АНГЛІЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ В. ШЕКСПІРА. ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТІВ ПОЕТА. ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ СОНЕТА №66 - ВІДРОДЖЕННЯ

АНГЛІЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ В. ШЕКСПІРА. ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТІВ ПОЕТА. ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ СОНЕТА №66 - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: коротко ознайомити учнів із відомостями про англійське Відродження, біографією В. Шекспіра, особливостями його сонетів, проаналізувати ідейно-художні особливості сонета №66; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього тексту, зв'язного мовлення, вміння виділяти основну думку твору; зацікавити англійською літературою, творчістю В. Шекспіра, прищеплювати естетичний смак.

Обладнання: хрестоматія, портрет В. Шекспіра, текст сонета В. Шекспіра №66 мовою оригіналу (на дошці), картки з перекладами сонета №66 Д. Паламарчука та І. Франка (для кожного учня).

Перебіг уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Є у світовій літературі декілька постатей, чиї художні образи, знахідки, думки хвилюватимуть нас завжди. Одним із таких митців, твори якого мають неминущу ідейну та художню цінність, є англійський драматург і поет Вільям Шекспір. Його називають титаном за силою думки та пристрасті. Титанізм Шекспіра виявився в незвичайній глибині розкриття життєвих суперечностей, у створенні характерів героїв, чиї пошуки, почуття і сумніви знайомі та близькі не тільки англійцям доби Відродження, а й людям усього світу всіх епох.

Розпочнемо цикл уроків, присвячених творчості великого Шекспіра.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ

- Слово вчителя

Вільям Шекспір є представником англійського Відродження.

Розквіт англійської літератури Ренесансу припадає на кінець XVI — початок XVII ст., коли в багатьох західноєвропейських країнах уже була помітною криза гуманізму. Англійську ренесансну літературу можна вважати однією з наймолодших літератур Відродження на Заході. При тому, швидко розвиваючись, молода словесність незабаром перевершила попередниць, особливо у сфері театру. Вона відобразила всю складність життя країни, що завдяки великим географічним відкриттям опинилася в центрі світових торговельних шляхів; країни, де значну роль у суспільному житті замість старої аристократії, майже винищеної під час феодальних війн, почав відігравати новий клас — буржуазія.

У країні поступово сформувався гуманістичний рух. Його провісником став письменник Джеффрі Чосер (1340—1400), «батько англійської поезії», автор збірки «Кентерберійські оповідання». Яскравістю образів та життєрадісним характером збірка не поступається твору італійського гуманіста Дж. Боккаччо «Декамерон».

Центром гуманістичної думки Англії став Оксфордський університет. Найпомітнішою фігурою серед оксфордських гуманістів був Томас Мор (1478—1535) — політичний діяч (канцлер короля Генріха VII), філософ та письменник. У своїй книзі «Утопія», спираючись на античну традицію (зокрема Платона та його мрії про державу, де не існує приватної власності), він зобразив ідеальне суспільство. У такому суспільстві земля належить усьому народові; основним господарчим осередком є родина. Усе, що вона виготовляє, безоплатно передає державі, а від держави, у свою чергу, отримує необхідні речі.

Найвищого розвитку серед усіх літературних родів у добу англійського Відродження досягла драма. Для її становлення багато зробили драматурги Джон Лілі, Роберт Грін, Томас Кід та Крістофер Марло. Вони підготували прихід у драматургію Шекспіра.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Життя В. Шекспіра» див. на сайті interactive.ranok.com.ua) Учні складають хронологію подій життя драматурга та поета.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Учні записують періоди творчості В. Шекспіра, основні теми його сонетів.

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Творчий доробок В. Шекспіра.

2. Періодизація творчості В. Шекспіра.

3. Тематика сонетів поета.

4. Класифікація сонетів В. Шекспіра.

5. Характеристика головних образів сонетів.

6. Особливості англійського сонета.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Перевірка домашнього завдання

- Конкурс читців

4—5 учнів виразно читають напам'ять сонет В. Шекспіра №66 у перекладі Д. Павличка. Клас оцінює читців, обирає найкращого.

Якщо учні класу вивчають англійську, сонет можна прочитати мовою оригіналу.

Tir'd with all these, for restful death I cry,

As, to behold desert a beggar born,

And needy nothing trim'd in jollity,

And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplac'd,

And maiden virtue rudely strumpeted,

And right perfection wrongfully disgraced,

And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,

And folly, doctor-like, controlling skill,

And simple truth miscall'd simplicity,

And captive good attending captain ill.

Tir'd with all these, from these would I be gone,

Save that, to die, I leave my love alone.

- Бесіда

1. Яка тема прочитаного сонета? (Філософські роздуми про недосконалий світ, відчуження ліричного героя від світу.)

2. Який настрій панує у творі?

3. Яким ліричний герой бачить світ? Що його обурює?

4. Яким ви уявляєте ліричного героя? Як ви гадаєте, чому він бачить світ у темних барвах?

5. Що тримає ліричного героя на цьому світі?

6. Які художні засоби використовує перекладач, щоб передати пригнічення, обурення героя? (Перекладач щедро використовує яскраві метафори («жебри і приниження чеснот», «правоту, що їй затисли рот», «в бруд обертає почуття святі» та ін.), епітети (бидло «безтурботне», «вельможне», почуття «святі»). Основний засіб, що надає емоційності твору — це анафора, повторення на початку рядків «на» та «і».) (У класі з високим рівнем знання англійської можна дати завдання порівняти художні засоби виразності оригіналу і перекладу.)

7. Яка головна думка сонета? (Неможливість прийняття та примирення зі світом, у якому панує зло. Єдине, що рятує душу від загибелі в цьому жорстокому світі,— це любов.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Які хронологічні рамки англійського Відродження?

2. У якому виді мистецтва найяскравіше розкрилось англійське Відродження?

3. Який факт біографії Шекспіра вас вразив? Чому? Яким ви уявляєте драматурга та поета?

4. Які основні теми сонетів Шекспіра?

5. Чим англійський сонет відрізняється від італійського?

6. Яке враження на вас справив прочитаний на уроці сонет? Над чим змусив замислитися? Чи зберіг він актуальність донині?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Порівняти переклади сонета В. Шекспіра №66, зроблені Д. Павличком, Д. Паламарчуком та І. Франком. Результати спостережень занести в таблицю «Порівняння українських перекладів сонета В. Шекспіра №66».

ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ СОНЕТА В. ШЕКСПІРА №66

Переклади

Переклад Д. Павличка

Переклад Д. Паламарчука

Переклад І. Франка

Спільне
Відмінне
СОНЕТ №66

Стомившися, вже смерті я благаю,

Бо скрізь нікчемність в розкоші сама,

І в злиднях честь доходить до одчаю,

І чистій вірності шляхів нема,

І силу неміч забива в кайдани,

І честь дівоча втоптана у бруд,

І почесті не тим, хто гідний шани,

І досконалості — ганебний суд,

І злу — добро поставлене в служниці,

І владою уярмлені митці,

І істину вважають за дурниці,

І гине хист в недоума в руці.

Стомившись тим, спокою прагну я,

Та вмерти не дає любов твоя.

(Переклад Д. Паламарчука)

СОНЕТ №66

Не раз я кличу смерть, бо нудно бачить в світі,

Як ходить працівник в жебрацькому лахмітті,

А капосне ніщо блищить у пишнім строю,

А вірність щирая, знай, б'ється з клеветою.

Як славу мас й честь, огида і облуда,

А чистоту он там сквернить насилля дике,

Як честь ганьбить ось стовпище велике,

А власть над всіма зла, як на очах полуда.

Перед надсилою художество німіє,

А дурень мудрому відмірює права,

І правда спутана, безпомічна дуріє,

А добрий в найми йде, а ледар ужива —

Умер би! Ні, держусь тривогою одною:

Як я умру, й любов моя умре зі мною.

(Переклад І. Франка)На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.