Тестові завдання для перевірки літературних тем із зарубіжної літератури для 10-11 класів - Козоріз Н. А. 2020Вступ

10 клас

Контрольна робота № 1 за тему «Золоті сторінки далеких епох»

Контрольна робота № 2 за тему «Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття

Контрольна робота № 3 за тему «Роман ХІХ століття»

Контрольна робота № 4 за тему «Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст.»

Контрольна робота № 1 за тему «Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

Контрольна робота № 2 за тему «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці та драматургії порубіжжя ХІХ-ХХ ст.»

11 клас

Контрольна робота № 1 за тему «Золоті сторінки далеких епох». Німецьке Просвітництво. Й.В.Гете «Фауст»

Контрольна робота № 2 за тему Модернізм. Ф.Кафка «Перевтілення», М.Булгаков «Майстер і Маргарита».

Контрольна робота № 3 за тему Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.» «Антиутопія у світовій літературі», «Проблема миру та війни в літературі XX століття»

Контрольна робота № 4 за тему «Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ ст.» «Література другої половини ХХ - початку ХХІ ст.» «Сучасна література в юнацькому читанні»

Програма із зарубіжної літератури (11 клас, рівень стандарту) передбачає 2 контрольні твори

Література