Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Аналіз розділів Створення світу, Каїн і Авель, Десять заповідей

Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Аналіз розділів Створення світу, Каїн і Авель, Десять заповідей

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: визначити провідні ідеї Біблії, їх вплив на розвиток світогляду європейських народів та формування загальнолюдських морально-етичних цінностей; показати роль метафоризації мови Біблії як художнього принципу створення сакральних текстів; вчити восьмикласників умінню розкодовувати підтекстові смисли, розвивати навички вдумливого читання текстів, монологічного та діалогічного мовлення; сприяти вихованню в учнів загальнолюдських моральних цінностей, що знайшли відображення у Біблії.

Обладнання: фрагменти відео «Загадки Біблії: Каїн і Авель. Ворожнеча братів»; фрагменти мультфільму «Десять заповідей» (США, 2007); слайд-презентація «Старий Заповіт: Каїн і Авель»

Біблія - це вікно надії у в'язниці життя,

крізь яке ми дивимося у вічність.

Томас Саліван Дуайт

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Учитель. Біблія зазнала багато випробувань і гонінь: на неї накладали заборони, її палили на вогнищах, її ганьбили та обмовляли. Жодна з книг в історії людства не була такою гнаною й переслідуваною. Однак, вона не тільки збереглася до наших днів, а й стала найпопулярнішою книгою в світі й продовжує свій шлях і як священна книга віруючих людей, і як одна із найвидатніших пам’‎яток словесного мистецтва, створених людством.

- Пригадайте, що означає назва «Біблія». Наведіть споріднені слова та поясніть їх. (Біблія (від грец. книга) - зібрання стародавніх текстів; визначна пам’‎ятка світової культури. Книга Книг. Ця назва походить від назви міста Бібл, жителі якого першими в Передній Азії виробляли папір. Книги з паперу стали називатись біблами, або бібліями.)

- Назвіть основні складові Біблії. Коли вони створювалися?

- Що означає в біблійному сенсі слово «Заповіт»?

- Визначте провідні теми Старого Заповіту. (Створення Всесвіту, Землі, людини. Походження єврейського народу, стосунки людини й Бога.)

- Як ви думаєте, чому саме Старий Заповіт є Священним Письмом для юдеїв?

- Назвіть головну тему Нового Заповіту. Що означає слово «Євангелія»? (Євангелія - Блага Звістка. Головна тема Нового Заповіту - розповідь про Життя і Діяння Ісуса Христа, сутність його Вчення.)

- Назвіть відомих вам персонажів Старого Заповіту. У яких частинах про них йдеться?

- Які важливі думки втілені в оповіді про перших людей Адама і Єву? Що означають їхні імена?

- Чому перші люди були вигнані Богом із Земного Раю Едему?

- Чому Бог їх не простив? Невже він не хотів, щоб люди їли плоди з Дерева пізнання Добра і Зла?

- Що ви знаєте про біблійну оповідь про Всесвітній потоп? Яким чином вона пов’‎язана з давньогрецьким міфом про те, як розгніваний Зевс хотів винищити людей, наславши повінь?

- Поміркуйте, чого вимагає від людини старозаповітний Бог?

- Як ви думаєте, чому в західноєвропейській традиції прийнято відраховувати нову еру від Різдва Христового?

Вікторина «Загадки для допитливих».

1. Ви не наважитися вдарити мною свого сусіда по парті, бо мене зберігають у чистоті, у найбільш шанованому місці в оселі __________ (Біблія).

2. Я можу бути і чоловіком, і жінкою. Комусь стану найкращим другом. На мене кажуть «вінець творіння» __________ (Людина).

3. Я є прекрасним місцем, що Господь з любов’‎ю створив для людей. Гуляючи по мені, Адам давав назви рослинам і тваринам. Я був свідком гріхопадіння людини __________ (Рай).

4. Я - велике, важливе, позитивне поняття. Іноді, прагнучи мене, люди роблять великі дурниці й помилки. Бог мріяв бачити мене в своїх найдосконаліших творіннях - людях. Та перші люди не витримали випробування, тому донині щодня повинні робити вибір між мною і злом __________ (Добро).

5. Я завжди йду вслід за гріхом. Я неминуча розплата тим, хто порушує Божі заповіді __________ (Кара).

6. Божий голос у душі кожної людини. Кожен, хто чинить згідно зі мною, чинить добре __________ (Совість).

7. Я перша людина на землі. __________ (Адам).

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні ми більш детально зупинимося на найважливіших ідеях Старого Заповіту й спробуємо доторкнутися до смислової глибини історії про Каїна й Авеля та зрозуміти основу ідейно-духовної угоди між Богом-Отцем та обраним ним єврейським народом, що знайшла втілення в Десяти заповідях Божих.

Створення світу. У старозавітній книзі «Буття» йдеться про створення світу Творцем за шість містичних днів. Усі основні елементи світу Бог створює Словом: світло і темряву, води і земну сушу, небесні світила. На шостий день після створення рослинного світу і всіх земних звірів Він приступив до створення людини, яке за допомогою образної мови біблійний текст представляє його як винятковий за своїм характером Божественний акт. Мова йде не просто про черговий різновид живих істот, що населяють землю, але про таку істоту, яку Бог відрізняє від усього іншого творіння як Свій образ і подобу - тобто Своє явлення та безпосереднє відображення. Саме людині доручається панування над світом як турботливому садівникові, як цареві, покликаному привести все творіння до гармонії.

У міфі про створення світу оспівується ідея возвеличення прагнення Бога створити життя на Землі, порушуються проблеми творчої праці, краси, світового порядку.

Перегляд відео «Створення світу згідно книзі «Буття».

а) Завдання і запитання для аналітичної бесіди за змістом біблійної оповіді «Каїн і Авель»

- Виразно прочитайте в особах біблійну оповідь про Каїна та Авеля.

- Як у Біблії розповідається про перших синів Адама і Єви? Хто з них був старшим, а хто молодшим?

- Чим заробляли собі на життя Каїн та Авель? Як це пов’‎язано з історичним періодом переходу людства в найдавніші часи від збиральництва й мисливства до землеробства й скотарства?

- Чому брати приносили жертву Богу? (З наукових позицій давня людина таким чином намагалася отримати захист і підтримку від обожненої нею природи, це відголосок язичницьких ритуалів, які з політеїстичних релігій перейшли й до монотеїзму. З богословських позицій жертвоприношення синів Адама і Єви витлумачується як можливість спокутувати гріх перших людей, вигнаних Богом з Едему, (Каїн і Авель були народжені в гріху й вважаються грішними), як можливість навернутися до істинного Бога та зректися диявола.)

- Що принесли у якості жертви Богу Каїн та Авель?

- Чому Бог не прийняв пожертви Каїна, а прийняв пожертву його брата Авеля? (З наукової точки зору історія Каїна та Авеля сповнена загадок і невідповідностей. Виникає низка додаткових запитань, на які людство не може знайти відповідей: чому Бог, який любить людей, віддає перевагу одному й нехтує іншим? Невже він злий? Чому саме кривава жертва задовольняє Бога? Чому він не зупиняє братовбивства, а дозволяє гріху множитися? Богослови ж вважають, що Бог приймає пожертву Авеля перш за все тому, що смерть ягняти (агнця) є прообразом смерті Спасителя, обіцяного Богом Адаму і Єві задля порятунку людства від гріха, в тому числі й від первородного. Більш того, теологи вважають, що старший брат зорієнтований на матеріальне, а молодший наділений духовністю. Про це свідчить вибір імен героїв цієї біблійної оповіді).

Цікаво знати!

Що означають імена Каїна та Авеля?

У Біблії імена завжди мають важливе значення. В іменах персонажів закладена інформація про важливі події, пов’‎язані з народженням дитини, та міститься вказівка на її характер. Значення імен «Каїн» і «Авель» витлумачуються по-різному. Ім’‎я «Каїн» походить від івритського кореня «кана», що означає «створювати, отримувати, виробляти, накопичувати» (майно). Це значення підтверджується словами Єви: «Набула чоловіка від Господа».

Ім’‎я «Авель» походить від дієслова «гаваль», що означає «дмухати, дихати» («дихання», «пара»). Дивно, але одне із тлумачень імені Авель - «суєта, марнота».

Богослови вважають, що в імені Каїна Адам і Єва висловлювали радість від отримання від Бога сина й надію на виконання пророцтва про Спасителя, а ім’‎я Авель могло вказувати на гіркоту від того, що пророцтво не сповнилося в їхньому першому синові й навряд чи сповниться в другому. Імена братів є відображенням їх сутності. Каїн - не тільки дар від Бога, але й людина, що прагне набувати, виробляти, отримувати. Він міцно прив’‎язаний до землі й живе в основному матеріальними турботами.

Авель - людина духу, не прив’‎язана до землі. Можливо, вже цими іменами обумовлюється й конфлікт між братами - боротьба «духу» й «плоті», «дітей Божих» і «дітей диявола». Крім того, переклад імені «Авель» як «пара» можна сприймати як вказівку на короткий шлях його земного життя.

З перших днів життя поза межами Едему (Земного Раю) люди повинні були здобувати їжу й одяг власною працею. Тому обов’‎язки братів розділилися: Каїн став обробляти землю, а Авель зайнявся скотарством задля здобування молока, шерсті та шкур. Вибір роду занять міг залежати від характеру та схильностей кожного з братів. Під впливом Біблії ім’‎я «Каїн» стало синонімом злої, заздрісної людини, яка здатна на підлість і навіть вбивство найрідніших людей. Звідси походить і поширена етимологія імені, що пов’‎язує його з гебрейським словом «кіна» - заздрість.)

- Як Каїн сприйняв вибір Бога? Чому він розгнівався на свого брата Авеля і вбив його? Чи знав він у той час, що творить? (Теологи витлумачують вчинок Каїна як результат заздрості й гніву старшого сина перших людей, вважаючи, що Каїн був злим і нікого та нічого не любив. Більш того, йому було невідоме поняття «вбивство» й він не відав, що робить. Тобто є припущення, що він убив брата в стані афекту. Науковці припускають, що у вчинку Каїна визначена доля людства, яке перетворило свою історію на історію вбивств і воєн. Як аргумент наводяться не тільки заздрість і гнів, а й прагнення володіти жінкою, їхньою сестрою, яка віддала перевагу Авелю. Наводяться приклади з міфології Давнього Єгипту, яка досить потужно вплинула на окремі розділи Біблії, починаючи з історії Йосипа, виходу євреїв з Єгипту під проводом Мойсея до переховування немовлям Ісуса Христа у землях фараонів. Йдеться про вбивство Осіріса Сетом (обидва бога хотіли мати за дружину їхню сестру богиню Ізіду).

- Як ви думаєте, чому Авель не захищався і дав убити себе Каїну?

- Як Господь покарав Каїна? Чи давав він йому шанс спокутувати гріх братовбивства?

- Чому Каїн поводився зухвало? Дайте оцінку його відповіді Богу.

- Що означають слова Бога про те, що сама земля кричить від пролитої Каїном братової крові? Чим це в подальшому обернулося для Каїна?

- Чого боїться Каїн? Яких людей він остерігається? (Ще одна із загадок! Адже у той час на землі, за Біблією, не було інших людей, крім Адама і Єви та їхніх дітей!)

- Яким відбитком позначив Бог Каїна у його вічному вигнанні? Що ви знаєте про вислів «Каїнова печатка»? Це знак прокляття чи порятунку? (Прийнято витлумачувати вислів «Каїнова печатка» як тавро, яким Бог позначив Каїна після вчиненого ним убивства брата. Фасмер: «Каїнова печатка, відбиток, слід, зовнішня ознака злочинності». Проте виникає ряд загадок. Сказано в Біблії: «Містив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його» (Буття 4:15). Тут з ’‎являються відразу дві загадки: по-перше, Каїн був першою народженою на землі дитиною, тому його ніхто не міг покарати при зустрічі; по-друге, більшість богословів схильні вважати Каїнову печатку як знак ганьби, щоб іншим не кортіло так вчиняти. Не зрозуміло, хто були ці інші? З точки зору Івана Златоустого, залишений Богом жити Каїн усім своїм виглядом мав переконувати людей не спокушатися на подібні справи, щоб не терпіти таких страшних покарань, не бути вигнанцем.)

Перегляд фрагменту відео «Загадки Біблії: Каїн і Авель. Ворожнеча братів»

(Зверніть увагу на вираз обличчя Каїна та вираз обличчя Авеля. Чим вони відрізняються? Про що це говорить? Наскільки відповідає біблійному тексту?)

- Чим історія Каїна та Авеля актуальна взагалі для людства у XXI столітті та для нашого українського народу зокрема?

- Самостійно запишіть у робочих зошитах висновок від розмови про старозаповітну історію «Каїн і Авель», дайте відповідь на запитання «Які вічні уроку людству містяться в біблійній оповіді про Каїна й Авеля?» (Обсяг - 4-5 речень.)

б) Завдання і запитання для аналітичної бесіди за змістом біблійного фрагменту «Десять заповідей»

Десять заповідей (Декалог або Закон Божий) (грец.«десятислів’‎я» - вказівки, десять основних законів, котрі за текстом П’‎ятикнижжя (Тори) були дані самим Богом Мойсею на горі Синай приблизно через п’‎ятдесят днів після того, як євреї залишили Єгипет (Вихід. 20:3-17). Заповіді були зафіксовані на кам’‎яних скрижалях.

Перегляд фрагментів мультиплікаційного фільму «Десять заповідей» (США. 2007) та слайд-презентації «Десять заповідей», підготованої до уроку учнями.

- У якій частині Біблії записані Десять заповідей? Як ви думаєте, чому саме в ній?

- Кому призначалися Божі заповіді? За яких обставин і через кого єврейський народ отримав Десять заповідей?

- Поміркуйте, чому саме Мойсей став провідником волі Божої. Зверніть увагу на зображення Мойсея Мікеланджело (слайд-презентація «Десять заповідей»). Як скульптура увиразнила ваше уявлення про єврейського старозаповітного пророка?

- Що таке «скрижалі»? (Скрижалі - кам’‎яні дошки). Чому їх дві? (Десять заповідей Закону розміщені були на двох скрижалях, бо в них містяться два види любові: любов до Бога (перші чотири) і любов до ближнього (5-10 заповіді). Богослови вважають, що, вказуючи на ці два види любові, Ісус Христос на запитання, яка заповідь найважливіша в Законі, сказав. «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь Закон і Пророки» (Мф 22, 37-40).)

- До чого Бог спонукає людину першою заповіддю? (Бог вказує першою заповіддю на себе й спонукає людину шанувати його як єдиного істинного Бога, що є свідченням переходу від багатобожжя до однобожжя.)

- Виразно прочитайте другу заповідь. Що, по-вашому, вона означає? (Другою заповіддю Бог забороняє ідолопоклонництво.)

- Як звучить третя заповідь? Поясніть її. (Бог забороняє використовувати своє ім’‎я забобонно та заради розваги. Цим він наполягає на тому, що звертатися до нього потрібно в молитвах і в турботі.)

- Витлумачте сенс четвертої заповіді. (Створивши людину за образом своїм і подобою, Бог пропонує людині шість днів тижня присвячувати праці фізичній, а сьомий день присвятити розвитку розуму й душі, молитвам, благочестивим вчинкам і справам.)

- Що утверджується п’‎ятою заповіддю? (П’‎ятою заповіддю утверджується любов і пошана до батьків, нерозривний духовний зв'язок поколінь. Непошана до батьків - великий гріх. У Старому Заповіті, хто лихословив батька або матір, карався на смерть.)

- Шоста заповідь - «Не вбивай». Чому Бог забороняє вбивство? (З позицій духовності, вироблених людством, життя людини - найбільша цінність, найбільший дар Божий). Як ця заповідь пов’‎язана з оповіддю про Каїна та Авеля?

- Що з життя людини врегульовує сьома заповідь? (Подружні стосунки.) Якою, по-вашому, має бути справжня родина?

- Прочитайте восьму заповідь, прокоментуйте її.

- Що означає дев’‎ята заповідь «Не свідчи неправдиво проти ближнього твого»? Чи знаєте ви, яка позиція вчення Ісуса Христа збігається з дев’‎ятою заповіддю? («Не судіть, щоб і вас не судили».)

- Поміркуйте над сенсом заборони десятої заповіді? Навіщо дається конкретизація? (Десятою заповіддю Бог забороняє не тільки робити щось погане іншим, ближнім, які оточують нас, але й забороняє погані бажання і помисли людини). Чи відомо вам, як називається гріх проти цієї заповіді? (Заздрість.)

- Прокоментуйте біблійний афоризм «Думки злі - мерзотність для Бога» (Притч. 15, 16).

- Що, відповідно до старозаповітних заповідей, буде з людиною, яка їх не дотримуватиметься? (Вона буде покарана Богом.)

- Як ви вважаєте, заповіді Божі - це заборони, які передбачають покарання, чи це мотивація до вибору людини? Аргументуйте свої відповіді. (Навести фрагмент із трактату передренесансного мислителя Пікоделла Мірандоли «Про гідність Людини», де Бог-Творець передає усе створене ним Першій Людині - Адаму й ставить перед ним дилему: чи буде людина подібною Богу, чи стане нужденним черв’‎яком - залежить від самої людини. Але це вже була гуманістична ідея у витлумаченні Біблії.)

- Поміркуйте, чи можливо в принципі жити, неухильно дотримуючись Десяти заповідей Божих? Яким би, по-вашому, був світ?

- У японському буддизмі існує «Десять добрих заповідей», які набули поширення завдяки релігійній діяльності Дзіуна (1718-1805), ченця секти Сінгон. Доведіть, що цей буддист добре знав священні книги народів світу й передусім Біблію. Знайдіть відповідники між Десятьма заповідями Старого Заповіту та японськими Десятьма добрими заповідями. Запишіть їх у зошити.

Десять добрих заповідей (за Дзіуном):

1. Не вбивай живих істот навмисно.

2. Не бери речей, які тобі не належать.

3. Не живи в сексуальній розпусті.

4. Не говори неправду.

5. Не займайся марними балачками.

6. Не вживай поганих слів.

7. Не говори одним одне, а другим інше.

8. Не викликай надмірних бажань у серці.

9. Не обурюйся надміру.

10. Не заперечуй існування законів причинності, розплати і переродження.

IV. Рефлексія

Бесіда.

- Визначте провідні ідеї Старого Заповіту, що не втратили своєї актуальності й для теперішньої людини та людства в цілому.

- Прокоментуйте головну ідею оповіді про Каїна та Авеля.

- Виразно прочитайте слова Томаса Салівана Дуайта, узяті за епіграф до уроку: «Біблія - це вікно надії у в’‎язниці життя, крізь яке ми дивимося у вічність». Як ви розумієте цей метафоричний вислів?

- Доведіть, що моральні цінності не втрачають своєї сили з плином часу, спираючись на Десять заповідей Старого Заповіту. Які з цих заповідей найбільш близькі особисто вам? Чому?

Перегляд відео «біблійні та агіографічні сюжети в творах мистецтва».

V. Домашнє завдання:

Прочитати С. 24-30, оповідання «Народження Ісуса Христа».

Пояснити значення біблійних афоризмів: «Після нас хоч потоп», «Манна з небес падає», «Посипати голову попелом», «Земля обітована», «Блудний син», «Терновий вінець»*.