Усі уроки Зарубіжної літератури 8 клас

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

ВСТУП

УРОК № 1. Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва

УРОК № 2. Тема. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. Веди як пам’ятка світової літератури

УРОК № 3. Тема. Біблія як історико-літературна пам'ятка світової культури. легенди Старого Заповіту

УРОК № 4. Тема. Новий Заповіт. Мудрість та повчальність євангельських притч

УРОК № 5. Тема. Розвиток мовлення. Написання творчої роботи на тему «Біблійні сюжети у віршах російських поетів»

УРОК № 6. Тема. Коран — священна книга ісламу

УРОК № 7. Тема. Тематична атестація № 1

ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ

УРОК № 8. Тема. Антична література — вихідна основа європейських літератур

УРОК № 9. Тема. Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури

УРОК № 10. Тема. Гомер — легендарний засновник європейської літератури

УРОК № 11. Тема. Поема Гомера «Іліада». Читання уривків «Заспів», «Щит Ахілла»

УРОК № 12. Тема. Читання та аналіз уривка «Двобій Ахілла з Гектором»

УРОК № 13. Тема. Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна. РМ. Складання характеристики літературного героя. Гуманістичний пафос «Іліади»

УРОК № 14. Тема. Поема Гомера «Одіссея». Пригодницький, казковий і побутовий елементи поеми

УРОК № 15. Тема. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в образі Одіссея

УРОК № 16. Тема. Тематична атестація № 2

УРОК № 17. Тема. Давньогрецька лірика та її особливості. Творчість Тіртея

УРОК № 18. Тема. Творчість Архілоха — засновника ямбічного жанру

УРОК № 19. Тема. Любовна лірика Сапфо

УРОК № 20. Тема. Життєствердна лірика Анакреонта

УРОК № 21. Тема. «Сильніше зброї — сила слова». Виразне читання напам’ять віршів античних поетів

УРОК № 22. Тема. Давньогрецький театр та його особливості

УРОК № 23. Тема. Есхіл як видатний давньогрецький драматург

УРОК № 24. Тема. Поема Вергілія «Енеїда» як літературна обробка легенди про троянця Енея — засновника Рима

УРОК № 25. Тема. Творче наслідування Вергілієм поем Гомера «Іліада» та «Одіссея»

УРОК № 26. Тема. Квінт Горацій Флакк — один із найвидатніших поетів римської літератури. Ода «До Мельпомени» як початок традиції підбиття поетом підсумку свого творчого шляху

УРОК № 27. Тема. Публій Овідій Назон — видатний римський поет. Збірка Овідія «Сумні елегії»

УРОК № 28. Тема. Поема Овідія «Метаморфози» та її міфологічна основа

УРОК № 29. Тема. Урок позакласного читання. Овідій «Метаморфози» («Потоп», «Філемон та Бавкіда»)

УРОК № 30. Тема. Тематична атестація № 3

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК № 31. Тема. Середньовіччя як історична та культурна доба

УРОК № 32. Тема. Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо (701—762 рр.)

УРОК № 33. Тема. Лірика китайського поета Ду Фу (712—770)

IІ семестр

УРОК № 34. Тема. Особливості персько-таджицької поезії

УРОК № 35. Тема. Рудакі як засновник персько-таджицької літератури (860-941 рр.)

УРОК № 36. Тема. Оспівування жінки та кохання в ліриці Гафіза

УРОК № 37. Тема. Омар Хайям — корифей персько-таджицької лірики (1048-1133 рр.)

УРОК № 38. Тема. Урок виразного читання. «Маленькі поеми» Омара Хайяма

УРОК № 39. Тема. Урок розвитку мовлення. Написання власних рубаї

УРОК № 40. Тема. Середньовічна європейська лірика. Творчість провансальських трубадурів

УРОК № 41. Тема. Поезія Бертрана де Борна (1140—1215 рр.)

УРОК № 42. Тема. Лірика вагантів

УРОК № 43. Тема. «Пісня про Роланда» — французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі

УРОК № 44. Тема. Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда

УРОК № 45. Тема. Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури

УРОК № 46. Тема. «Божественна комедія»: подорож до Пекла

УРОК № 47. Тема. «Рай»: «любов, що водить сонце й зорні стелі»

УРОК № 48. Тема. Тематична атестація № 4

ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

УРОК № 49. Тема. Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження

УРОК № 50. Тема. Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в «Книзі пісень»

УРОК № 51. Тема. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів у «Книзі пісень» Петрарки

УРОК № 52. Тема. Мігель де Сервантес Сааведра — автор роману «Дон Кіхот»

УРОК № 53. Тема. Мандри Дон Кіхота в пошуках справедливості

УРОК № 54. Тема. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси

УРОК № 55. Тема. Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури

УРОК № 56. Тема. Розвиток мовлення. Написання листа літературному герою. лист Дон Кіхоту

УРОК № 57. Тема. Підсумковий урок за темою «Література Відродження»

УРОК № 58. Тема. Тематична атестація № 5

УРОК № 59. Тема. В. Шекспір — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження

УРОК № 60. Тема. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії

УРОК № 61. Тема. «Что ему Гекуба, что он Гекубе..?»

УРОК № 62. Тема. «Бути чи не бути?»

УРОК № 63. Тема. «Повесть бесчеловечных и кровавых дел...» Трагічний фінал п'єси «Гамлет»

УРОК № 64. Тема. Гамлет — вічний образ світової літератури

УРОК № 65. Тема. Філософська проблематика трагедії Шекспіра «Гамлет»

УРОК № 66. Тема. Синтез гуманістичного та трагічного світосприйняття у сонетах В. Шекспіра

УРОК № 67. Тема. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання й дружби в сонетах Шекспіра

УРОК № 68. Тема. Урок позакласного читання. Ствердження величі та краси справжнього кохання у трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

УРОК № 69. Тема. Тематична атестація № 6

УРОК № 70. Тема. Підсумковий урок. «Гортаючи сторінки прочитаних книг... »

ЛІТЕРАТУРА