пісня про себе»?

а) Бодлер; б) Вітмен;

в) Тютчев.

6. Кому належить рядок: «Шепіт... Ніжний звук зітхання...»?

а) Бодлеру; б) Вітмену;

в) Фету.

7. Хто з поетів до 14 років мав прізвище Шеншин?

а) Тютчев; б) Фет:

в) Бодлер.

8. Кого символісти вважали своїм предтечею?

а) Тютчева; б) Вітмена;

в) Бодлера.

9. Естетизація дійсності, використання «високої» лексики, схильність до античності, міфології характерні для:

а) поезії «чистого мистецтва»; б) соціально спрямованої поезії;

в) інтимної лірики.

10. Імпресіонізм та символізм - течії:

а) романтизму; б) модернізму;

в) реалізму.

II рівень (за кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Розкрийте символіку вірша Ш. Бодлера «Альбатрос».

2. Схарактеризуйте творчість А. Фета. Чому його називають представником «чистого мистецтва»?

3. Розкрийте значення поняття декаданс.

ІІІ рівень (максимально - 4 бали) - спільний для обох варіантів

♦ Напишіть твір-есе за однією з поданих тем.

1. Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.

2. Поясніть, чому Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із засновників символізму.

3. Розкрийте особливості поезії школи «чистого мистецтва».

2-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь - 0,5 бала)

♦ Знайдіть правильну відповідь.

1. Ознаки якого мистецтва присутні в творах Бодлера?

а) Модернізму та реалізму; б) модернізму та романтизму;

в) романтизму та реалізму.

2. Який вірш відкриває збірку Бодлера «Квіти зла»?

а) «Альбатрос»; б) «До читача»;

в) «Благословення».

3. Яка тема є провідною в сонеті «Альбатрос»?

а) Людина і природа; б) поет і натовп;

в) поет і мистецтво.

4. Хто є автором збірки «Листя трави»?

а) Бодлер; б) Вітмен;

в) Тютчев.

5. Хто є автором поезії «Silentium»?

а) Бодлер; б) Вітмен;

в) Тютчев.

6. Кого з поетів часто називають «батьком верлібру»?

а) Тютчева; б) Фета;

в) Вітмена.

7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

а) декадансу; б) естетизму;

в) романтизму.

8. Ліричний герой — особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю, характерний для:

а) імпресіонізму; б) символізму;

в) неоромантизму.

9. Сукупність літературних напрямів і течій кінця ХІХ - початку ХХ ст. нереалістичного спрямування дістала назву:

а) неоромантизм; б) декаданс;

в) модернізм.

10. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:

а) символістів; б) імпресіоністів;

в) декадентів.

II рівень (за кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Розкрийте значення поняття символізм.

2. Розкрийте символіку вірша В. Вітмена «Голосівки».

3. Схарактеризуйте творчість Ф. Тютчева. Як розкривається у його ліриці тема «Людина і Всесвіт»?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати твір Моріса Метерлінка «Синій птах».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Бельгійський Шекспір - Моріс Метерлінк».