Світова література 10 клас рівень стандарту - розробки авторських уроків

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 1. Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті XIX ст

УРОК № 2. Тема. Ф. Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації

УРОКИ № 3-4. Тема. «Все його життя було тільки довгим готуванням до нещасть...». (Конфлікт головного героя Жульєна сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману Ф. Стендаля «червоне і чорне». Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту)

УРОК № 5. Тема. Жіночі образи роману «червоне і чорне». Психологізм творчості Стендаля

УРОК № 6. Тема. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Бальзак і Україна. Композиція і стиль повісті «Гобсек»

УРОК № 7. Тема. «Дивне поєднання скупості і своєрідності характеру...». (Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека. Влада золота та її філософія в повісті)

УРОК № 8. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. О. де Бальзак. Повість «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто

УРОК № 9. Тема. Позакласне читання. Історія кохання маленької феї. (Роман Ш. Бронте «Джейн Ейр»)

УРОК № 10. Тема. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях письменника. філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах. Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору

УРОК № 11-12. Тема. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини»

УРОК № 13. Тема. Система образів роману ф. Достоєвського «злочин і кара». Значення і символіка його назви

УРОК № 14. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Урок-диспут за романом ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 15. Тема. Лев Толстой. «Анна Кареніна». Життєвий і творчий шлях митця. Духовні й мистецькі шукання та здобутки письменника. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю

УРОК № 16. Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна». Образи-характери твору: пластичність змалювання і психологічна глибина. «Діалектика душі» толстовських героїв

УРОК № 17. Тема. Суперечливий образ Анни Кареніної

УРОК № 18. Тема. Л. Толстой. «Анна Кареніна». Образ Левіна, його автобіографічна основа

УРОК № 19. Тема. Позакласне читання. Складні таємниці жіночої душі. (Повісті Г. Джеймса «Дейзі Міллер» та І. Тургенєва «Ася»)

УРОК № 20. Тема. Контрольна робота «Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого»

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

УРОК № 21. Тема. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини XIX століття. Етичні та естетичні засади соціально-спрямованої лірики (М. Некрасов). Принципи «чистого мистецтва» в поезії (група «Парнас», творчість А. Фета)

УРОК № 22. Тема. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом

УРОК № 23. Тема. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета

УРОК № 24. Тема. Ш. Бодлер. Життєвий та творчий шлях письменника. Світогляд й естетичні погляди Бодлера і його збірка «Квіти зла». Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»

УРОК № 25. Тема. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша Ш. Бодлера «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів у поезії «Відповідності»

УРОК № 26. Тема. Із поезії французького символізму. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX — початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Творчість П. Верлена. Вірші «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...», «Поетичне мистецтво»

УРОК № 27. Тема. Творчість А. Рембо. Вірші «Відчуття», «П’яний корабель», «Голосівки»

УРОК № 28. Тема. Позакласне читання. Бурхливі людські пристрасті у новелах П. Меріме

УРОК № 29. Тема. Контрольна робота «Творчість М. Некрасова, А. фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо»

РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ

УРОК № 30. Тема. О. Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея». Життєвий та творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю

УРОК № 31. Тема. «Портрет Доріана Грея» як осердя творчості О. Уайльда, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

УРОК № 32. Тема. О. Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея». Образ головного героя

УРОК № 33. Тема. Образи твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Риси інтелектуального роману

УРОК № 34. Тема. Контрольна робота «Творчість О. Уайльда. Роман "Портрет Доріана Грея"»

ПІДСУМОК

УРОК № 35. Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року

 

ЛІТЕРАТУРА