Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

РОМАН ХІХ СТ. (ПРОДОВЖЕННЯ)

Франція (продовження)

УРОК 49. Місце Ґюстава Флобера в історії європейської літератури. Роман Ґ. Флобера «Пані Боварі»

УРОК 50. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі Ґ. Флобера “Пані Боварі”. Сюжет і композиція роману

УРОК 51. Зображення суспільства в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Образи обивателів

УРОК 52. Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об'єктивний стиль Ґ. Флобера

УРОК 53. Прихована позиція автора в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Боваризм як суспільно-психологічне явище. Значення творчості Ґ. Флобера для розвитку реалістичної літератури

Росія

УРОК 54. Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя

УРОК 55. Роман «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Сюжет роману, зумовлений рухом свідомості головного героя

УРОК 56. «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського. Образ Родіона Раскольникова. «Теорія» Раскольникова: її сутність і проблематика

УРОК 57. Система персонажів, Петербург у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», їхнє значення в житті Раскольникова

УРОК 58. Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Символізм та поліфонізм твору. Особливості індивідуального стилю письменника

Англія

УРОК 59. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда

УРОК 60. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея»: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі

УРОК 61. Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Естетична програма автора. Система образів роману

УРОК 62. Еволюція Доріана Ґрея

УРОК 63. Pоль фантастики й символіка у романі «Портрет Доріана Ґрея». Традиції та новаторство О. Уайльда в жанрі роману. Переклади О. Уайльда українською. Місце роману у світовій літературі

УРОК 64. РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда

УРОК 65. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою «Роман ХІХ ст.»

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

УРОК 66. Література на межі ХІХ-ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ-ХХ ст.

УРОК 67. РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм

Франція

УРОК 68. Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму

УРОК 69. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера

УРОК 70. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво»

УРОК 71. РМ (усно). Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П. Верлена (розмаїття українських перекладів)

УРОК 72. Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена

УРОК 73. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета

УРОК 74. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»

УРОК 75. ПЧ. Використання символів як провідного засобу поетичного самовираження у творчості Стефана Малларме

УРОК 76. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

УРОК 77. Драматургія помежів’я ХІХ-ХХ ст. (загальний огляд). Сутність кардинальних змін у драматургії, ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»

УРОК 78. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Драма-феєрія «Синій птах» - лірична оповідь про пошуки щастя

УРОК 79. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету й композиція твору

УРОК 80. М. Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі

УРОК 81. Компаративний аналіз феєрій «Синій птах» М. Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки

УРОК 82. ПЧ. Драматургія Антона Павловича Чехова: «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад»

УРОК 83. Контрольна робота за темою «Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст.»

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Франція

УРОК 84. Ромен Ґарі - французький письменник єврейського походження, двічі лауреат Ґонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. «Повітряні змії» (загальний огляд)

УРОК 85. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей у романі Ромена Ґарі «Повітряні змії»

Бразилія

УРОК 86. Паоло Коельйо - відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік»

УРОК 87. Система образів роману П. Коельйо «Алхімік» (Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік). Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі

Швеція

УРОК 88. Тумас Йоста Транстремер - лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення й образ сучасної людини в поезії митця

Китай

УРОК 89. Мо Янь - сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» (загальний огляд)

УРОК 90. «Геній» Мо Яня - історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі

Велика Британія

УРОК 91. Сью Таунсенд - відома британська письменниця. Образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Адріана Моула

УРОК 92. Адріан Моул - персонаж і символ. Еволюція, формування характеру й цінностей головного героя «Таємного щоденника Адріана Моула» С. Таунсенд. Авторська іронія. Жанр щоденника

УРОК 93. Ніл Річард МакКіннон Ґейман - англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання»

УРОК 94. Загальний огляд та проблематика повісті Н. Ґеймана «Кораліна» (моральний вибір людини, взаємини батьків і дітей та ін.)

УРОК 95. Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Ґеймана «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору

Польща

УРОК 96. Йоанна Яґелло - польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)

УРОК 97. Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору

УРОК 98. Стиль творчості Й. Яґелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору «Кава з кардамоном», етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору

УРОК 99. ПЧ. Джером Девід Селінджер «Ловець у житі»

УРОК 100. Контрольна робота за темою «Сучасна література в юнацькому читанні»

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

УРОК 101. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік

УРОК 102. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження)

ЛІТЕРАТУРА